Liebbes, Poope

Geboortenaam Liebbes, Poope
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Opeinde, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Opeinde (Smallingerland)
Stem nr. 4, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Draevis Annes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
     voor 1/7, gebruiker voor 't geheel
Jeip Lieuwes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor
     13/28
Poope Liebbes, eigenaar voor 3/70
Wolter Liebbes, eigenaar voor 3/70
Auck Eyntes twee weeskinderen, eigenaar
     voor 37/140
Opm. Curator: Draevis Annes
Jel Liebbes weeskind, eigenaar voor 3/70
Opm. Curator: Poppe / Poope Liebbes, broer van Jel

1
Stemkohieren 1698 Twijzel, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Twijzel (Achtkarspelen)
Stem nr. 14, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jel Liebbes weeskind, eigenaar
Opm. Curator: Poppe / Popo Liebbes
Roelof Egberts, gebruiker

1
Stemkohieren 1698 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Noorderdrachten (Smallingerland)
Stem nr. 17, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Sybbe Liebbes, eigenaar voor 1/4
Wilt Binnes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar voor 1/4
Lieuwe Gialts, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
     voor 1/2
Pope Liebbes, gebruiker

 
Overlijden voor 1728    
 
Stemkohieren 1728 Kooten, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Kooten (Achtkarspelen)
Stem nr. 24, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Arent van Haarsma, eigenaar, met
     Barbara van Bay, voor 14/45
Juffr. Josina van Mejontsma, eigenaar van het
     resterende (is 49/405, ofwel bijna 1/8)
Vrouw Barbara van Bay weduwe Knock, eigenaar voor
     10/81 en met grietman Haarsma voor nog 14/45
Pope Liebbes erven, eigenaar voor 4/9
Hidser Popis, gebruiker

Stemkohier 1728 Kooten (Achtkarspelen)
Stem nr. 25, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Pope Liebbes vijf erven, eigenaar
Hidser Popis, gebruiker

1

Ouders

Vader Jans, Liebbe
Moeder Popes, Jets
         Liebbes, Poope
    Broer     Liebbes, Wolter

Families

Getrouwd Vrouw Hidsers, Gertje
  Kind.
 1. Popes, Jetske
 2. Popes, Hidzer
 3. Popes, Liebbe

Naaste verwanten

 1. Jans, Liebbe
  1. Popes, Jets
   1. Liebbes, Poope
    1. Hidsers, Gertje
     1. Popes, Jetske
     2. Popes, Hidzer
     3. Popes, Liebbe
   2. Liebbes, Wolter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland