Broers, Otte

Geboortenaam Broers, Otte
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1723-12-05 Molkwerum, Friesland, Nederland Getrouwd met Griet Jeltes

man: Otto Broers afkomstig van Molkwerum
vrouw: Griet Jeltes afkomstig van Molkwerum

"Den 5 Dezember 1723
sijn na drie agter een
volgende Huwelijks
Proclamatien bevestigt
Otto Broers
met Griet Jeltes
beide van Molq."

1
Stemkohieren 1728 Molkwerum, Friesland, Nederland  

stem nr. 25,
Otte Broers, eigenaar en gebruiker

2
Huwelijksafkondiging 1729-12-15 Molkwerum, Friesland, Nederland  

getrouwd te Molkwerum,
man: Otte Broers afkomstig van Molkwerum
vrouw: Sijdske Martens afkomstig van Molkwerum

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Otte Broers
aangeboden Capitalen 3
persoonen 8
Molquern

3
Quotisatiekohieren 1749 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Otte Broers,
omschrijving: wert gealimenteerd
gezin volw: 3 en kind: 3
aanslag: --

4

Ouders

Vader Dircks, Broer
Moeder Ottes, Douw
         Broers, Otte

Families

Getrouwd Vrouw Gerrijts, Rink
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1732-12-20 Molkwerum, Friesland, Nederland  
1
Huwelijk 1733 Molkwerum, Friesland, Nederland  

getrouwd in januari,
man: Otte Broers afkomstig van Molkwerum
vrouw: Rink Gerrits afkomstig van Molkwerum

"Den 20 Xber (december) 1732
hebben hun huwelijks
geboden aangegeven
Otte Broers
en Rink Gerrits
beide van Molqr.
sijn bevestigt na 3 proclamatien
den .... Januarij 1733"

1
  Kind.
 1. Ottes, Douwe
 2. Ottes, Dirk
 3. Ottes, Jan
 4. Ottes, Gerrit

Naaste verwanten

 1. Dircks, Broer
  1. Ottes, Douw
   1. Broers, Otte
    1. Gerrijts, Rink
     1. Ottes, Dirk
     2. Ottes, Jan
     3. Ottes, Gerrit
     4. Ottes, Douwe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749