Jacobs, Fedde

Geboortenaam Jacobs, Fedde
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Omschrijvinghe van familiën in Friesland 1744 Lichtaard, Friesland, Nederland  

Jacob Feddes
Aangeboden Capitalen: 3
Personen: 5
Ligtaard

1
Quotisatie 1749 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Dantumadeel Quotisatie 1749
Plaats: Rinsumageest

Omschrijving : schipper, bestaat reedelijk
Perso(o)n(en): Fedde  Jacobs
Aant. volw.  : 2
Aant. kind.  : 5
Aanslag      : 30:4:00
Verhoging    : -
Vermogen     : -

2

Families

Getrouwd Vrouw Bockes, Doetje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1736-08-05 Lichtaard, Friesland, Nederland  

Ferwerderadeel, huwelijken 1736
Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 juli 1736 in Jislum
Bruidegom: Fedde Jacobs afkomstig van Lichtaard
Bruid: Doetje Bockes afkomstig van Jislum

Ferwerderadeel, huwelijken 1736
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 augustus 1736 in Lichtaard
Bruidegom: Teede Jacobs afkomstig van Lichtaard
Bruid: Doetie Bokkes afkomstig van Jislum

3
  Kind.
 1. Feddes, Jacob

Naaste verwanten

  1. Jacobs, Fedde
   1. Bockes, Doetje
    1. Feddes, Jacob

Bronverwijzing

 1. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 2. Quotisatie 1749
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Wanswerd Jislum