Hernes, Douwe 1 2

Geboortenaam Hernes, Douwe
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
  1. Douwes, Marten

Bijzonderheden

Collectie Pieter Nieuwland:

Douwe Harnes
wellicht zoon van Harne Sytses Ammama
geeft 1638 huwel. geboden van zoon aan; ki.: Marten, wsch. Harne, Tjeerd en
Pieter, ged. Garijp 30 aug. 1635

 

Van Douwe Hernes werden twee kinderen, gedoopt te
Tietjerkstradeel:

1. Pijter
Gedoopt op 30 augustus 1635 in Garijp, Suameer, Eernewoude
Dopeling: Pijter, zoon
Vader: Douwe Hernes
Moeder:

2. Tyeerdt
Gedoopt op 30 augustus 1635 in Garijp, Suameer, Eernewoude
Dopeling: Tyeerdt, zoon
Vader: Douwe Hernes
Moeder:

Naaste verwanten

    1. Hernes, Douwe
        1. Douwes, Marten

Bronverwijzing

  1. Collectie Pieter Nieuwland
  2. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude