Heineman, Grietje Borres 1

Geboortenaam Heineman, Grietje Borres
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1675-09-26    
 
Doop 1675-09-26 Koudum, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Dopen
Soort registratie: DTB inschrijving doop
Datum: 26-09-1675
Plaats: Koudum
Dopeling Grijtje
Vader Booris Heineman
Moeder IJtje Jans

2
Belijdenis 1696-12-20 Koudum, Friesland, Nederland  

Den 20 December 1696 voor de 7e maal des Here H. Avondmaal gehouden, en zijn op voorgaande belijdenis aangenomen:
(o.a.)
Grietje Borres

3
Huwelijk 1697-04-18 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Jouke Piers

Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 18-04-1697
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Joucke Piers
Bruid Grijtie Boris

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 18-04-1697
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Joucke Piers
Bruid Grijtie Boris

Joucke Piers was op 18 oktober 1674 gedoopt te Scharl, als zoon van Pier Jouckes.

4 5 1
Stemkohieren 1698 Scharl, Friesland, Nederland  

Cohieren van Westergoo, deel 2
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Scharl

Stemnr.: 14
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Jacob Wayen
Gebruiker Jouke Piers

Stemnr.: 16
Ligging: een huis
Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/3 Scholte Scholtes
Eigenaar voor 1/3 Joucke Scheltes
Eigenaar voor 1/3, gebruiker voor 't geheel Jouke Piers

Stemnr.: 17
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Jacob Wayen
Gebruiker Jouke Piers

Stemnr.: 19
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Jouke Piers
Eigenaar Jacob Wayen

6
Attestatie 1718-03-13 Koudum, Friesland, Nederland  

Attestatie 13 maart 1718
Jouke Piers en Grijtje Borres egteluiden van Warns en Scharl

3
Volkstelling 1744 Koudum, Friesland, Nederland  

Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744
Datum: 1744
Plaats: Koudum
Bijzonderheden:
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Vermeld De weduwe van Jouke Piers
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 1:0:0

7

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claas
Moeder Jansdr, Yttie
    Broer     Heineman, Claes Borus
    Zus     Heineman, Baukje Borres
    Zus     Heineman, Fetje Borres
         Heineman, Grietje Borres
    Broer     Heineman, Hiltie Borres
    Zus     Heineman, Marijke Borres

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Pier, 30 januari 1698

2. Auk, 11 september 1699
De dopeling is het tweede kind

3. soontie, 7 mei 1702
Toelichting:
Naam kind is niet ingevuld.

4. Boris, 2 maart 1704

5. Boris, 1 juli 1708

6. Elske, 22 september 1709

7. Sipk, 20 september 1711

8. Fed, 4 december 1712
De dopeling is het zevende levende kind

9. Boris, 23 december 1714
De dopeling is het achtste levende kind

10. Schelte, 10 januari 1717
De dopeling is het negende kind

Gedoopt te Koudum:

11. Trijn, 26 februari 1719

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claas
  1. Jansdr, Yttie
   1. Heineman, Claes Borus
   2. Heineman, Baukje Borres
   3. Heineman, Fetje Borres
   4. Heineman, Grietje Borres
   5. Heineman, Marijke Borres
   6. Heineman, Hiltie Borres

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 3. Lidmatenboek Koudum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 6. Stemkohieren Friesland
 7. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744