Bonebacker, Henderick 1 2 3

Geboortenaam Bonebacker, Henderick
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 78 jaren, 11 maanden, 6 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1669-06-30 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland  
4
Doop 1669-06-30 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland  

Bonebecker, Henderick; Gedoopte
Geerets, Anneke; Moeder
Bonebecker, Jan; Vader
Boonebecker, Jan; Getuige
Boonebecker, Gerardus; Getuige
Rapele, Catrijna; Getuige
Jan Jeronimus; Getuige

Gedoopt in de Grote kerk (St. Jan)

Jan Bonebecker is vermoedelijk een
broer van Jan Bonebacker.Gerardus
Boonebecker is een neef, zoon van
Johannes (Segers) Bonebacker.

4
Ondertrouw 1696-12-06 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2
1e Huwelijk 1696-12-25 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Anna Eijsbeeck

Den 25e december in Cath K. getrout
Hendrik Bonebakker J. M.
en
Anna Eijsbeek J. D.
beijde in de Lange Smeesteeg
getuigen: Jan Bonebakker,
bruidgoms vader en
Maria Eijsbeek, bruids moeder.

Anna Esbeeck was de dochter van Bastiaen Esbeeck,
linnenwever, en Maria Lam.
Maria Lam is op 17 april 1703 te Utrecht overleden:

"Maria Lam, huijsvrouw van Bastiaen Esbeek,
laet nae haer man met mondige kinderen in
de Smeesteeg, 8 dragers"

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Catharina, 21 november 1697, Catharijnakerk,
dochter van Henrick Bonebacker
en Annichie van Esbeeck wonende in de
Lange Smeesteeg

2. Maria, 27 oktober 1699, Domkerk,
dochter van Henrick Bonebacker Litmaat en
Annichie sijn huijsvrou

3. Bastiaen, 28 augustus 1701, Catharijnakerk,
zoon van Henrick Bonebacker en Anna Esbeeck

4. Maria, 20 oktober 1702, Domkerk, dochter
van Henrick Bonebacker en Anna Esbeeck
Ledematen

5. Bastiaan, 6 januari 1705, Catharijnakerk,
zoon van Henrick Bonenbakker en Anna Esbeek

6. Bastiaan, 23 februari 1706, Catharijnakerk,
zoon van Hendrik Bonebacker en Anna Esbeek

7. Johannes, 19 augustus 1708, Domkerk, zoon
van Hendrik Bonebacker en Anna Esbeek

8. Johannes Hendrick, 26 december 1711,
Catharijnakerk, zoon van Hendrik Bonebacker en
Anna Esbeek, Echtelieden woonende in de Lange
Smeesteeg

9. Wilm, 21 mei 1714, Geertekerk, zoon van
Hendrik Bonebakker en Anna IJsbeek, woonende
in de Lange Smeesteeg

10. Pieter, 22 augustus 1717, Geertekerk, zoon
van Hendrik Bonebacker en Anna Esbeek,
woonende in de Lange Smeesteeg

Anna Esbeeck is te Utrecht overleden op
17 september 1722:

"Anna Esbeeck de huijsvrouw van Hendrick
Boonebakker, laet na haer man en onmundige
kinderen in de Lange Smeesteegh,
(begraven) Buurkerk"

2 5 3
Voogdbenoeming 1704-11-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Aktenummer: 43
Datum: 03-11-1704
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Constituant: Henrick Bonebacker
Voornaam: Henrick
Achternaam: Bonebacker
Echtgenoot: x Anna Esbeeck
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: langstlevende

1
Uitkoop 1724-03-13 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Uitkoop - uit de boedel
Aktenummer: 19
Datum: 13-03-1724
Notaris: J. KRUYDER

Personen:

Uitkoper: Hendrick Bonebacker
Echtgenoot: wedr. Anna Esbeeck

Kinderen van Anna Esbeeck:

Tweede Partij: Maria Bonebacker, Bastiaen Bonebacker, Jan Hendrik Bonebacker, Willem Bonebacker

Voogd: Elias Lam

1
Huwelijksvoorwaarden 1724-05-13 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte: Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 40
Datum: 13-05-1724
Notaris: E. VLAER
Personen:
Bruidegom: Hendrik Bonebacker
wedr. Anna Eysbeeck
Bruid: Maria van der Sluys

1
Ondertrouw 1724-05-14 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2
2e Huwelijk 1724-06-01 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Maria van der Sluijs

Den 14 Meij 1724 (ingeschreven)

Jacobikerk 1 juni 1724 getrouwt
AJB

Hendrik Bonebakker, weduwnaar van
Anna Esbeek in de Lange Smeesteegh
met
Maria van de Sluijs J. D. in de Groene
Steegh
Sponsus sui juris
a parte sponsa consensus matris

Opmerking:

Sponsus sui juris- bruidegom van eigen recht
a parte sponse consensus matris -
...  bruid goedkeuring van de moeder

AJB - A. J. Brakonier, predikant te Utrecht van
1706 - 1736

6
Overlijden 1748-06-05 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hendrik Bonebacker, in de Lange Smeesteegh,
laat na sijne vrouw en minderjarige kinderen
begraven, 8 dragers f 2.-:-:
Buurkerk, Sesselaar

Opm:
De groefbidder was Adolph Sesselaar.

3

Ouders

Vader Bonebacker, Jan
Moeder van Osenbrugge, Anneken Gerrits
    Broer     Bonebacker, Seger
    Broer     Bonebacker, Dirck
    Zus     Bonebacker, Catharina
         Bonebacker, Henderick
    Zus     Bonebacker, Eutgen
    Zus     Bonebacker, Geertruij
    Broer     Bonebacker, Reijnier

Media

Bijzonderheden

Na het overlijden van Henderick Bonebacker werd zijn
huis aan de Smeesteeg verkocht. Er zijn dan nog 5 kinderen in leven,
Bastiaan, Jan Hendrik, Willem, Catharina en Maria Bonebakker.

Notariële akte Openbare verkoping
Aktenummer: 68
Datum: 20-07-1748
Notaris: E. VLAER

Personen:
Erven Hendrik Bonebakker:
Verkoper: Maria van der Sluis
Echtgenoot: wed. Hendrik Bonebakker
Verkoper: Bastiaan Bonebakker
Verkoper: Jan Hendrik Bonebakker
Verkoper: Willem Bonebakker
Verkoper: Simon de Visser
Echtgenoot: x Catharina Bonebakker
Verkoper: Lodewyk Becker
Echtgenoot: x Maria Bonebakker

Koper: Maria Wossinck
Echtgenoot: wed. Dirk van Welie
onroerend goed:

huysinge, erve en grond; nz Wester Smeesteeg
Soort object: huysinge, erve en grond
Locatie: nz Wester Smeesteeg
Belendingen: achter: Frans van Grasveld
ow: erven NN van Wyngaarden ww: Berend Erkes
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden:
is niet geveild, maar onderhands verkocht

Huwelijken van de kinderen van Henderick Bonebacker:

1. Catrina Bonebacker trouwde op 25 april 1624 met Simon de Visser te Utrecht:

"Cath. kerk den 25 april 1724 getrouwt
Simon de Visser J.M. op de Nieuwe Camp
en
Catrina Bonebakker J.D. in de Lange Smeesteeg
Consensu parentum"

Opmerking:
Met goedkeuring van de ouders

2. Maria Bonebacker trouwde op 24 april 1724 te Utrecht met Gerrit Litsbergen:

"Cath. kerk den 24 april 1724 getrouwt
Gerrit Litsbergen, J.M. in  Wijsstraat
en
Maria Bonebakker J.D. in de Lange Smeesteeg
Consenterent utriusque parentes"

Opmerking: De wederzijdse ouders gaven hun toestemming.

Maria Bonebacker trouwde, als weduwe, met Lodewijk Bekker op 17 juli 1737 te Utrecht:

"Domkerk, den 17 julij 1737
Loduwijk Bekker, J.M. op het Claaskerkhoff
en
Maria Bonebakker, weduwe van Gerrit Litsenberg
in 't Wijsstraat"

Maria Bonebacker is overleden op 8 november 1762 te Utrecht:

"Maria Boonenbakker, huisvrouw van Lodewijk Bekker,
in de Tugthuissteeg, laat na man, mondige en onmondige
kinderen, begraven gratis, Nicolaikerk"

3. Bastiaen Bonebacker trouwde in 1732 met Anna Esbeek te Rotterdam:

Bruidegom Bastiaen Bonebacker , jongeman , wonend: Utrecht
Bruid Anna Esbeek , jongedochter , van Leiden
 Plaats Rotterdam
Datum trouwen 04-05-1732 (Naar Utregt)
Datum ondertrouw 17-04-1732
 Opmerkingen is attestatie van Utregt terug gecomen; ijder 3 gl

Opmerking:
Deze Anna Esbeek was waarschijnlijk familie van de moeder van
Bastiaen Bonebacker, ook een Anna Esbeek. Bastiaen Bonebacker
was van beroep mr. pompemaker (1735) en mr. leydecker (1740).

Later trouwde Bastiaan Bonebacker met Catharina Versteeg, die
op 15 april 1769 te Utrecht overleed:

"Juffrouw Catharina Versteeg, huisvrouw van Bastiaan
Boonebakker op de Oudegragt bij het Paijenburgsteegje.
Laat na mondige kinderen , begraven met 8 dragers, Weeskerk"

4. Jan Hendrik Bonebacker trouwde op 1 mei 1738 te Utrecht met Metje van Veendaal:

"Jacobikerk den 1 Maij 1738
Jan Hendrik Bonebakker J. M. in de L. Smeesteeg
en
Metje van Veenendaal J. D. bij de Jacobi-brug"

Naaste verwanten

 1. Bonebacker, Jan
  1. van Osenbrugge, Anneken Gerrits
   1. Bonebacker, Geertruij
   2. Bonebacker, Seger
   3. Bonebacker, Dirck
   4. Bonebacker, Catharina
   5. Bonebacker, Henderick
   6. Bonebacker, Eutgen
   7. Bonebacker, Reijnier

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. Doopboek 's-Hertogenbosch Nederlands Hervormd
 5. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 6. Trouwboek Utrecht