van Vlissingen, Marichje Jacobs 1 2

Geboortenaam van Vlissingen, Marichje Jacobs
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 42 jaren, 6 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1640-05-17    
 
Doop 1640-05-16 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Maijchgen, dochter van Jacobus Gerritss en
Besseltjen Cornelis, woonende in de Heeckelsteech
present de vader, Jacobikerk

3
Ondertrouw 1663-04-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  
2
Huwelijk 1663-04-28 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Willem Caverle

Den 12 April 1663
Willem Caverle,  J.M. van Utrecht, woonende
op Claes-kerckhof en
Marichje van Vlissingen, J.D. van Utrecht,
woonende aen de Backerbrugge
Getuigen: voor hem, Hans Hulein, uijt name
des moeders
voor haer, Besseltje Cornelis, moeder
In Catharinakerk 28 April 1663 getrouwt

Opm:
Hans Hulein was waarschijnlijk een broer van
de moeder van Willem Caverle. Ze heette echter niet
Hulein, maar Bossaert (?).

Willem Caverle was gedoopt te Utrecht op
29 augustus 1634 in de Buurkerk, zoon
van Jeronimus Caverleij en Maria Bosaert,
woonende in de Vuijlsteech

Kinderen van Willem Caverle en Maria van Vlissingen,
gedoopt te Utrecht:

1. Jeronimus, 3 januari 1664, Catharinakerk
in de Vroujuttenstraet
getuijgen: Jacobus van Vlissingen en Grietjen Gillijn

2. Merrichjen, 12 december 1666, Domkerk
getuige: Gerrichjen Caverle

3. Besseltgen, 25 september 1670, Geertekerk
in de Claesstraet

4. Jacob, 8 maart 1674, Geertekerk
woonende op 't Nicolaijkerchof

5. Barbertje, 18 april 1676, Catharinakerk
woonende bij het Claes kerchof

2
Overlijden 1682-12-08 Utrecht, Utrecht, Nederland  

"Maijchje van Vlissinge huijsvrouw van
Willem Caverlee laet nae haer man met
onmondige kinderen wonende op het
Claes kerckhoff begraven 8 dragers
Claeskerk"

Na het overlijden van Marichje Jacobs van
Vlissingen trouwde Willem Caverlé
op 7 juni 1683 met Anna van Oudenaller te Utrecht

"Den 20 Maij 1683
Willem Caverlé weduwnaer van Maria van Vlissingen
Anna van Oudenaller j. d.
getuigen: Herman van Winterswijck
Maijchtien van Oudenaller, haer broers vrouw
In de Jacobi kerck den 7 Junij 1683 getrouwt"

Willem Caverle overleed op 15 juni 1725 te
Utrecht:
"Willem Caverle, laet na mundige kinderen
aen d'Oudegracht ontrent de Brouwerije
van den Aker, 8 dragers, Nicolaeskerck"

4

Ouders

Vader van Vlissingen, Jacob Gerritsz
Moeder van der Lith, Besselgen Cornelis
    Broer     van Vlissingen, Gerrit Jacobsz
         van Vlissingen, Marichje Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Jan Jacobs
    Zus     van Vlissingen, Jannichie Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Jan Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Abraham Jacobs
    Broer     van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
    Broer     van Vlissingen, Bernardus Jacobsen

Bijzonderheden

De ouders van Willem Caverlé, Jeronimus Caverlee en Maria van Bossart, waren getrouwd
op 15 april 1632 te Utrecht:

"Jeronimus Caverlee j.g. van Utrecht
woonende aen de Geertenbrugge
Maria van Bossart j.d van Utrecht
woonende Nicolai-kerckhof
Proclamatie tot Aernem
St. Geert(ekerck) den 15 Ap. getrout"

Trouwboek Arnhem:

"Op Paesschen 1632
Jeronimus Cavallerij j.g. ende
Maria van Bossart j.d.
Beijde wonende tot Utrecht
Consensu matris spousa
et itens (?) spousi"

Notariële akte Scheiding - de boedel van hun (groot)moeder Barbertgen Willems
Aktenummer: 79
Datum: 24-09-1662
Notaris: H. VAN WERCKHOVEN
Personen:
Eerste Partij: Hans Hulleyn
Eerste Partij: Salomon Hulleyn
Eerste Partij: Grietgen Hulleyn
Eerste Partij: kinderen van Jeronymus Caverle
onroerend goed: huysinge - naar Hans Hulleyn -;
oz grafte tussen Volderbrugge en Geertenbrugge, Utrecht
Verwijzingen: transport d.d. 11-4-1608 voor het gerecht van Utrecht

Hans Hulleyn was backer te Utrecht en Salomon Hulleyn was passementwerker te Utrecht.

Notariële akte Schenking - van een bed met toebehoren, vanwege schulden
Aktenummer: 6-2
Datum: 20-09-1664
Soort akte:
Notaris: J. VAN ALMELOVEEN
Personen:
Donateur: Marrichje Boschaet
Echtgenoot: wed. Jeronimus Caverlé
Donataris: Hans Hulyn
Beroep: backer
Woonplaats: Utrecht

Notariële akte Schenking - van een bed met toebehoren en enig linnengoed
Aktenummer: 6-1
Datum: 20-09-1664
Notaris: J. VAN ALMELOVEEN
Personen:
Donateur: Marrichje Boschaet
Echtgenoot: wed. Jeronimus Caverlé
Donataris: Grietje Caverlé

Notariële akte Protest - het begraven van moeder is geschied zonder aanvaarding van de nalatenschap van hun ouders
Aktenummer: 48
Datum: 17-03-1665
Notaris: D. WOERTMAN
Personen:
Kinderen van Hieronimus Caverlee en Maria Boschaert, in leven echtelieden:
Protesteerder: Willem Caverle
Protesteerder: Catharina Caverlee
Protesteerder: Grietjen Caverle
Protesteerder: Jannichjen Caverlee, onmondig
Voogd: Salomon Hulyn

Maria Bosschaert was op 3 oktober 1664 te Utrecht overleden:

"Maria van Bossaert wedue van Jeronimus Caverle aen Nicolaes kerckhoff
nalatende mundige kinderen met consent gesoncken in de Buerkerck
8 dragers gratis"

Notariële akte Uitkoop - wegens moederlyk erfdeel
Aktenummer: 237
Datum: 01-06-1683
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: wegens moederlyk erfdeel
Notaris: W. ZWAERDECROON
Personen:
Uitkoper: Willem Caverle
Echtgenoot: wedr. Maria van Vlissingen
Woonplaats: Utrecht
Onmondige kinderen:
Tweede Partij: Jeronimus Caverle
Tweede Partij: Mariken Caverle
Tweede Partij: Wesseltgen Caverle
Tweede Partij: Jacob Caverle
Tweede Partij: Barbare Caverle
Voogd: Herman van Winterswyck
Woonplaats: Utrecht

Naaste verwanten

 1. van Vlissingen, Jacob Gerritsz
  1. van der Lith, Besselgen Cornelis
   1. van Vlissingen, Gerrit Jacobsz
   2. van Vlissingen, Marichje Jacobs
   3. van Vlissingen, Jan Jacobs
   4. van Vlissingen, Jannichie Jacobs
   5. van Vlissingen, Jan Jacobs
   6. van Vlissingen, Abraham Jacobs
   7. van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
   8. van Vlissingen, Bernardus Jacobsen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811