Kikke, Hendrik Hendriks

Geboortenaam Kikke, Hendrik Hendriks
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1676-03-08 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Gerrichjen Jacobs

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1625-1681; DTB 90),
8 maart 1676, pagina 256
Huwelijksdatum: 08-03-1676.
Bruidegom: Hendrick Hendricks, jongeman.
Bruid: Gerrichjen Jacobs, jongedochter.

Gerrichjen Jacobs werd (vermoedelijk)
gedoopt op 12 januari 1651 te Meppel:
"Gerritien, dochter van Jacob Claes"

Kinderen, gedoopt te Meppel:

1. Aeltjen, 24 februari 1678,
dochter van Hendrik Hendricks Kick
Deze dochter is op 31 juli 1680
te Meppel begraven:
"Kind van Hendrick Hendrijcks Kick"
Het begraafboek vermeldt:
"Den 31 Julij 1680
Is verluijt  Hendrijck Hendrijcks Cijck
sijn kijnt en is voorts verackordijert
voor de Clocke voor hem en sijn
nakomelingen .. vrouwe ..
en heeft daer van betaelt twee gulden
2 - o - o "

2. Jentjen, 17 oktober 1680

3. Jacob Claes, 8 januari 1682

4. Jacob, 28 januari 1685

Gedoopt te Zwartsluis:

5. Claas, 21 november 1686,
zoon van Hendrick Kikke en
Gerregien Jacobs
aende Hoochte

6. Aaltjen, 18 maart 1688
aende Hoochte

7. Annetjen, 3 maart 1689
aende Hoochte

8. Klaas, 27 juli 1690
aende Hoochte

9. Gerrigjen, 16 augustus 1691
aende Hoochte

Mogelijk is Gerrichien Jacobs
bij deze geboorte overleden.

1 2 3 4 5
Burgerschap 1686 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hendrick Hendricks Kicke, 8 gulden

6
2e Huwelijk voor 1694-10-07   Getrouwd met Aaltjen Jans

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

1. Jan, 7 oktober 1694,
zoon van Hendrik Hendriks Kikke
en Aaltjen Jans
aende Hoochte

2. Klaas, 19 april 1696

3. Gerrit, 26 februari 1699

4. Geertjen, 1 april 1701

5. Garrigjen, 16 mei 1706
getuige Geertruit Roelofs Kik
(dochter van Roelof Hendriks Kikke)

5
Zoutgeld 1694 1694-07-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Taxatie van 't Soutgelt van de
Swartesluijs
(o.a.)
Hendrick Kijcke: 1 - 1 - 0

7
1000e penning 1694-08-10 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hendrick Kijcke 500 - . -

8
Zoutgeld 1702 1702-10-10 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hendrick Kicke, buijten aan de Dijck,
1 - 5 - 0

7
Overlijden voor 1724-12-16    
 
Hoofdgeld 1724-12-16 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Hendrick Kicken weduwe: 5

9

Ouders

Vader Kikke, Hendrick
    Broer     Kikke, Roelof Hendriks
         Kikke, Hendrik Hendriks
    Broer     Kikke, Gerrit Hendriks
    Broer     Kikke, Hessel Hendriks

Naaste verwanten

 1. Kikke, Hendrick
  1. Kikke, Roelof Hendriks
  2. Kikke, Hendrik Hendriks
  3. Kikke, Gerrit Hendriks
  4. Kikke, Hessel Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Meppel
 2. Doopboek Meppel
 3. Overlijden/begraven Meppel
 4. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 5. Doopboek Zwartsluis
 6. Burgerschap Zwartsluis
 7. Zoutgeld 1694 en 1702
 8. 1000e penning Zwartsluis 1694
 9. Hoofdgeld 1723 Zwartsluis