Lieppes, Antje

Geboortenaam Lieppes, Antje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1675-08-15    
 
Doop 1675-08-15 Oudega, Friesland, Nederland  

Smallingerland, dopen, doopjaar 1675
Dopeling: Antje
Gedoopt op 15 augustus 1675 in Oudega
Kind van Lippe Gabriëls en niet genoemde moeder

1
Huwelijk 1710 Ureterp, Friesland, Nederland Getrouwd met Halbe Annes

Opsterland, huwelijken 1710
Vermelding: Bevestiging huwelijk in april 1710 in Ureterp
Man       : Halbe Annes afkomstig van Ureterp
Vrouw     : Antie Lippes afkomstig van Ureterp

Vermoedleijk was Halbe Annes een zoon van
Anne Aebles en Antje Halbes:

Lidmatenboek Opsterland, 1695
Antje Halbes
Woonplaats: Wijnjeterp
Weduwe van Anne Aebles
 - Op 3 maart 1695 zij belijdenis

Kinderen:

1. Dopeling: Griet
Geboren  in Ureterpervaart
Gedoopt in juni 1711 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Halbe Annes en niet genoemde moeder

2. Dopeling: Aukjen
Gedoopt op 2 april 1713 in Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
Dochter van Halbe Annes en niet genoemde moeder

2 3 4
Lidmaat 1722 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1722
Antje Liuppes
Woonplaats: Ureterp
 - In 1722 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude,
lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 2

3
Lidmaat 1731-09-16 Ureterp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Opsterland, 1731
Antje Liuppes
Woonplaats: Ureterp aan de vaart
 - Op 16 september 1731 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Ureterp en Siegerswoude, lidmaten 1722-1850
DTB 569 blad 15

 
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Ureterp, Friesland, Nederland  

Antie Lippes
Aangeboden Capitaal: 1
Personen: 1
Ureterp aan de vaart

5

Ouders

Vader Gabriels, Lieppe
Moeder Hermens, Antje
    Broer     Lieppes, Gabriël
    Broer     Lieppes, Geert
    Zus     Lieppes, Ipk
         Lieppes, Antje

Naaste verwanten

 1. Gabriels, Lieppe
  1. Hermens, Antje
   1. Lieppes, Gabriël
   2. Lieppes, Geert
   3. Lieppes, Ipk
   4. Lieppes, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 3. Lidmatenboek Opsterland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 5. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744