Cornelis, Corneliske

Geboortenaam Cornelis, Corneliske
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1689-09-08 Noordhorn, Groningen, Nederland  
1
Doop 1689-09-08 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Dopeling Corneliske
vader: Cornelis Jansens, vader overleden

Tekst: Den 8 7bris (september)
Sal(iger) Cornelis Jansens Dochterken genaemt
Corneliske

1

Ouders

Vader Jansen, Cornelis
Moeder Bennema, Jantien Jans
    Broer     Reijnties, Jan
    Zus     Cornelis, Jantien
    Zus     Cornelis, Idjen
    Broer     Brongers, Julle
    Broer     Cornelis, Peter
         Cornelis, Corneliske

Families

Getrouwd Man Berents, Albert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1710-02-09 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Registratie 09-02-1710 Noordhorn
Bruidegom: Albert Berents van Noordhorn
Bruid: Korneliske Kornelis van Noordhorn

Tekst: Albert Berents en Korneliske Kornelis beijd v. Noorth
Drie afkondigingen: 9 feb, 2 mart en 9 dito
attest(atie)

Het huwelijk is niet in Noordhorn voltrokken.
Het eerste kind Jantjen werd op 26 december
1710 gedoopt te Aduard:
Dopeling Jantjen
vader: Albert Berents

2 3
Huwelijk na 1710-04-09    
2
Belijdenis 1711-04-12 Aduard, Groningen, Nederland  

Ledematen/Aduard:

Den 12 april 1711 het H. Avontmaal gehouden en
op de belijdenisse des geloofs tot Ledematen
aangenomen:
Albert Berents en Corneliske Cornelis ehe-lieden

4
Lidmaten 1712-09-18 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Uit het Ledematenboek van Noordhorn:

Het Derde Avontmaal is gehouden den 18 7br (september) 1712.
Nieuwe ledematen zijn (o.a):
met attestatie:
Albert Berents en Corneliske Cornelis,
Ehelieden van Aduwert

5
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Aduard:

1. Jantjen, 26 december 1710, dochter van Albert Berents
2. Berent, 24 april 1712, zoon van Albert Berens

Gedoopt te Noordhorn:

3. Wiktjen, 18 juni 1713, dochter van Albert Berents
4. Jantjen, 12 juni 1714, dochter van Albert Berents
5. Berents, 9 februari 1716, zoon van Albert Berents
6. Fenje, 2 juni 1717, dochter van Albert Berents en Cornelliske Cornellis
7. Antie, 29 mei 1718, dochter van Albert Berents en Corneliske Kornelis
8. Antie, 19 november 1720, dochter van Albert Beerents en Corneliske Cornelis
9. Pieter, 14 augustus 1723, zoon van Albert Beerents en Korneliske Kornelis
10. Antie, 17 december 1724, dochter van Albert Beerents en Corneliske Kornelis
11. Stijntie, 16 december 1729, dochter van Albert Berents en Corneliske Cornelis

Op 7 juli 1713 zijn Albert Berents en Corneliske Cornelis als aangetrouwde oom
en moei (tante) getuigen van de bruid bij het huwelijk van Wytske Cornelis en
Pieter Hindricx te Ezinge, genoemd in hun huwelijkscontract. De ouders van
Wytske Cornelis waren Cornelis Onnes en Jantien Cornelis, zuster van
Corneliske Cornelis.

  Kind.
 1. Alberts, Wiktjen
 2. Alberts, Berent
 3. Alberts, Fenje
 4. Alberts, Antie

Naaste verwanten

 1. Jansen, Cornelis
  1. Bennema, Jantien Jans
   1. Reijnties, Jan
   2. Cornelis, Jantien
   3. Cornelis, Idjen
   4. Brongers, Julle
   5. Cornelis, Peter
   6. Cornelis, Corneliske
    1. Berents, Albert
     1. Alberts, Wiktjen
     2. Alberts, Berent
     3. Alberts, Fenje
     4. Alberts, Antie

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Noordhorn
 2. Trouwboek Noordhorn
 3. Kerkeboek Aduard
 4. Ledematen Aduard
 5. Ledematen Noordhorn