Clases, Meinke

Geboortenaam Clases, Meinke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 85 jaren, 9 maanden, 7 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1677-03-25    
1
Doop 1677-03-25    

Gedoopt te Oostermeer, Eestrum
Dopeling Mincke,
dochter van Claas Wibrens en
niet genoemde moeder

1
Speciekohier 1748 Garijp, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1748
Garijp nr. 85, post 1

Geuke Fokkes weduwe
1748: hoofdbewoner
1760: wordt inwonend

2
Quotisatiekohieren 1749 Garijp, Friesland, Nederland  

Wed. Geuke Fookes
omschrijving: redelijk welgestelt
gezin volw: 2
aanslag: 28 - 7 - 0

3
Speciekohier 1760 Garijp, Friesland, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1760
Garijp nr. 85, post 3

Geuke Fokkes weduwe
1760: inwonend, was hoofdbewoner
1763: overleden

2
Overlijden 1763    
2

Ouders

Vader Wibrens, Claas
         Clases, Meinke

Families

Getrouwd Man Foockes, Geuke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1704-06-15 Oostermeer, Friesland, Nederland  

man: Geuke Foockes afkomstig van Oostermeer
vrouw: Meinke Clases afkomstig van Oostermeer

Kinderen werden gedoopt te Garijp
vanaf 10 januari 1706 (Trijntje).

4
  Kind.
 1. Geuwkes, Trijntje

Naaste verwanten

 1. Wibrens, Claas
  1. Clases, Meinke
   1. Foockes, Geuke
    1. Geuwkes, Trijntje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Collectie Pieter Nieuwland
 3. Quotisatie 1749
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum