van der Kleij, Willem Adriaensz

Geboortenaam van der Kleij, Willem Adriaensz
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1596-11-16    
 

Families

Getrouwd Vrouw Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens
  Kind.
  1. van der Kleij, Adriaen Willems

Bijzonderheden

Willem Anthonisz de Ridder , ★ Ameide vóór 1609 .
Hij woonde in Meerkerksebroek, in 1663 in Tienhoven. Hij werd op 25-12-1663 lidmaat

× Meerkerk 22-5-1642 Cornelia Gijsbrechtsdr (Neeltghen Gijsbertsdr) .

Willem Anthonisz, j.g. won. tot Ameyde, als bruydegom, geass. met Anthonis Willemsz., sijnen vader,
mitsg. Joost-, Arien-, Jan-, Cornelis- ende Gijsbrecht Anthonisz., sijne broeders, en Sebastiaen Herbertsz.,
sijnen swager, ter eenre, ende
Cornelia Gijsbrechtsdr., won. in ’t Merkercksbroek, als bruyt geass. met Peter Gijsbrechtsz., Willem Gijsbrechtsz.,
Claes Willemsz. ende Arien Willemsz. van Cleij, mitsg. hare swagers Gerrit Bastiaensz., Arien Dircxs Oscamp en
Jan Corsz., ter andere zijde, maakten huwelijkse voorwaarden op 11 april.
Getuige bij het huwelijk: Anthonis Willemsz en Joost Thonisz en Adriaen Thonisz (Arien Thonisz) en Bastiaen Herbertsz en Gijsbrecht Anthonisz en Cornelis Theunisz (de Ridder) en Jan Thonisz de Ridder .
Zij was een dochter van Gijsbert Petersz. en Catharina Claes Adriaensz. Bergenaer(sdr).
Haar moeder Catharina was weduwe van Willem Adriaensz. van Cleij, die voor het einde van 1596 is overleden.

Gijsbert Jansz. Verduijn, eiser contra Ghijsbert Pietersz., geh. met Catharina Bergenaers, eertijts weduwe van
Willem Adriaensz. van Cleij, gedaagde op 16-11-1596.

Bron: http://madmonarchs.guusbeltman.nl/bos/_anthonis_willemsz_1071561869.htm, 2017

Naaste verwanten

    1. van der Kleij, Willem Adriaensz
      1. Bergenaersdr, Catharina Claes Adriaens
        1. van der Kleij, Adriaen Willems