Adams, Catharina

Geboortenaam Adams, Catharina
Roepnaam Catriena
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 80 jaren, 16 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1780-07-31 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  
1a
Doop 1780-08-03 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  

In de huwelijksbijlagen van het huwelijk
van Catharina Adams met Bouke Faber
in 1830 komt het volgende extract uit het
doopregister voor:

"Zuid-Holland - 's Gravenhage

Uit het Doop Register van de Walsche kerk
is geëxtraheerd, dat in het jaar 1780 op den
3e augustus gedoopt is Catherine, geboren
den 31 Julij deszelfden jaars, dochter van
Matthieu Adams en van Elizabeth de la
Pierre"

2a
2e Huwelijk 1830-07-22 Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland Getrouwd met Bouke Faber

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11802
Gemeente: Steenwijkerwold
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 24
Datum: 22-07-1830
Bruidegom Bouke Faber
Geboortedatum: 03-07-1777
Geboorteplaats: Sneek
Bruid Catharina Adams
Geboortedatum: 31-07-1780
Geboorteplaats: 's Gravenhage
Vader bruidegom Kempe Annes Faber
Moeder bruidegom Sijke Baukes
Vader bruid Mattheus Adams
Moeder bruid Elisabeth de la Pierre
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider;
weduwnaar van Rinske Wopkes Sandstra;
weduwe van Gijsbert van der Kleij

Bouke Faber werd gedoopt in 1777:

Sneek, dopen, geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Geboren op 3 juli 1777
Gedoopt op 17 juli 1777 in Sneek
Dopeling: Bauke
   Vader: Keimpe Annes
  Moeder: Sike Baukes

In de huwelijksbijlagen is een Akte van Bekendheid
opgenomen, waarin wordt vermeld, dat vader
Keimpe Annes Faber, in leven boendermaker te Sneek,
aldaar overleden is in het jaar 1788.

Tevens is er een overlijdensakte van moeder Sijke Baukes,
die op 11 december 1818 te Sneek is overleden, ruim
85 jaren oud, weduwe van wijlen Keimpe Annes en
dochter van Bauke .... en Marijke ... in der tijd echtelieden.

Vermoedelijk was Sijke Baukes de dochter van Bauke Douwes
en Marike Adams:

Sneek, huwelijken 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 januari 1732
 Bruidegom: Bauke Douwes afkomstig van Sneek
     Bruid: Marike Adams afkomstig van Sneek

De eerste vrouw van Bouke Faber, Rinske Wopkes Sandstra
was overleden op 19 maart 1826 te Willemsoord, oud
41 jaren, geboren te Sneek, huisvrouw van Bouke Faber,
kolonist.

1 2b
Overlijden 1860-08-16 Willemsoord, Drenthe, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11972
Gemeente: Steenwijkerwold
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 76
Aangiftedatum: 17-08-1860
Overledene Catharina Adams
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 16-08-1860
Leeftijd: 79
Overlijdensplaats: Willemsoord (Steenwijkerwold)
Vader Benjamin Adams
Moeder Elizabeth de la Pierre
Partner Boukes Kempes Faber
Relatie: weduwe
Nadere informatie
geboren te 's Gravenhage

"Catharina Adams, oud 79 jaren, zonder beroep,
geboren te 's Gravenhage, wonende te Steenwijkerwold,
weduwe van Boukes Kempes Faber, dochter van
Benjamin Adams en van Elizabeth de la Pierre,
beide overleden,
-overleden op den 16e dezer maand des voormiddags
te twee ure, in het huis staande in de kolonie Willemsoord
in deze gemeente (Steenwijkerwold)"

3

Ouders

Vader Adams, Mattheus
Moeder de la Pierre, Elisabeth
         Adams, Catharina

Families

Getrouwd Man van der Kleij, Gijsbert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1804-04-27 Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  

Bruidegom Gijsbert van der Kleij , jongeman , van Rotterdam , wonend: Rotterdam
Bruid Catharina Adams , jongedochter , van Den Hage , wonend: In Den Hage

Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 27-05-1804

Opmerkingen Attestatie gegeven aen den Hage den 10 Juni 1804.

Bron DTB Rotterdam Stadstrouw

4
Huwelijk 1804-06-10 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  
5
  Kind.
 1. van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts
 2. van der Kleij, Gijsbertus Mattheus

Media

Naaste verwanten

 1. Adams, Mattheus
  1. de la Pierre, Elisabeth
   1. Adams, Catharina
    1. van der Kleij, Gijsbert
     1. van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts
     2. van der Kleij, Gijsbertus Mattheus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Steenwijkerwold
   • Datum: 1830-07-22
   • Pagina: Aktenr. 24
 2. Huwelijksbijlagen Steenwijkerwold
   • Datum: 1830-07-22
   • Pagina: Aktenr. 24
   • Datum: 1830-07-22
   • Pagina: Aktenr. 24
 3. Overlijdensakte Steenwijkerwold
 4. DTB Rotterdam
 5. Genealogie Thonus