Sytsma, Tabe Wopkes 1 2 3

Geboortenaam Sytsma, Tabe Wopkes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 41 jaren, 6 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1779-06-08 Twijzel, Friesland, Nederland  
4
Doop 1779-07-18    

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Tabe
Geboren op 8 juni 1779
Gedoopt op 18 juli 1779 in Twijzel/Kooten
Kind van Wopke Tabes en Gerkje Sytses

Opm.: De ouders wonen in Twijzel, de moeder is getuige

4
Familienamen 1811 1811-12-31 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Buitenpost, deel 1 folio 73
Sytsma, Tabe Wopkes, Twijzel
Kinderen:
geen

Tabe Wopkes wonende te Twiezel heeft dezelve
verklaart, dat hij aanneeemt de naam van Sytsma
voor Familienaam en dat hij heeft geen kinders
31 december 1811

1
Huwelijk 1814-06-29 Buitenpost, Friesland, Nederland Getrouwd met Frouwkjen Alberts Doornbosch

Huwelijksakte Achtkarspelen (mairie Buitenpost),  1814
Man   : Tabe Wopkes Sytsma, oud 35 jaar, geboren te Twijzel
Ouders: Wopke Tabes en Gerkjen Sytzes
Vrouw : Frouwkjen Alberts Doornbosch, oud 32 jaar
Ouders: Albert Hendriks Doornbosch en Wipke Halbes
Datum : 29 juni 1814, akte nr. 14

Gedeelte akte:

"Tabe Wopkes Sijtsma, Timmerman, oud 35 Jaren,
geboren en wonende te Twijzel in deeze Gemeente,
meerderjarige zoon van Wopke Tabes en Gerkjen Sijtzes,
beide overleden".
Frouwkjen Alberts Doornbosch, zonder beroep, oud 32 Jaren,
dogter van Albert Hendriks Doornbosch, meester-bakker
woonagtig te Engwierum, gemeente, Canton Dockum,
hierbij present en deszelfs toestemming geevende,
en van deszelfs huisvrouw Wipke Halbes".

Kinderen:

1. Wytze, geboren 28 mei 1815 te Engwierum

2. Wytze, geboren 24 juli 1816 te Engwierum,
vader Timmerman

3. Albert, geboren 22 maart 1819 te Engwierum,
vader Timmerman

Froukje Alberts Doornbosch trouwde na het overlijden
van Tabe Wopkes Sytsma met Jan Hendriks Pallas
op 13 december 1821.

Zij overleed op 15 mei 1842 te Engwierum op 57-jarige leeftijd.

Over de geboorteplaats van Froukje is onduidelijkheid.
De overlijdensakte vermeldt Engwierum, terwijl de huwelijksakte van het
tweede huwelijk daarentegen Surhuizum als geboorteplaats aangeeft.

5
Overlijden 1820-12-21 Engwierum, Friesland, Nederland  

Tabe Wopkes Sytsma, oud 42 Jaren, van beroep
Timmerman, geboren te Twijzel, Grietenij Achtkarspelen,
en woonagtig te Engwierum, echtgenoot van Froukjen
Alberts Dorenbos, zoon van wijlen Wopke Tabes
en wijlen Gerkje Sijtzes, in leven woonagtig te
Twijzel.

Memories van Successie
Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820

Overledene  : Tabe Wopkes Sytsma
Overleden op: 21 december 1820
Wonende te  : Engwierum
Tekst:
timmerman; man van Froukje Alberts Doornbos; vader van minderjarige Wytze en
Albert Tabes Sytsma.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

6 7

Ouders

Vader Tabes, Wopke
Moeder Sytses, Gerkje
    Zus     Sytsma, Gepke Wopkes
         Sytsma, Tabe Wopkes

Bijzonderheden

De ouders van Froukje Alberts Doornbos trouwden
in 1776 te Doezum:

Huwelijk 07-07-1776 Grootegast en Doezum
gehuwd te Doezum

Bruidegom Albert Hindriks, van Doezum

Bruid Wipke Halbes, van Nuis

Bron Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789
Collectie DTB (toegang 124)
Inventarisnummer 206, folio 139

Albert Hendriks nam op 16 december 1811
de naam Doornbos aan:

Ee, deel 1 folio 5
Doornbos, Albert Hendriks, Engwierum
Kinderen:
Froukjen 27

Memories van Successie

Kantoor Dokkum, overl. jaar 1819

Overledene : Wipkje Halbes
Overleden op: 29 december 1819
Wonende te : Engwierum
Tekst:
vrouw van Albert Hendriks Dorenbos, landbouwer; moeder van Froukje Alberts
Doorenbos (vrouw van Tabe Wopkes Sytsma, mr.timmerman).
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Memories van Successie
Kantoor Dokkum, overl. jaar 1842

Overledene : Froukje Alberts Dorenbos
Overleden op: 15 mei 1842
Wonende te : Engwierum
Tekst:
57 jr; gehuwd; moeder van Wytze, gardenier en Albert Tabes Sytsma, gardenier en
Antje Jans Pallas (alle 3 kinderen van haar). (in akte leeftijd 55 jr)
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Notariële archieven:

1810 Buitenpost, notaris J. Romein
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 200
- Sytze Wopkes te Optwijzel, debiteur
- Tabe Wopkes te Optwijzel, debiteur
- Willem Durks Kuipers te Buitenpost, crediteur
2 november 1810

1812 Buitenpost, notaris J. Romein
Transport
Betreft land te Optwijzel, koopsom fr. 1087
- Durk Wesselius Gansevoort te Buitenpost, gehuwd met Seike Eelzes Tollinga,
verkoper
- Gerrit Eelzes Tollinga te Buitenpost, verkoper
- Meint Eelzes Tollinga te Buitenpost, verkoper
- Sytze Wopkes Zytsma te Optwijzel, koper
- Tabe Wopkes Zytsma te Optwijzel, koper
10 april 1812

1814 Buitenpost, notaris J. Romein
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een plaats te Optwijzel, koopsom fl. 4917
- Jitske Jittes te Optwijzel, verkoper
- Tabe Wopkes Sytzama te Optwijzel, koper
26 maart 1814

1814 Buitenpost, notaris J. Romein
Koopakte
Betreft de verkoop van land te Optwijzel, koopsom fl. 559
- Sytze Wopkes Sytzama te Optwijzel, verkoper
- Tabe Wopkes Sytzama te Optwijzel, verkoper
- Aut Jans Kloosterman te Optwijzel, koper
- Grietje Wopkes Sytzama te Optwijzel, koper
24 november 1814

1818 Buitenpost, notaris J. Romein
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis te Optwijzel, koopsom fl. 2000
- Tabe Wopkes Sytsma te Engwierum, verkoper; en anderen
- Andrys Sjoerds Boersma te Optwijzel, koper
1 juni 1818

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep timmerman
 

Naaste verwanten

 1. Tabes, Wopke
  1. Sytses, Gerkje
   1. Sytsma, Gepke Wopkes
   2. Sytsma, Tabe Wopkes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Familienamen 1811
 2. Trouwboek Grootegast en Doezum
 3. Notariële archieven Friesland
 4. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 5. Huwelijksakte Achtkarspelen
 6. Overlijdensakte Oostdongeradeel
 7. Memories van Successie Friesland