van den Bongert, Roelof Heins 1 2

Geboortenaam van den Bongert, Roelof Heins
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 64 jaren, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1787-01-07 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  
3
Doop 1787-02-22 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Roelof zoon van Hein van den Bomgaard
en Trijntje Jans Kiers
getuige Aaltje Flips Schuuring,
gehuwd met Roelof Kiers, broer
van Trijntje.

3
Huwelijk 1827-01-06 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Hadewig van Raalte

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14247
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 06-01-1827
Bruidegom Roelof van den Bomgaard
Geboortedatum: 07-01-1787
Geboorteplaats: (Zwartsluis)
Bruid Hadewig van Raalte
Geboortedatum: 05-04-1793
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom Hein van den Bomgaard
Moeder bruidegom Trijntje Jans Kiers
Vader bruid Jakob van Raalte
Moeder bruid Jentje de Ruiter
Nadere informatie beroep Bg.: timmerman;
beroep Bd.: naaister; beroep moeder Bd.: winkelierster

Hadewig van Raalte is op 24 juni 1856
te Zwartsluis overleden, 63 jaar oud.

Hun zoon Hein, geboren op 3 mei 1828,
trouwde op 9 december 1852 met zijn nicht
Lammigjen van den Boomgaard, dochter
van Jan van den Boomgaard:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 14249
Gemeente: Zwartsluis
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 09-12-1854
Bruidegom Hein van den Boomgaard
Geboortedatum: 03-05-1828
Geboorteplaats: Zwartsluis
Bruid Lammigjen van den Boomgaard
Geboortedatum: 25-08-1828
Geboorteplaats: Zwartsluis
Vader bruidegom Roelof van den Boomgaard
Moeder bruidegom Hadewig van Raalte
Vader bruid Jan van den Boomgaard
Moeder bruid Albertje Lamerts Koobs
Nadere informatie beroep Bg.: veehouder

Hein was ook ambtenaar van de Burgerlijke Stand
te Zwartsluis.
Hij overleed op 7 juli 1889 te Zwartsluis.

4 5 1
Overlijden 1851-01-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwartsluis
Aktenummer: 4
Aangiftedatum: 00-00-1851
Overledene Roelof van den Boomgaard

"Roelof van den Boomgaard, van beroep veehouder,
oud 64 jaren, geboren te Zwartsluis, zoon van
Hein van den Boomgaard en Trijntje Kiers, echtelieden,
beide overleden, Echtgenoot van Hadewig van Raalte,
zonder beroep, wonende te Zwartsluis"

1

Ouders

Vader van den Bongert, Hein Lucas
Moeder Kiers, Trijntje Jans
    Zus     van den Bongert, Trijntjen Heijns
    Broer     van den Bongert, Jan Heins
    Broer     van den Bongert (Boomgaard), Jan
    Broer     van den Bongert, Lucas Heins
         van den Bongert, Roelof Heins
    Broer     van den Bongert, Cornelis Heins
    Zus     van den Boomgaard, Hermina Heins

Bijzonderheden

Zoon Hein van den Boomgaard overleed op 7 juli 1889 te Zwartsluis:

"Hein van den Boomgaard, oud 61 jaren, zonder beroep,
geboren en wonende alhier, weduwenaar van Lammigjen van den Boomgaard,
zoon van Roelof van den Boomgaard en Hadewig van Raalte, beiden overleden"

Het nieuws van den dag: kleine courant, 10 juli 1889, Dag:

"Heden overleed zacht en kalm, na een langdurig en smartelijk lijden,
mijn geliefde Vader, de Heer H. VAN DEN BOOMGAARD Rz., in leven Wethouder
dezer gemeente, in den ouderdom van 61 jaar en 2 maanden.

Hadewig van den Boomgaard
Zwartsluis, 7 juli 1889".

Het nieuws van den dag: kleine courant, 26 juli 1889, Dag:

"Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden zoowel
gedurende de ziekte als bij het overlijden van mijnen geliefden
Vader, den Heer H. VAN DEN BOOMGAARD Rz., betuig ik mijn oprechten dank.

Hadewig van den Boomgaard
Zwartsluis, 24 juli 1889".

Algemeen Handelsblad, 18 november 1894, Avond :

"Hedenmorgen 6 uur overleed na eene korte ongesteldheid,
onze geliefde nicht, Mej. HADEWIG VAN DEN BOOMGAARD
in den ouderdom van 37 jaar en 2 maanden.

Wed. Hendrikus Pol en Familie
Zwartsluis, 15 November 1894".

Opm:
De weduwe Hendrikus Pol was Lubertha van den Boomgaard,
zuster van Lammigjen van den Boomgaard.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep timmerman, veehouder
4 1

Naaste verwanten

 1. van den Bongert, Hein Lucas
  1. Kiers, Trijntje Jans
   1. van den Bongert, Trijntjen Heijns
   2. van den Bongert, Jan Heins
   3. van den Bongert (Boomgaard), Jan
   4. van den Bongert, Lucas Heins
   5. van den Bongert, Roelof Heins
   6. van den Bongert, Cornelis Heins
   7. van den Boomgaard, Hermina Heins

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakten Zwartsluis
 2. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieƫn, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 3. Doopboek Zwartsluis
 4. Huwelijksakte Zwartsluis
 5. Gegevens Marten Terwal