Eilertsdochter, Maycke 1

Geboortenaam Eilertsdochter, Maycke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 27 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1571    

Zij was de dochter van Eilert Meinertsz.
en Maycke van Douma.

Dit blijkt uit een sententie (vonnis) van 23 december 1622:

"Dren Adigerus Adius als man ende voochd
van Maycke van Loo s. hfr. ende Albertus van Loo
beijde advocaten voor den vss. Hove erfgenamen
universal van w. Maijcke van Douma hun bestemoeder,
w. Maijcke Eijlerts hun moeder ende mede erfgenamen
van w. Jacob van Loo in leven deurwaerder van den Comptoire,
hun vader, voor hen ende soe veel nodich als coniuntae personee
caverende de rato voor haer zuster Adriaentie van Loo. . ."

bestemoeder - grootmoeder
w. - wijlen

1
Overlijden rond 1598    

Maycke Eilertsdr. zal niet lang voor 23 december 1598 -
toen Jacob van Loo zijn zwagers aansprak over de voogdij
van Albert en Maycke - gestorven zijn.

1

Ouders

Vader Meinertsz, Eilert
Moeder van Douma, Maycke
         Eilertsdochter, Maycke

Families

Getrouwd Man van Loo, Jacob
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1593    

Gelet op de sterfdatum van de eerste vrouw van Jacob van Loo en het feit dat zijn tweede huwelijk niet voorkomt in het oudste trouwboek van Leeuwarden, dat 9 februari 1594 aanvangt, valt af te leiden dat dit tweede huwelijk van Jacob van Loo met Maycke Eilertsdr. eind 1593/begin 1594 gesloten is.

1
  Kind.
 1. van Loo, Albertus
 2. van Loo, Maycke

Media

Bijzonderheden

Bontekoe en Kutsch Loienga schrijven in 1981 over Maycke Eilertsdr.:

"Over haar en haar antecedenten werden we ook nog langs geheel
andere weg geïnformeerd en wel dankzij de Leidse weeskamerakten,
meer in het bijzonder de boedelpapieren van Catharina van Hoochstraten,
weduwe van Jan van der Bouchorst, drost en kastelein van Purmerend.
Zij overleed begin 1591 en had tot haar erfgenamen benoemd haar broeder
en de kinderen van haar vooroverleden zusters, waaronder Gerburch van Hoochstraten,
die de grootmoeder van Maycke Eilerts blijkt te zijn geweest.
Aangezien de afwikkeling van de boedel geruime tijd vergde zien we na
Maycke Eilerts' overlijden eerst Jacob van Loo optreden en na diens overlijden
Mr. Adigerus Adius namens zijn vrouw Maycke van Loo en haar broeder
(1 sept. 1620).
Gerburch van Hoochstraten, dochter van François, schout van Haarlem
(1521-1524) en later baljuw van Rijnsburg en kastelein van het slot Teylingen,
en Alewair Gerritsdr van Warmond, was in eerste echt rond 1541 gehuwd met
Jonge Jan Aernst (van Bassen) die in 1542 stierf, en rond 1550 nog met de
Leidse goudsmit Willem Gerit Hugensz (Hoochstraet), weduwnaar van
Marie Adriaensdr (van Leyden van Leeuwen). Hij overleefde haar - zij overleed
september 1562 en hij in 1569/1570 - zodat Gerburch in tweede echt gehuwd
moet zijn geweest met een Douma, naar wiens identiteit wij voorlopig moeten
gissen".

Naaste verwanten

 1. Meinertsz, Eilert
  1. van Douma, Maycke
   1. Eilertsdochter, Maycke
    1. van Loo, Jacob
     1. van Loo, Maycke
     2. van Loo, Albertus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ir. F. Bontekoe en Mr. J. C. Kutsch Lojenga: 'De van Loo's in de omgeving van Rembrandt'