Werninch, Hendrik Janssen 1

Geboortenaam Werninch, Hendrik Janssen
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Everts, Baukjen
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1699-10-29 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, huwelijken 1699
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1699
Man : Hendrik Janssen afkomstig van Schuttorp
Vrouw : Baukjen Everts afkomstig van Sloten

"Den 15 Octob. 1699 zijn voor d'eerstemaal voorgestelt
Hendrik Janssen van Schuttorp en Baukjen
Everts binnen dese stad
Den 29 Octob. alhier in de
huwelicken staat bevestigt"

2
  Bijz.

Kinderen:

1. Swaantje
Gedoopt op 19 juni 1701 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch, linnenwever en Baukjen Everts

2. Froukjen
Gedoopt op 1 januari 1705 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch en Baukjen Everts

Sloten overlijden/begraven 1707
Overleden: een kind van Hendrik Jansen Wernink, linnenwever
Datum : 10 november 1707
Plaats : Sloten

3. Jan
Gedoopt op 14 november 1706 in Sloten
Kind van Hendrik Janssen Werninch en Baukjen Everts

Sloten overlijden/begraven 1711
Overleden: Jan Hendriks
Vader : Hendrik Jans, linnenwever
Datum : 6 december 1711
Plaats : Sloten

4. Fraukjen
Gedoopt op 20 november 1709 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch en Baukjen Everts

5. Jan
Gedoopt op 7 oktober 1711 in Sloten
Kind van Hendrik Janssen Werninch en Baukjen Everts

6. Afke
Gedoopt op 3 september 1713 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch en niet genoemde moeder

Sloten overlijden/begraven 1713
Overleden: Afke Hendriks
Vader : Hendrik Jansen, linnenwever
Datum : 11 september 1713
Plaats : Sloten

7. Froukjen
Gedoopt op 17 februari 1715 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch en niet genoemde moeder

Sloten overlijden/begraven 1716
Overleden: Froukje Hendriks
Vader : Hendrik Jans, linnenwever
Datum : 6 juli 1716
Plaats : Sloten

8. Aafke
Gedoopt op 24 oktober 1717 in Sloten
Kind van Hendrik Janssen Werninch en niet genoemde moeder

9. Froukjen
Gedoopt op 14 april 1720 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch en niet genoemde moeder

Sloten overlijden/begraven 1720
Overleden: Froukjen Hendriks
Vader : Hendrik Jans, linnenwever
Datum : 27 oktober 1720
Plaats : Sloten

  Kind.
 1. Hendriks, Swaantje

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Linnenwever
 

Naaste verwanten

  1. Werninch, Hendrik Janssen
   1. Everts, Baukjen
    1. Hendriks, Swaantje

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Sloten
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten