Roseboom, Margje 1 2 3 4

Geboortenaam Roseboom, Margje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1741-07-19    
5
Doop 1741-09-17 Dalen, Drenthe, Nederland  

Dalen, doopboek (1718-1811; DTB 31),
17 september 1741, pagina 8
Gedoopt: Marrigje, dochter van Arent Roseboom
en Stientje Roseboom.

5
Ondertrouw 1767-03-21 Coevorden, Drenthe, Nederland  

Coevorden, ondertrouw- en trouwboek (afschrift) (1748-1770; DTB 26),
21 maart 1767, pagina 66
Ondertrouwdatum: 21-03-1767.
Bruidegom: Johann Wilhelm Birkenfeld, beroep: corporaal.
Bruid: Margje Roseboom, jongedochter.

6
Huwelijk 1767-04-12 Dalen, Drenthe, Nederland Getrouwd met Johann Wilhelm Birkenfeld

Dalen, ondertrouw- en trouwboek (1718-1811; DTB 32),
12 april 1767, pagina 181
Huwelijksdatum: 12-04-1767; Ondertrouwdatum: 22-03-1767.
Bruidegom: Johan Wilhelm Birkenfeld, beroep: corporaal reg. Saxen/Gotha;
herkomst: Coevorden.
Bruid: Margje Roseboom, jongedochter; herkomst: Coevorden.
NB: bruidegom voormalige woonplaats Gotha/Saxen.

Opmerking: Het Hertogdom Saksen-Gotha-Altenburg was één van de
Ernestijnse hertogdommen in Thüringen en bestond van 1680
tot 1826. De residentiestad was Gotha.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen-Gotha-Altenburg

Kinderen:

1. Johanna Sophia Christina Bergveld,
geboren op 15 januari 1768 te Den Bosch.

2. Johanna Dorothea Henrietta Bergveld,
geboren op 15 juli 1774 te Namen (België).

Johan Wilhelm Birkenveld is voor 5 december 1796
te Delft overleden:

Overledene Johan Willem Berkeveld

Plaats Delft
Datum begraven 05-12-1796 (Oude kerk)

7 8
Procuratie 1784-09-06 Delft, Zuid-Holland, Nederland Notariële akte

Notaris Jan Jacob Goeverneur, Inventarisnummer 3331,
Folio 250
Soort akte procuratie
Datum akte 06-09-1784
Johan Wilhelm Bergfeld, Delft, constituant, 250
Margje Rooseboom, Delft, constituant, 250
Barend Roseboom, Wilsem in Bentheim, procureur, 250
Herman Coers, voo, 250
Jan Brings, vo, 250
Stijntje Brings, erflater, 250
Arend Roseboom, 250
Provoo, kapitein, 250

9a
Getuige 1806-03-12 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Margje Roseboom was getuige bij de
doop van haar kleinzoon Martinus:

Dopeling Martinus
Vader Georg Coenraad Kuntz
Moeder Johanna Dorothea Henrieta Bergfeld
Getuige Maria Roseboom

Plaats Delft
Datum doop 12-03-1806
Geboortedatum 09-03-1806

10
Overlijden voor 1806-09-24    

Overledene Marghie Roseboom
Weduwe/ weduwnaar van Johan Willem Bergfeld
Plaats Delft
Datum begraven 24-09-1806

8

Ouders

Vader Roseboom, Arent
Moeder Brinks, Stientje
    Zus     Roseboom, Fennigje
         Roseboom, Margje
    Broer     Roseboom, Berend
    Broer     Rooseboom, Jacob
    Broer     Rooseboom, Jan

Media

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Margje Roseboom en Johan Willem Birkenfeld:

I. Johanna Sophia Christina Bergveld

Johanna Sophia trouwde op 30 oktober 1803 met Anthonij Stegeman:

Bruidegom Anthonij Stegeman , jongeman , wonend: Oude Delft
Bruid Johanna Christina Sophia Bergveld , jongedochter ,
afkomstig uit Den Bosch , wonend: Voorstraat
Plaats Delft
Datum trouwen 30-10-1803
Datum ondertrouw 15-10-1803

Johanna Sophia Christina staat vermeld in het Bevolkingsregister van Delft
met haar echtgenoot en kinderen.

Bevolkingsregister Delft (1825 - 1829):

Antonie Stegeman, geboren bij Zutphen op 5 november 1759, gereformeerd, schipper
zijne huisvrouw
Johanna Sophia Christina Bergveld, geboren 's Bosch op 15 januari 1768, gereformeerd

Namen van de kinderen:

1. Margie, geboren 10 februari 1807

2. Lambertus, geboren 18 oktober 1810
(Dochter) Hendrika Stegeman, geboren te Delft op 10 september 1804,
met haar zoon George Christoffel Hesse, geboren op 15 mei 1827,
getrouwd met P. A. Hesse op 1 augustus 1827.

Johanna Sophia Christina Bergvelt is op 19 december 1841 te Delft overleden:

"Johanna Sophia Christina Bergvelt, oud 73 jaren, zonder beroep, geboren te
's Hertogenbosch en wonende alhier, Dochter van Johann Wilhelm Bergvelt
in leven Militair en van Margje Roozeboom, beiden alhier overleden,
Echtgenoote van Anthonij Stegeman, van beroep veerschipper op 's Gravenhage,
wonende alhier"

Aangever o.a. P. A. Hesse, Behuwdzoon.

Anthonij Stegeman is op 24 februari 1845 te Delft overleden, 86 jaar oud,
zonder beroep, geboren te Almen, zoon van Lammert Stegeman en
Hendrika Smits.

II. Johanna Dorothea Henrica Bergveld

Zij trouwde op 13 mei 1804 te Delft met George Koenraad Koens:

Bruidegom George Coenraad Koens , jongeman ,
afkomstig uit Den Haag , wonend: Kromstraatsteeg
Bruid Johanna Dorothea Henrietta Bergveld , jongedochter ,
afkomstig uit Namur , wonend: Noordeinde
Plaats Delft
Datum trouwen, 13-05-1804

Johanna Dorothea staat net als haar zuster vermeld in het
Bevolkingsregister van Delft met echtgenoot
en kinderen.

Bevolkingsregister Delft (1825-1829):

Coenraad Koens, geboren te 's Gravenhage op 19 juni 1781, Luthers, Zeepziedersknecht
zijne huisvrouw
Johanna Dorothea Henrica Bergveld, geboren te Namur op 15 juli 1774,
gereformeerd
Namen van de kinderen:
1. Martinus, geboren 9 maart 1808
2. Johannes Wilhelmus, geboren 5 juli 1810
3. Johannes Everardus, geboren 27 april 1813

Opmerking:
Johannes Wilhelmus moet Johanna Wilhelmina zijn, geboren op
5 juni 1810.
Ten tijde van de inschrijving in het bevolkingsregister waren de volgende kinderen
al overleden:
George Coenraad, geboren op 14 januari 1805
levenloos kind, geboren 31 mei 1812
Johan Philip en Jacob, tweeling, geboren op 26 februari 1817,
en Anna Catharina, geboren op 26 juni 1818.

Na deze datum is deze familie uit vrije wil vertrokken naar Veenhuizen, terwijl ze
bleven ingeschreven in Delft.

Johanna Dorothea Hendrika is op 9 november 1849 te Veenhuizen overleden:

Norg, overlijdensakte, 10 november 1849, aktenr. 668
Overledene: Johanna Dorothea Hendrika Bergveld, geboren te Namen (België) op 15-07-1774;
beroep: koloniste; overleden te Veenhuizen (Norg) op 09-11-1849; oud: 75 jaren,
dochter van Johan Wilhelm Bergveld en Marregje Roozenboom.
Gehuwd geweest met George Koenraad Koenes, in leven,
zonder beroep, aan het derde gesticht van Veenhuizen woonachtig,
voormalige woonplaats Delft.

De aangifte te Delft vond pas in 1850 plaats:

Overledene Johanna Dorethea Hendrika Bergveld , leeftijd vijf of zes en veertig (?)
Jaren, wonende of gewoond hebbende te Delft, overleden
des nachts te half Een ure in het derde gesticht te Veenhuizen
Vader Johan Wilhelm Bergveld
Moeder Marregje Rozeboom
Echtgenoo/te George Koenraad Koens

Plaats Delft
Datum overlijden 09-11-1849
Opmerkingen overleden te Norg ( Drenthe ) aangifte 22-3 -1850

Haar echtgenoot overleed in 1858:

Norg, overlijdensakte, 6 februari 1858, aktenr. 29
Overledene: George Koenraad Koens, geboren te Delft op 19-07-1781; beroep: kolonist;
overleden te Veenhuizen (Norg) op 05-02-1858; oud: 76 jaren, zoon van George Koenraad Koens
en Johanna Catharina Schendeler. Gehuwd geweest met Johanna Dorothea Henriette Bergveld, overleden.
N.B. voorm. woonpl. Delft.

Naaste verwanten

 1. Roseboom, Arent
  1. Brinks, Stientje
   1. Roseboom, Fennigje
   2. Roseboom, Margje
   3. Roseboom, Berend
   4. Rooseboom, Jacob
   5. Rooseboom, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Delft
 2. Bevolkingsregister Delft
 3. Overlijdensakte Delft
 4. Gegevens J. W. Young-Tammel
 5. Doopboek Dalen
 6. Trouwboek Coevorden
 7. Trouwboek Dalen
 8. Begraafboek Delft
 9. Digitale Arena Delft
   • Datum: 2015-09-06
   • Pagina: Notaris Jan Jacob Goeverneur, Inventarisnummer 3331, Folio 250
 10. Doopboek Delft