Cornelis, Idjen 1 2

Geboortenaam Cornelis, Idjen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1677-02-11    
 
Doop 1677-02-11 Noordhorn, Groningen, Nederland  

IIckjen, 11 februari 1677, dochter van Cornelis Jans en Jantien Jans

3
Huwelijk 1698-03-20 Noordhorn, Groningen, Nederland Getrouwd met Cornelis Sijtses

"Cornelis Sijtses en Itjen Cornelis J. D.
beijde van Noorthorn
gecopuleert den 20 Maerti 1698"

Cornelis Sijtses was eerder getrouwd met Hilje Derx,
weduwe van Noordhorn.
Zij gingen op 17 juli 1692 in ondertrouw:
"Cornelis Sijtses en Hilje Dirx wed. beijde van
Noorthorn voor de eerste en anderde proclamatie
17 Julij, 24 Dito"

Hilje Derx was in augustus 1683 getrouwd met Riet Eemes
(Rademaker) te Niezijl. In Noorthorn werd de "Attestatie gepasseert
om tot Nijezijl gecopuleert te worden"

Kinderen van Cornelis Sijtses en Itjen Cornelis,
gedoopt te Noorthorn:

1. Jantjen, 21 oktober 1699, dochter van Cnellis Sijtses

2. Cnellis Jans, 7 april 1702, zoon van Cnellis Sijtses

3. Jantjen, 21 oktober 1708, dochter van Knellis Sijtses

4. Grietje, 3 september 1713, dochter van Knellis Cijtses

2 3
Belijdenis 1701-12-04 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Itjen Cornelis Huijsvr. van Cornelis Sijtses

1
Getuige 1713-07-07    

Itjen Cornelis en haar man Cornelis Sijtses waren
getuigen bij het huwelijk van Wijtske Cornelis, dochter
van Jantien Cornelis, haar zuster.

4

Ouders

Vader Jansen, Cornelis
Moeder Bennema, Jantien Jans
    Broer     Reijnties, Jan
    Zus     Cornelis, Jantien
         Cornelis, Idjen
    Broer     Brongers, Julle
    Broer     Cornelis, Peter
    Zus     Cornelis, Corneliske

Bijzonderheden

In 1707 had Itjen Cornelis een conflict met Klaas Rikkerts. Pas na een jaar ging Itjen weer aan het
avondmaal!
Lidmatenboek Noordhorn:

13 maart 1707:
Art: 2. in de visitatie is swarigheit voorgekomen tusschen Itjen Cornelis, huisvrouw van Cornelis Sijtses
en Klaas Rikkerts, die aen de sijde der eerstgenoemde niet heeft konnen voor dese reise bevredigt worden
Edog wat de laetste gerust en is ook aen het H: Avondmaal geweest en verhoopt de kerkenraat dat ook
eerstgenoemde sig sal bedaren.

5 juni 1707:
Art: 2 ad Art: 2 Heeft in de visitatie Itjen Cornelis verklaart dat sij niet konde aen t Avondmaal gaan so
lange sij en haar man van Klaas Rikkerts geen verdere satisfactie hadden ‘t welke hem sijnde voorgestelt
sustineerde hij aen Cornelis Sijtses Schoon die geen litmaat was die voldoening te hebben gegeven die
hij geeischt hadde en met sijn vrouw geen verschil gehadt te hebben waar op geresolveert is hun beiden
voor te slaan of sij voor de Eerw. Predikant verschijnen en sij sonder ophalen van oude questien het laetst
gebeurde Claas Rikkerts op schuiltbekentenisse te goede houde en so gerust wesen wilden. Edog dit hun
sijnde voorgedragen bleven sij wederzijts bij hare vorige resolutie weshalven ook dit in statu moet verblijven.

11 september 1707:
Art: 2. Dewijl Itjen Cornelis niet tegenstaande alle vermaningen haar in de huisbesoekinge voorgehouden
volhert bij haar voornemen en Klaas Rikkers tot gene nadere voldoeninge kan worden gedrongen blijft dit
nog in statu.

4 december 1707:
Art: 2. Het gemoet van Itjen Cornelis niet tegenstaende alle aenmaningen nog niet verandert sijnde blijft
haar saak nog in statu.

4 maart 1708:
Art: 2 ad art:2 Itjen Cornelis door ernstige en vriendelijke vermaninge in de huisbesoekinge bewogen haar
gemoet op de gedane voldoeninge van Klaas Rikkerts gerust te stellen is wederom mede aen het
H: Avondmaal geweest en daar mede dese sake afgedaan

Toelichting:
Claes Rickers (Klaas Rikkerts), chirurgijn, was op 12 maart 1693 te Noordhorn getrouwd met Wapke Dijken.
Hij deed te Noordhorn belijdenis op 18 december 1692. Op 20 september 1696 werd hij verkozen tot diaken.

Naaste verwanten

 1. Jansen, Cornelis
  1. Bennema, Jantien Jans
   1. Reijnties, Jan
   2. Cornelis, Jantien
   3. Cornelis, Idjen
   4. Brongers, Julle
   5. Cornelis, Peter
   6. Cornelis, Corneliske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ledematen Noordhorn
 2. Trouwboek Noordhorn
 3. Doopboek Noordhorn
 4. Parenteel van Cornelis (Jansen)