Lammerts, Tjitske

Geboortenaam Lammerts, Tjitske
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 65 jaren, 8 maanden, 19 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1683-04-13    
1
Doop 1683-04-13 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Dopeling Tjitske,
kind van Lammert Binnes en
niet genoemde moeder

1
Quotisatiekohieren 1749 Oenkerk, Friesland, Nederland  

Weduwe Auke Jacobs
omschrijving: wint de cost
gezin volw: 2
aanslag: 8 - 9 - 0

2
Overlijden na 1749    
2

Ouders

Vader Binnes, Lammert
Moeder Gerbens, Grietie
         Lammerts, Tjitske

Families

Getrouwd Man Jacobs, Auke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1712-06-05    

Op 5 juni 1712 werd hun zoon Jacob geboren,
terwijl in 1714 hun dochter Grietje in Rijperkerk werd gedoopt.

3 1
Lidmaten 1715 Rijperkerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1715
Man: Aucke Jacobs
Vrouw: Tietske Lammerts
Woonplaats: Rijperkerk
- Op 10 juni 1715 ingekomen van Oenkerk
- Op 21 november 1716 vertrokken naar Oenkerk

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 52

4
Lidmaten 1723 Giekerk, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1723
Man: Auke Jacobs
Vrouw: Tjedske Lamberts
Woonplaats: Giekerk
- In 1723 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns,
lidmaten 1659-1850
DTB 713 blad 41

4
  Kind.
 1. Aukes, Lammert

Naaste verwanten

 1. Binnes, Lammert
  1. Gerbens, Grietie
   1. Lammerts, Tjitske
    1. Jacobs, Auke
     1. Aukes, Lammert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Rijperkerk en Hardegarijp
 2. Quotisatie 1749
 3. Doopboek Hervormde gemeente Oenkerk, Giekerk en Wijns
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel