Uilkes, Walter 1

Geboortenaam Uilkes, Walter
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1728 Kortezwaag, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Kortezwaag (Opsterland)
Stem nr. 1, een hornleger, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-kolonel Cornelius van Scheltinga, eigenaar
     voor 2/3
De heer Augustinus Lycklama à Nijeholt,
      oud-grietman over Opsterland, eigenaar voor
     1/3
Wytse Wytses, gebruiker voor 1/3
Walter Uylkes, gebruiker voor 2/3

Stemkohier 1728 Kortezwaag (Opsterland)
Stem nr. 2, een hornleger, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-kolonel Cornelius van Scheltinga, eigenaar
Walter Uylkes, gebruiker

Opm:
Een hornleger is een stuk land, waarop geen huis
meer stond, maar waarop nog wel stemrecht
rustte.

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Kortezwaag, Friesland, Nederland  

Walter Uijlckes
Aangeboden Capitalen: 7
Personen: $
Corteswagen

3
Quotisatiekohieren 1749 Kortezwaag, Friesland, Nederland  

Quotisatiekohieren 1749

Walter Uylckes, Opsterland
               Plaats:  Kortezwaag
         Omschrijving:  coopman en veenbaas
           Gezin volw:  5
              Aanslag:  82-5-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Opsterland, fol. 134

4

Ouders

Vader Walters, Uilke
Moeder Sakes, Fook
         Uilkes, Walter

Families

Getrouwd Vrouw Ruirds, Taetske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1714-05-06 Gorredijk, Friesland, Nederland  

Opsterland, huwelijken 1714
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1714 in Gorredijk
Man : Walter Uilkes afkomstig van Nieuw Katlijk
Vrouw : Taetske Ruirds afkomstig van Damwoude
Opmerking : lidmaten van de Doopsgezinde gemeente Gorredijk en Lippenhuizen

5
  Kind.
 1. Wolters, Ruurd

Bijzonderheden

Gorredijk-Lippenhuizen, index doopsgez. lidmaten 1707-1742
- gemaakt door Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra -

1719
Waalter Ulckes en sijn vrouwe Teetske Ruerdts van de Knijpster overgenomen

Opm. Knijpster is De Knijpe, dorp ten oosten van Heereveen.

Anno 1719
Waalter Ulckes en
Teetske Ruerdts

6 maart 1738
In de Corteswaegen (Kortezwaag):

Walter Ulckes
Teetske Ruerdts sijn wijf

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Religion Doopsgezind
 

Naaste verwanten

 1. Walters, Uilke
  1. Sakes, Fook
   1. Uilkes, Walter
    1. Ruirds, Taetske
     1. Wolters, Ruurd

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Egbert Lantinga en Jurjen Grijpstra: Gorredijk-Lippenhuizen, Index Doopsgezinde ledematen 1707-1742
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk