Hijlkes, Botte

Geboortenaam Hijlkes, Botte
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1700-03-29    
 
Doop 1700-03-29 Lemmer, Friesland, Nederland  

Botte, 29 maart 1700
"Den 29 Martij heeft Jelger Feites het kind van sijn Broeder
Hijlke Feites, woonende in de Lemmer, te doop gehouden in de
Lemmer, welke, sijnde een soon, genaemd is Botte"

1
Huwelijk     Getrouwd met Rink Harmens

Rink Harmens was op 12 november 1699 te Lemmer gedoopt, dochter van Harmen Johannis en Sjouk Gerkes. Haar ouders waren te Lemmer getrouwd op 4 juni 1693.

 
Omschrijvinge van familien in Friesland 1744 Lemmer, Friesland, Nederland  

Bron: Volkstelling 1744
Aktedatum: 1744
Plaats: Lemmer
Bijzonderheden: Gemeente: Lemsterland
Vermeld Botte Hylkes
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag ƒ 10:-:-

2
Lidmaten 1745 Lemmer, Friesland, Nederland  

Botte Hijlkes en zijn huisvrouw Rink Harmens

3
Ouderling 1746-01-19 Lemmer, Friesland, Nederland  

1746 Den 19 Januari sijn in plaats van de Afgegane de nieuw verkorene Ouderling en Diaken Botte Hijlkes en Pier Jans in haar dienst bevestigt.

3
Quotisatie 1749 Lemmer, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Aktedatum: 1749
Plaats: Lemsterland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Lemmer
Aantal volwassenen: 9
Aanslag: ƒ 50:9:-
Bewoner Botte Hylkes
Diversen: zeiImaker

4
Overlijden voor 1758-12-18    

Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB inschrijving begraven
Aktedatum: 18-12-1758
Bijzonderheden: Ontvangen wegens huur laken ƒ 3:-:-
Citaat: ontv(angen) van de weed(uw)e van wijll(en) Botte Hijlkes voor 't gebruijk van 't arme laken
Overledene Botte Hijlkes

In mei 1758 wordt Reink Harmens in het lidmatenboek van Lemmer als lidmaat genoemd zonder Botte Hijlkes.

5 3

Ouders

Vader Feijtes, Hijlcke
Moeder Jenties, Trijntie
    Broer     Broeksma, Cornelis Hijlkes
    Broer     Hijlkes, Sijtse
    Broer     Hijlkes, Feijte
    Broer     Hijlkes, Jentie
    Zus     Hijlkes, Tiet
    Broer     Broeksma, Jenne Hijlkes
    Zus     Hijlkes, Peerk
         Hijlkes, Botte

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Zeilmaker
 

Naaste verwanten

 1. Feijtes, Hijlcke
  1. Jenties, Trijntie
   1. Broeksma, Cornelis Hijlkes
   2. Hijlkes, Sijtse
   3. Hijlkes, Feijte
   4. Hijlkes, Jentie
   5. Hijlkes, Tiet
   6. Broeksma, Jenne Hijlkes
   7. Hijlkes, Peerk
   8. Hijlkes, Botte

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Lidmatenboek Lemsterland
 4. Quotisatie 1749
 5. Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga