Tjemmes, Hinke 1 2 3 4 5 6 7

Geboortenaam Tjemmes, Hinke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 30 jaren, 5 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1756-03-07    
 
Doop 1756-03-07 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1756
Gedoopt op 7 maart 1756 in Koudum
Dopeling: Henke, dochter
   Vader: Tjemme Pieters
  Moeder: Uilk Sipkes

3
Huwelijk 1776-04-28 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Jantjen Joukes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1776
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 april 1776 in Koudum
 Bruidegom: Jantjen Joukes afkomstig van Koudum
     Bruid: Hinke Tjemmes afkomstig van Koudum

Jantjen Joukes was de zoon van Jouke Geerts
en Trijntjen Gerrits, gedoopt in 1754 te
Koudum:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1753
Gedoopt op 26 augustus 1753 in Koudum
Dopeling: Jantje, zoon
   Vader: Jouke Geerts
  Moeder: Trijntje Gerrits

Kinderen van Jantjen Joukes en Hinke Tjemmes:

1. Geboren op 12 oktober 1777 in Koudum
Gedoopt op 26 oktober 1777 in Koudum
Dopeling: Jouke, zoon
   Vader: Jantjen Joukes
  Moeder: Hinke Tjemmes

2. Geboren op 11 maart 1780 in Koudum
Gedoopt op 19 maart 1780 in Koudum
Dopeling: Trijntje, dochter
   Vader: Jantjen Joukes
  Moeder: Hinke Tjemmes

3. Geboren op 25 augustus 1786 in Koudum
Gedoopt op 3 september 1786 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Jantjen Joukes
  Moeder: Hinke Tjemmes

1 3
Overlijden tussen 1786-08-25 en 1795-05-10    
 
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum No. 82
Jantjen Joukes
6 Perzoonen
2 Mansperzoonen van 16 tot 60 jaar
2 Mansperzoonen onder de 16 jaar
2 van 't Vrouwlijk Geslagt
Kerkgezindheid: 6 Gereformeerden
Bedrijf: een arbeider

8
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Jantjen Joukes
gehuwd
5 kinderen
7 zielen
Gereform.

9
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 51
Jantjen Joukes
7 Getrouden
5 Kinders
Geriformt

10
Familienamen 1811-12-31 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 22
Valk, Jantjen Joukes, Koudum
Kinderen:
Jouke 34, Tjemme 25, Ids 16, Jacob 10,
Geert 5, Klaaske 12, Wyb 3, Trijntje 32, Balk
Kindskinderen:
(v. Trijntje) Jan, (v. Jouke) Hinke, Akke,
Ruurdje, Jouke

"Jantjen Joukes wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam van
VALK voor famille naam, dat hij heeft navolgend
getal Zoonen en Dochteren, klein Zoon en klein
Dochteren, te weten:
Jouke, oud 34 Jaren, Tjemme, oud 25 Jaren,
Ids, oud 16 Jaren, Jacob, oud 10 Jaren, Geert,
oud 5 Jaren, Klaaske oud 12 Jaren, Wijb oud
3 Jaren, allen woonachtig te Koudum,
Trijntje oud 32 Jaren, woonachtig te Balck,
Jan, zoon van Trijntje oud ... Jaren, wonende te Balck,
Hinke oud ... Jaren, Akke, oud ... Jaren, Ruurdje,
oud ... Jaren, Kinderen van Jouke, woonachtig
te Koudum en heeft deze met ons geteekend
den 31 December 1811
(handtekening)
Jantjen Joukes Valk"

5

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
    Broer     Tjemmes, Pieter
    Broer     Tjemmes, Wybe
    Broer     van den Dam, Jarig Tjemmes
    Broer     Tjemmes, Albert
         Tjemmes, Hinke
    Broer     Tjemmes, Pitter

Bijzonderheden

Jantjen Joukes trouwde voor de tweede keer in 1795 met An Idzes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1795
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1795 in Koudum
Bruidegom: Jantjen Joukes afkomstig van Koudum
Bruid: An Idzes afkomstig van Koudum

An Idzes was de dochter van Ids Feikes en Wieb Aukes.
Zij was dus de zuster van Sipk Idzes, die getrouwd was met Pitter Tjemmes,
broer van Hinke Tjemmes.

Geboren op 25 september 1771 in Warns
Gedoopt op 6 oktober 1771 in Warns en Scharl
Dopeling: An, dochter
Vader: Ids Feikes
Moeder: Wieb Aukes

Kinderen van Jantjen Joukes en An Idzes:

1. Geboren op 27 september 1795 in Koudum
Gedoopt op 11 oktober 1795 in Koudum
Dopeling: Idz, zoon
Vader: Jantjen Joukes
Moeder: An Idzes

2. Geboren op 6 juli 1797 in Koudum
Gedoopt op 16 juli 1797 in Koudum
Dopeling: Jappik, zoon
Vader: Jantje Joukes
Moeder: An Idzes

3. Klaaske, geboren rond 1800
(geen doop gevonden)

4. Geboren op 12 december 1801 in Koudum
Gedoopt op 27 december 1801 in Koudum
Dopeling: Jappik, zoon
Vader: Jantjen Joukes
Moeder: An Idzes

5. Geboren op 28 juni 1804 in Koudum
Gedoopt op 15 juli 1804 in Koudum
Dopeling: Geert, zoon
Vader: Jantjen Joukes
Moeder: An Idzes

6. Wijb, geboren rond 1809
(geen doop gevonden)

7. Feike, geboren op 2 maart 1812 te Koudum.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum), 1812
Aangiftedatum 27 mei 1812, blad nr. 31
Feike Valk, zoon, geboren 2 maart 1812
Vader: Jantje Joukes Valk
Moeder: An Idzes

Deel geboorteakte:

"gecompareerd Trijntje Derks, oud 42 jaren, beroep Vroedvrouw, woonachtig
binnen deze gemeente, dewelke verklaardde, dat An Idzes, huisvrouwe van
Jantjen Joukes Valk, arbeider, woonachtig binnen deze gemeente doch thans
afwezig, op den 2e Maart jl. 's nachts één uur een kind van het mannelijk geslacht
heeft ter wereld gebracht, dat volgens verklaring der moeder den naam zal
voeren van FEIKE -
zijnde uit onkunde en 's man afwezigheid verzuimd deze aangaaf eerder
te doen"

Op http://altijdstrijdvaardig.nl/ valt het volgende over Jantje Joukes Valk te lezen:

Valk Jantje Joukes
Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde
kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

Jantje Joukes Valk is op 11 september 1871 te Leeuwarden overleden,
oud 63 jaren, van beroep arbeider, geboren te Koudum, in het huis No.
(Tuchthuis) 191.

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 4. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 5. Familienamen 1811
 6. www.altijdstrijdvaardig.nl
 7. Overlijdensakte Leeuwarden
 8. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 9. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 10. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810