Eerdes, Annetie

Geboortenaam Eerdes, Annetie
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Blom, Benedictus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1695-08-24 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1695
Vermelding: Ondertrouw op 24 augustus 1695
Man: Benedictus Bloem
Vrouw: Antie Ydes afkomstig van Rinsumageest
Opmerking: hij is ruiter

"Benedictus Bloem Ruijter onder de Guarde du
Corps van sijn Forstelijke Doorluchtigheid de
Heere Erffstadhouder deser Provintie ende
Antie IJdes van Rinsumageest, sijn de huwlijks
proclamatien vergunt, uts"

Toelichting:
uts - ut supra, (datum) als boven

Erfstadhouder is de benaming voor de functie die bekleed werd door de stadhouders van de gewesten Holland en Zeeland vanaf 1674, Friesland vanaf 1675, en de laatste twee stadhouders van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden vanaf 1747. In Friesland was het stadhouderschap in 1675 erfelijk verklaard door de Staten van Friesland aan Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz (1657-1696), zodat na hem zijn zoon Johan Willem Friso van Nassau-Dietz (1687-1711) stadhouder van Friesland werd.
Bron: nl.wikipedia.org

1
Attestatie 1695-09-11 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1695
Vermelding: Attestatie afgegeven op 11 september 1695
Man: Benedictus Bloem
Vrouw: Antie Ydes afkomstig van Rinsumageest

"Benedictus Bloem Ruijter onder de Guarde
du Corps van sijn Vorstelijke Doorluchtigheid
de Heere Erff Stadholder deser Provincie en
Antie IJdes van Rinsmageest, sijn haere echts
gebooden de eerste mael voorgestelt den 25en
augustij 1695, de tweede mael den eersten Septemb.
de derde mael den 8en dijto en is den 11en dijto
hier aff Attestatie gepasseert om op Rinsmageest
in haer huwelijck bevesticht te worden"

2
Huwelijk na 1695-09-11 Rinsumageest, Friesland, Nederland  
 
  Bijz.

Kinderen gedoopt te Leeuwarden:

1. Benedictus, 28 juli 1703

2. Anna Sophia, 30 juli 1707
Getuigen: Dirk Smidt en Anna Cath. Kopps

3. Ida, 29 mei 1710
Getuigen: Jan Buising en Catharina van Putten

4. Simon Peterus, 16 september 1714
Getuigen: Adolph Schacht en Helena Bruinings

In 1713 werd een kind van Benedictus Blom
begraven:
Naam BENEDICTUS BLOM
Datum overlijden 00-11-1713
Datum kist 08-11-1713
Opmerkingen kind (van)
Signatuur/pag NSW-1365

  Kind.
 1. Blom, Anna Sophia
 2. Bloem, Simon Petrus

Naaste verwanten

  1. Eerdes, Annetie
   1. Blom, Benedictus
    1. Blom, Anna Sophia
    2. Bloem, Simon Petrus

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden