van der Burch, Willem Adamsz 1 2 3 4 5

Geboortenaam van der Burch, Willem Adamsz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk     Getrouwd met Joosie Ariensdr van Groenwegen

Joosgen Adriaensdr van Groenewegen was de dochter
van Adriaen Sijmons van Groenewegen en Maritgen
Woutersdr.

5
Testament 1597-10-29 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Borgersz. Jans, Inventarisnummer 1509, Folio 195V e.v.
Soort akte testament
Datum akte 29-10-1597
Willem Adamsz van den Burch, Delft, testateur 195v
Joosgen Adriaensdr van Groenwegen, Delft, testateur 195v
Adam Willemsz van den Burch, legaat, 196
Trijntgen Willemsdr van den Burch, legaat, 196
Vranck Gerritsz Graeswijnckel, 196
Claes Willemsz Coomen, Delft, getuige 197
Jan Heijndricksz, kleermaker, Delft, getuige 197

2
Begraven 1614-12-20 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Willem Adamsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 20-12-1614 (Oude Kerk)
op te Binnenwatersloot

Zijn weduwe overleed in 1617:

Overledene Joosgen Ariensdr
weduwe van Willem Adamsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 23-04-1617 (Oude Kerk)

5
Erfgenaam 1615-01-13 Delft, Zuid-Holland, Nederland Koop-/verkoopakte huis Bagijnhof Delft (1615)

Notaris Adriaen Rijshouck, Inventarisnummer 1759, Folio 145
Soort akte testament
Datum akte 18-07-1607
Elisabeth Boickelsdr, Delft, testatrice, 145
Henrick Adamsz van der Burch, burgemeester, Delft, 145
Ariaentgen Heijnrixdr van der Burch , erfgenaam, 145
Jan van der Burch, erfgenaam, 145
Adam Heijndrixz van der Burch, 145v
Janneken Jansdr van Leeuwen, 146
Jan Cornelisz de Heijde, Delft, getuige, 147
Jacob Fransz Eversdijck lakenbereider, Delft, getuige, 147
Joost Marcelisz oud schoenmaker, Delft, getuige, 147

Op 18 juli 1607 maakte Elisabeth Boeckelsdr, weduwe van
Heijndrick Adamsz van der Burch haar testament. Zij benoemde
haar dochter Ariaentgen Heijnrixdr van der Burch en haar kleinzoon
Jan van der Burch tot haar erfgenamen.

Zie de Galerij.

 

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
         van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
    Zus     van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Media

Bijzonderheden

Delftse biografieën (website Archief Delft):

Willem Aemsz. van der Burch (1579-1614)
Burch, Willem Aemsz. (Adamsz.) van der, wonend aan de Binnenwatersloot te Delft 1614, diaken te Delft
1579, gasthuismeester aldaar 1581-1606, binnen havenmeester 1588, 1594, vroedschap van Delft 1591,
thesaurier 1591, 1607, weesmeester 1597, 1598, 1605, 1606, 1610, schepen 1602-1604 van Delft,
assisteert als oom in 1594 bij de huwelijkse voorwaarden van Hendrick Jansz. van der Hooch en Geertgen
Heyndicksdr. van der Burch, overl. 18 december 1614, begr. Delft (O.K.) 20 december 1614.
Hij huwde met Josyna (Joosgen) Adriaensdr. van Groenewegen, overl. 20 april 1617, begr. Delft (O.K.) 23 april
1617.

Op 18 augustus 1593 maakten de ouders van Joosgen Adriaensdr van Groenwegen hun testament:

Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1527, Folio 45
Soort akte testament
Datum akte 18-08-1593
Adriaen Sijmonsz van Groenewegen alias Gronewegen, oud-burgemeester, Delft, testateur 45 45v
Maritgen Woutersdr, testateur 45 45v
Sijmon Ariensz van Groenewegen, erfgenaam 45v
Joosgen Arijensdr, erfgenaam 45v
Gerrit Claesz van Venhuijsen, Delft, getuige, 46
Boeckel Aemsz van der Burch, Delft, getuige, 46

Toelichting:
Boeckel Aemsz van der Burch was een broer van Willem Amensz van der Burch.

Dochter TRIJNTJE WILLEMSDR VAN DER BURCH trouwde
met Franck Gerritsz Graswinckel in 1594 te Delft:

Bruidegom Vranck Gerritsz Graeswinckel , jongeman ,
wonend: Coornmarkt
Bruid Catarijna Willemsdr van der Burch , jongedochter ,
wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 23-07-1594
Datum huwelijk 7-08-1594
"getrout 7 Augustij P. A. Cornelij"

Toelichting:
Ds. Arent Cornelisz was predikant te Delft van 1573 tot 1605.

Vranck Gerritsz Graswinckel was de oudste zoon van Gerrit Jans Graswinckel, brouwer, en
Baertgen Engebrechtsdr. Zijn jongere broer was Engebrecht Gerritsz Graswinckel (zie
galerij/media).

Bovenstaande gegevens zijn gevonden in het testament van Gerrit Jans Graswinckel en zijn
vrouw Baertgen Engebrechtsdr uit 1587:

Notaris Jacob Borgersz. Jans, Inventarisnummer 1508, Folio 236
Soort akte testament
Datum akte 08-08-1587
Gerrit Jansz Graswijnckel, brouwer, Delft, testateur, Folio 236
Baertgen Engebrechtsdr Delft, testateur, 236
Vranck Gerritsz, legaat, 236 236v
Engebrecht Gerritsz, erfgenaam, 236 236v
IJsbrant Dircksz, kuiper, Delft, getuige, 236v
Adriaen Jacobsz, kuiper, Delft, getuige, 236v

Franck Gerritsz Graswinckel is overleden in
1606 te Delft:

Overledene Vranck Gerritss Graswinckel
Plaats Delft
Datum begraven 14-09-1606 (Oude Kerk)
bij 't Weeshuis

Zoon ADAM WILLEMSZ VAN DER BURCH:

Delftse biografieën (website Archief Delft):

Adam Willemsz. van der Burch (1579-1659)
Burch, Adam Willemsz. van der, geb. ca. 1579 (70 jaar in 1659), wonend aan de Binnenwatersloot 1609,
brouwer aan het Oosteinde in “De Dissel” 1614, 1618, wonend aan de Koornmarkt 1643, veertigraad van
Delft 1620, thesaurier 1623, 1630, 1638, schepen 1626, 1627, weesmeester 1628, 1629, 1633, 1634, 1641,
1642, 1645, 1646, overl. 8 april 1659, begr. Delft (O.K.) 11 april 1659.
Hij huwde 1e Delft 27 september 1609 met Fijtgen Burgersdr. van der Block, wonend aan het Oosteinde in
“De Dissel” 1609, begr. Delft (N.K.) 5 januari 1614, verm. een dochter van Borger Jansz. van der Block en Ida
Adamsdr. van der Burch.
Hij huwde 2e Delft 13 januari 1619, (ondertr. aldaar 29 december 1618) met Maritgen Jacobdr., jd., wonend
aan de Binnenwatersloot 1618, overl. 12 juli 1643, begr. Delft (O.K.) 14 juni 1643.

Adam Willemsz van der Burch trouwde in 1609 eerst met Fijtgen Burgersdr van der Block:

Bruidegom Adam Willemsz van der Burch , wonend: Binnenwatersloot
Bruid Fytgen Burgers van der Block, wonend: Oosteinde in De Dissel
Plaats Delft
Datum trouwen 27-09-1609
Datum ondertrouw 27-09-1609

"Den 27 Septemb. 1609
Adam Willemsz van der Burch woonende op
de Binnenwatersloot
Fijtgen Burgers van der Block woonende in de Dissel
in 't Oosteijnde
getrout den 27 September P. Henricus"

Toelichting:

Fijtgen Burgersdr van der Block zou een dochter geweest zijn van Borger Jansz van der Block en
IJtgen (Stien) Adamsdr van der Burch en dus een nicht van Adam Willemsz van der Burch.
Deze familierelatie werd vermeld in het artikel over de Familie van Bodegem
in het Maandblad "De Nederlandse Leeuw", 1894, no.4, blz. 51 en 52.
Predikant Henricus Arnoldi van der Linden was van 1605 tot 1637 dominee te Delft.

Fijtgen Burgersdr van der Block is in 1614 te Delft begraven:

Huisvrouw van Adam Willemsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 05-01-1614 (Nieuwe Kerk)
Opmerkingen: echtgenoot is Brouwer in den Dissel

Adam Willemsz van der Burch trouwde als weduwnaar met Maritgen Jacobsdr in 1619:

Bruidegom Adam Willemsz van der Burch , weduwnaar van , wonend: Oosteinde
Bruid Maritgen Jacobs (dr) , jongedochter , wonend: binnen Watersloot
Plaats Delft
Datum ondertrouw 29-12-1618

Bruidegom Adam Willemsz van der Burch , weduwnaar, wonend: Oosteinde
Bruid Maritgen Jacobs , jongedochter , wonend: Binnenwatersloot
Plaats Delft
Datum trouwen 13-01-1619

" Den 13 Januarij 1619
Adam Willemsz van der Burch weduwer
wonende in 't Oosteijnde
Maritgen Jacobsdr wonende op de binnen Watersloot
getrout met vrouch predicatie den 13 januari door
Sonnevelt in N.K. "

Toelichting:
Ds. Gideon van Sonneveld was predikant te Delft van 1618 tot 1630.

Maritgen Jacobsdr werd in 1643 te Delft begraven:

Huisvrouw van Adam Willemsz van der Burch
Plaats Delft
Datum begraven 14-06-1643 (Oude Kerk)
Koornmarkt

Adam Willemsz van der Burch werd in 1659 te Delft begraven:

Overledene De Heer Adam van der Burgh
Plaats Delft
Datum begraven 11-04-1659 (Oude Kerk)

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Delftse biografieën
 2. Digitale Arena Delft
 3. Trouwboek Delft
 4. Dominees.nl Delft
 5. Begraafboek Delft