de Vries, Grietje Tjeerds 1 2

Geboortenaam de Vries, Grietje Tjeerds
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1733    

Vermoedelijk is Grietje na haar zusters
Korneliske en Beitske geboren. Er is geen doop bekend.
Ze had ook nog een broer Dirk.

1
Belijdenis 1765-06-02 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Dantumadeel, 1765
Grytie Tjeerds Tamminga
 - Op 2 juni 1765 belijdenis te Rinsumageest

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rinsumageest en Sijbrandahuis, lidmaten 1663-1847
DTB 169 blad 53

3
Overlijden na 1791    

In 1791 ging Grietje Tjeerds bij haar zoon
Durk Meinderts wonen.

1

Ouders

Vader Hettes, Tjeerd
Moeder Fockes, Acke
         de Vries, Grietje Tjeerds

Families

Getrouwd Man Liebbes, Meindert
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1762 Rinsumageest, Friesland, Nederland  
1
  Kind.
 1. de Vries, Durk Meinderts

Bijzonderheden

Grietje Tjeerds had ook de achternaam Tamminga.

Zij was de dochter van Tjeerd Hettes en waarschijnlijk zijn tweede
vrouw Acke Fockes (van Hanja).

Haar broer was Dirk Tjeerds van Tamminga, afkomstig van Rinsumageest,
getrouwd te Dokkum op 28 februari 1762 te Dokkum
met Roelofke Harmanus Postuma afkomstig van Dokkum.
Opmerking: Hij is grootsch (?).

Haar zuster was Cornelia Tjeerds van Tamminga,
in 1756 te Dokkum getrouwd met de
Cornelis Hendriks Venema. Na haar huwelijk ging ze te Groningen wonen.

In Groningen komen de Tamminga's van de Tammingaborg te Hornhuizen.

Naaste verwanten

 1. Hettes, Tjeerd
  1. Fockes, Acke
   1. de Vries, Grietje Tjeerds
    1. Liebbes, Meindert
     1. de Vries, Durk Meinderts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 2. Ondertrouwregister Gerecht Dokkum
 3. Lidmatenboek Dantumadeel