van Senderen, Paulus Coenradus 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Geboortenaam van Senderen, Paulus Coenradus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1734-05-19    
16
Doop 1734-05-19 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulus Coenraad, zoon van Francois
van Senderen en Anna Elisabeth
Coenraads
gereformeerd Domkerk
op de oude gragt bij de Brouwerij
van de Een Hoorn
doopboek 11, pag. 334
ouders lidmaat

16
Ondertrouw 1760-11-07 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulus Coenraet van Zenderen J. M.
en
Johanna van Driel J. D.

17
Huwelijk 1760-12-18 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Johanna Van Driel

"18 Dec. 1760 getroud in de Jacobi kerk
door J. H. Bachiener
Paulus Coenraet van Zenderen J. m.
En
Johanna van Driel J. d. "

Kinderen:

1. Francois, gedoopt op 11 november 1761
in de Domkerk te Utrecht, zoon van Paulus Coenradus
van Senderen en Johanna van Driel
Echtelieden en Lidmaten

2. Anna Elisabeth, gedoopt op 4 maart 1764,
in de Catharinakerk te Utrecht, dochter van
Paulus Coenraads van Senderen en Johanna van Driel,
Echtelieden en Lidmaten
- op de Oude Gragt bij de Geertebrug

3. Johanna, gedoopt op 21 juni 1767 in de
Geertekerk te Utrecht, dochter van
Pauls Coenradus van Senderen en
Johanna van Driel, Echtelieden
- Oude gragt bij de Geertebrug

4. Paulus Coenradus, gedoopt op 17 juni 1770
in de Domkerk te Utrecht, zoon van
Paulus Coenrradus van Senderen en Johanna
van Driel, Echtelieden en Lidmaten

Johanna van Driel is op 6 november 1796 te Amsterdam
begraven op het Karthuizer Kerkhof.

ingeschrevene: [van] Senderen, Poulus Coenraadus
ingeschrevene: [van] Driel, Johanna
relatie informatie: Weduwe van / Geb.
datum begrafenis: 06-11-1796
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof
Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-10457691

16 18
Koper 1771-06-15 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte: Koop en verkoop
Aktenummer: 28
Datum: 15-06-1771
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:

Verkoper: Adriana de Ridder
Echtgenoot: wed. Willem van Rossum

Koper: Paulus Coenradus van Senderen

onroerend goed:
huyzinge c.a.; wz Oudegragt, agter het Wystraat
Belendingen: nw: erve van NN Kok,
gewesen brouwer in den Boogh zw: erven NN Kok
Gerecht: Utrecht

1
Overlijden voor 1796-02-19    

Notariële akte U224a12 - 9 : Koop en verkoop
Akte Inventarisnummer U224a12, aktenummer 9
Aktedatum 19-02-1796
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. J. KRUYDER ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Johanna van Driel
Naam echtgenote eerste partij: wed. Paulus Conradus van Senderen

1

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Coenraats, Anna Elisabeth
    Zus     van Senderen, Hillegonda
    Zus     van Senderen, Anna Elizabeth
    Zus     van Senderen, Paulina
         van Senderen, Paulus Coenradus
    Zus     van Senderen, Cornelia

Bijzonderheden

Op de 19 februari 1796 werd de akte voor de verkoop van de
woning aan de Oude Gracht opgemaakt:
Aktenummer 9
Datum: 19-02-1796
Koop en verkoop
Notaris: J. J. KRUYDER

Personen:
Verkoper: Johanna van Driel
Echtgenoot: wed. Paulus Conradus van Senderen
Woonplaats: Utrecht

Verkoper: Francois van Senderen
Woonplaats: Utrecht

Verkoper: Johanna Elisabeth van Senderen
Echtgenoot: x Simon Gros
Woonplaats: Utrecht

Verkoper: Johanna van Senderen
Echtgenoot: x Willem Berlips
Woonplaats: Utrecht

Verkoper: Paulus Conradus van Senderen
Woonplaats: Utrecht

Koper: de Roomsche catholicque armenkamer
Achternaam: de Roomsche catholicque armenkamer
Woonplaats: Utrecht, Donkerstraat

Boekhouder: Johan van Ceulen

onroerend goed:
huysinge c.a.; wz Oudegraft
Belendingen: voor: het Wystraat nw en zw: brouwerye Den Boog
Gerecht: Utrecht

Gegevens van de vier kinderen van Paulus Coenradus van Senderen en
Johanna van Driel:

I. FRANCOIS VAN SENDEREN

Francois van Senderen trouwde met Hermina Everdina Martens.
Hun zoon Francois werd geboren op 17 maart 1800 te Zwolle en op 23 maart 1800
aldaar gedoopt, zoon van Francois van Senderen, sergeant in de 5e halve brigade
2 batt. 5 comp., en van Hermina Everdina Martens.
Dochter Johanna Elisabeth werd gedoopt te Doesburg op 25 december 1801.

Nederlandsche Staatscourant, 2 maart 1820:

"9815 - F. van Senderen, Ex Serg. te Utrecht"

Dochter Johanna Elisabeth van Senderen trouwde in 1823 te Rotterdam met Hendrik Schröder:

Bruidegom Hendrik Schröder , geb. Cappeln (Graafschap Tekkelenburg) 23 jaar,
Suiker Raffinadeursknecht
Vader Barend Hendrik Schröder
Moeder Maria Elizabeen Haakman
(beiden overleden)
Bruid Johanna Elisabeth van Sinderen , geb. Doesborgh 21 jaar
Vader François van Sinderen
Moeder Hermina Everdina Martens
(beiden wonende te Rotterdam)
Plaats huwelijk Rotterdam
Huwelijksdatum 30-07-1823

Francois van Senderen is in 1827 te Rotterdam overleden:

Overledene François van Senderen , leeftijd 65 jaar, 2 mnd en 3 dgn
Vader Francois van Senderen
Moeder Johanna Elizabeth van Driel
Echtgenoote Hermina Mattens
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 14-01-1827
Opmerkingen akte nr. 95
Geboorteplaats Utrecht
Bron Rotterdam 1827 a017v

"Francois van Senderen, oud 65 jaar, 2 maanden en drie dagen,
Echtgenoot van Hermina Mattens, zijnde geweest gepensioneerd
Sergeant Majoor, geboren te Utrecht en gedomicilieerd alhier,
zoon van wijlen Francois van Senderen en van Johanna Elizabeth
van Driel, beiden te Utrecht overleden,
- desmiddags in zeker huis staande in de Korte Wagenstraat E 535
overleden"

Opmerking: Gegevens ouders kloppen niet.
Francois van Senderen is volgens deze opgave dus geboren op 11 november 1761.

Hermina Everdina Martens is in 1833 te Rotterdam overleden:

Overledene Hermina Everdina Martens , leeftijd 73 jaar en 4 mnd
Vader Casper Martens
Moeder Eva Aalders
Weduwnaar/weduwe Francois van Senderen
Plaats Rotterdam
Datum overlijden 21-07-1833
Opmerkingen akte nr. 2442
Geboorteplaats Doesburg aan den IJssel
Bron Rotterdam 1833 b159v

"(Aangevers:) Coenraad Himmelman, oud 62 jaar, deurwaarder,
wonende Haagscheveer T 291, En Hendrik Schreuder
oud 34 jaar, zonder beroep wonende Wijnstraat B 149,
de eerste schoonbroeder en de tweede schoonzoon van
nagenoemde Hermina Everdina Martens, oud 73 jaar en
4 maanden, weduwe van Francois van Senderen, zonder
beroep, geboren te Doesburg aan de IJssel, dochter van
wijlen Casper Martens en van wijle Eva Aalders, beiden
te Doesburg overleden
- des avonds ten acht uur ten huize van den tweede
comparant overleden"

Opm: Coenraad Himmelman was gehuwd met Christina Martens,
zuster van Hermina Everdina Martens.

II. ANNA ELISABETH VAN SENDEREN

Zij trouwde in 1790 met Simon Groh te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 22-10-1790
naam bruidegom: Groh, Simon
naam bruid: [van] Senderen, Anna Elisabeth

(In de kantlijn:) "Sij vaders consent goet ingebracht

Simon Groh van Helmitzheim in 't Limburgse
Luthers, oud 29 Jaren, op den Damshoek van
den Krom Elboogsteeg, ouders dood, gead.
met zijn halve broeder Fredrik Evert in de
Pijtersteeg.
Anna Elisabeth van Senderen van Utrecht
gereformeerd oud 26 Jaren op de Kijzergragt
bij de Brouwersgragt met Cons(en)t van
haar vader Poulus van Senderen woont te
Utrecht"

Opmerking:
Hellmitzheim ist ein kleines fränkisches Dorf in Nordbayern,
am Rande des südlichen Steigerwalds gelegen. Der Ort hat ca. 400 Einwohnern.
Seit 1972 ist er ein Ortsteil von Iphofen. Hellmitzheim liegt in Unterfranken,
im östlichen Teil des Landkreises Kitzingen, nahe der Grenze zu Mittelfranken.
Met "In 't Limburgse" wordt waarschijnlijk Limpurgse bedoeld. In de omgeving van
Hellmizheim ligt nog het Limpurgse Forst.
(bron: http://www.hellmitzheim.de/)
Het graafschap Limpurg was een tot de Frankische Kreits behorend graafschap
binnen het Heilige Roomse Rijk. (bron: wikipedia.org)

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Johanna Catrina, 14 september 1791,
Zuiderkerk, dochter van Johan Sijmon Groh
en Anna Eliesabeth van Senderen

2. Johannes Coenradus, 23 maart 1794,
Westerkerk, zoon van Johan Simon Groh
en Anna Elisabet van Senderen
getuigen: de ouders

3. Simon, geboren 14 augustus 1796 te Amsterdam,
gedoopt 28 augustus 1796, Noorderkerk, zoon van
Johan Simon Groh en Anna Elisabeth van Senderen
getuigen: de ouders

4. Anna Elizabet, geboren 13 juni 1806 te Amsterdam,
gedoopt 25 juni 1806, Noorderkerk, dochter van
Johan Simon Groh en Anna Elizabet van Senderen
getuigen: de ouders

In 1810 kocht Simon Groh een huis aan de Brouwerssteeg te Amsterdam:

datum overdracht: 05-04-1810
verkoper: Swetman, Erven Christiaan Lodewijk
koper: Groh, Simon
straatnaam: Brouwerssteeg
straatnaam in bron: Brouwerssteeg
omschrijving:
Huis en erf, hoek Nieuwezijds Voorburgwal tegenover Het Einde van de Wereld

Opregte Haarlemsche Courant, 9 mei 1829:

"Heden overleed, na een korte ongesteldheid, mijn
veelgeliefden Echtgenoot, JOHANN SIMON GROH,
in den ouderdom van ruim acht-en-zestig jaren.
A. E. van SENDEREN
Wed. J. S. Groh
Amsterdam, den 3 Mei 1829"

Overlijdensakte Amsterdam
aktedatum 5 mei 1829:

"Johann Simon Groh overleden den 3 mei 1829
ten drie ure des middags, oud 68 jaren, wonende
in de Langestraat no 22 Kanton 4 en aldaar overleden,
geboren Hellmizheim, gehuwd met Anna Elisabeth
van Senderen, verder niets bekend -
Op de verklaring van Gerrit Cretier, oud 40 jaren,
wonende Haarlemmerdijk N 183, Beroep Waagdrager,
behuwdzoon van de overledene en Fredrik Evers, oud
61 jaren, wonende Voetboogstraat 7, beroep Mr. Kleremaker,
Halvebroeder van den overledene"

Opmerking: Gerrit Cretier was gehuwd met Johanna Catharina Groh
op 8 september 1811. Johann Simon Groh was toen
winkelier van beroep en woonde op de Voorburgwal
hoek van de Brouwerssteeg.
Waagdrager - sjouwer bij de Waag

Bevolkingsregisters 1851-1853, Amsterdam:

naam: [van] Senderen, Anna Elisabeth
geboorteplaats:Utrecht
datum overlijden:1853-12
straatnaam:Herengracht
buurtcode:RR
buurtnummer:299
overige gegevens:weduwe/weduwnaar, Nederlands-Hervormd
geboortedatum:03-03-1764
straat met kleinnummer:Herengracht 248

Opregte Haarlemsche Courant, 9 januari 1853:

"Onze veelgeachte Moeder, ANNA ELISABETH VAN
SENDEREN, Weduwe J. S. Groh, overleed heden
avond, in den gezegenden ouderdom van bijna
negentig jaren.
S. G R O H
Amsterdam, den 31sten December 1853
Eenige kennisgeving"

Overlijdensakte Amsterdam
4 januari 1854:

"Anna Elisabeth van Senderen, van beroep geen,
wonende alhier, in den ouderdom van 89 jaren,
geboren te Utrecht, Weduwe van Johan Simon Groh,
dochter van Paulus Coenradus van Senderen en
Johanna van Driel, beide overleden
- overleden 31 december 1853 des namiddags ten
half zeven ure in het huis, staande Heerengracht Kanton 3
Buurt RR No. 299"

III. JOHANNA VAN SENDEREN

Zij trouwde in 1793 met Jan Willem Berlips te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 19-04-1793
naam bruidegom: Berlips, Jan Willem
naam bruid: [van] Senderen, Johanna

"Jan Willem Berlips, van Amst. Luthers, oud 27 jaren,
op de Kijzersgragt bij de Brouwersgragt op 't Kijzershofje,
gead. met zijn moeder Anna Leeg en woont uts boven
Johanna van Senderen van Utrecht geref oud 25 Jaren
op de Kijzersgragt bij de Brouwersgragt gead. met consent
van haar vader Paulus Coenraad van Senderen woont
te Utrecht"

Jan Willem Berlips was in 1765 te Amsterdam gedoopt,
zoon van Jan Christoffel Berlexs en Anna Leggs:

kind: Johannes Wilhelmus
doopdatum: 05-07-1765
kerk: Kerk aan huis
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Berlexs, Jan Christoffel
moeder: Leggs, Anna
getuige: Diepe, Wouter
getuige: Diepe, Anna Catharina

Kinderen van Jan Willem Berlips en Johanna van Senderen,
gedoopt te Amsterdam:

1. Willem
geboortedatum: 28-06-1796, doopdatum: 10-07-1796
kerk: Lutherse Kerk, godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Berlips, Jan Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna
getuigen: Bartels, Andries en Anna Leggs
Opm:
Andries Bartels was gehuwd met Maria Catharina Berlips.

2. Johanna
geboortedatum: 22-08-1797, doopdatum: 06-09-1797
kerk: Noorderkerk, godsdienst: Hervormd
vader: Berlips, Jan Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna
Dezelve als getuige

3. Jan
geboortedatum: 27-05-1800, doopdatum: 08-06-1800
kerk: Lutherse Kerk, godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Berlips, Jan Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna
getuige: Berlips, Maria Elizabeth

4. Lourens
geboortedatum: 15-05-1802, doopdatum: 30-05-1802
kerk: Lutherse Kerk, godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Berlips, Jan Willem
moeder: (van] Senderen, Johanna
getuige: Berlips, Elizabeth

5. Anna Elisabet
geboortedatum: 19-01-1804, doopdatum: 29-01-1804
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Berlips, Jan Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna
getuige: [van] Senderen, Anna Elisabeth (zuster)

6. Agata
geboortedatum: 24-01-1807, doopdatum: 08-02-1807
kerk: Westerkerk, godsdienst: Hervormd
vader: Berlips, Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna
getuige: Berlips, Hendrik
getuige: [de] Jongh, Agata
Opm:
Hendrik Berlips was gehuwd met Agatha de Jongh.

7. Lourens
geboortedatum: 16-03-1809, doopdatum: 02-04-1809
kerk: Lutherse Kerk, godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Berlips, Willem
moeder: [van] Senderen, Johanna

Op 29 juni 1825 trouwde zoon Willem te Amsterdam. Zijn vader
Jan Willem Berlips was toen turfdrager.
Op 15 juli 1829 trouwde dochter Anna Elisabet te Amsterdam,
vader Jan Willem Berlips was commissaris Turfmarkt, moeder
Johanna van Senderen beide woonachtig te Amsterdam.
Op 14 september 1831 trouwde zoon Lourens te Amsterdam. In de akte
werd vermeld, dat zijn vader (turfdrager) en moeder te Amsterdam
woonden.
Op 7 juli 1841 trouwde dochter Agata te Amsterdam. Haar vader
Willem Berlips was, zonder beroep, woonachtig te Amsterdam en moeder
Johanna van Senderen overleden.
Op 20 mei 1846 trouwde dochter Anna Elisabeth, weduwe, te Amsterdam,
haar ouders waren toen beide overleden.
Johanna van Senderen is dus overleden tussen 1831 en 1841,
terwijl haar man Jan Willem Berlips overleden is tussen 1841 en 1846.

IV. PAULUS COENRADUS VAN SENDEREN

Paulus Coenradus van Senderen trouwde met Maria van der Heiden.
Hun dochter Johanna Catharina werd gedoopt te Leiden:

Plaats Leiden
Datum 20-04-1800
Bron Dopen NH Marekerk
Kind Johanna Catharina van Senderen
Vader Paulus Coenradus van Senderen
Moeder Maria van der Heiden

Johanna Catharina trouwde in 1824 te Amsterdam met Johannes Christoffel
Bleusing:

Bruidegom: Johannes Christofvel Bleusing
Geboorteplaats: Amsterdam
Leeftijd: 24
Beroep: schoenmakersknecht
Vader bruidegom: Andries Bleusing, overleden
Moeder bruidegom: Hermentje Bleusing
Beroep: schoonmaakster
Bruid: Johanna Catharina van Senderen
Geboorteplaats: Leiden
Leeftijd: 24
Vader bruid: Paulus Coenradus van Senderen
Beroep: schildersknecht
Moeder bruid: Maria van der Heiden
Gebeurtenis: Huwelijk
Datum: woensdag 17 november 1824
Plaats: Amsterdam

Paulus Coenradus van Senderen is dus overleden na
17 november 1824.

Johannes Christoffel Bleusing en Johanna Catharina van Senderen
vertrokken voor 1842 naar de bedelaarskolonie Veenhuizen,
waar 3 van hun kinderen overleden:

1. Norg, overlijdensakte, 11 juli 1842, aktenr. 152
Overledene: Christiaan Bleusing, geboren te Amsterdam
op 21-10-1836; beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg)
op 09-07-1842; oud: 5 jaren, zoon van Johannes Christoffel Bleusing
en Johanna Catharina van Sinderen.
NB. voorm. woonpl. Amsterdam.
- overleden aan het tweede etablissement

2. Norg, overlijdensakte, 2 december 1843, aktenr. 299
Overledene: Andries Bleusing, geboren te Amsterdam op 10-02-1839;
beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg) op 01-12-1843;
oud: 4 jaren, zoon van Jan Christoffel Bleusing, beroep: bedelaarskolonist,
en Johanna Catharina van Sinderen, beroep: bedelaarskoloniste.
NB. voorm. woonpl. Amsterdam.

3. Norg, overlijdensakte, 20 december 1843, aktenr. 317
Overledene: Dirk Bleusing, geboren te Amsterdam op 13-07-1841;
beroep: zonder; overleden te Veenhuizen (Norg) op 19-12-1843;
oud: 2 jaren, zoon van Johannes Christoffel Bleusing,
beroep: bedelaarskolonist, en Johanna Marina van Senderen,
beroep: bedelaarskoloniste.
NB. voorm. woonpl. Amsterdam.

Ten tijde van het huwelijk (1 februari 1854) van hun zoon Paulus Andreas Bleusing
woonden zij weer in Amsterdam.

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Coenraats, Anna Elisabeth
   1. van Senderen, Hillegonda
   2. van Senderen, Anna Elizabeth
   3. van Senderen, Paulina
   4. van Senderen, Paulus Coenradus
   5. van Senderen, Cornelia

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Overlijdensakte Rotterdam
 3. Doopboek Zwolle
 4. Nederlandsche Staatscourant
 5. Huwelijksakte Rotterdam
 6. Ondertrouwregisters Amsterdam
 7. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 8. Doopboeken Amsterdam
 9. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 10. Opregte Haarlemsche Courant
 11. Bevolkingsregisters Amsterdam 1851-1853
 12. Overlijdensakten Amsterdam
 13. Huwelijksakten Amsterdam
 14. Doopboek Leiden (Gereformeerd)
 15. Overlijdensakte Norg
 16. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 17. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 18. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam