Wygers, Geesjen

Geboortenaam Wygers, Geesjen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat   Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ooststellingwerf, 1772
Geesjen Wychers
 - Tussen 1664 en 1772 op lidmatenlijst van Oosterwolde

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oosterwolde, Fochteloo
en Appelscha,
lidmaten 1664 en 1772-1850
DTB 552 blad 4

1

Families

Getrouwd Man Jacobs, Alle
  Kind.
 1. Alles, Wieger

Naaste verwanten

  1. Wygers, Geesjen
   1. Jacobs, Alle
    1. Alles, Wieger

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Ooststellingwerf