Kaspers, Hendrik

Geboortenaam Kaspers, Hendrik
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 80 jaren, 1 maand, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1826-10-16 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Hindrik Ka(r)spers, geboren maandag nademiddags om vijf uren
vader: Roelf Jacobs Kaspers, timmerman, 39 jaar
moeder: Elizabeth Teekes van Lingen, 37 jaar
plaats: behuizinge No 51
getuige: Jannes Reinders Noordhoff, dagloner en Jannes Gerrits Snoek, veldwachter, goede bekenden van de ouders

1
Overlijden 1906-12-11 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Hindrik Kaspers, overleden namiddags om vier uur, 80 jaar zonder beroep, geboren Grijpskerk, wonende Grijpskerk, echtgenoot van Henderika Melissen, zoon van wijlen de echtelieden Roelf Jacobs Kaspers en Elizabeth Teekes van Lingen
getuige: Kornelis de Jager, arbeider en Jan Bos, veldwachter

 

Ouders

Vader Kaspers, Roelf Jacobs
Moeder van Lingen, Elisabeth Teekes
         Kaspers, Hendrik

Families

Getrouwd Vrouw Melessen, Henderika
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1854-06-03 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Bruidegom: Hindrik Kaspers, 27 jaar, timmerman, geboren Grijpskerk en woonachtig te Grijpskerk
vader: Roelf Jacob Kaspers, timmerman, wonende Grijpskerk
moeder: Elizabeth Teekes van Lingen, reeds overleden te Grijpskerk

Bruid: Henderika Melessen, 27 jaar, dienstmeid, geboren Enumatil, wonend Zuidhorn
vader: Henderik Meles Melessen, gaardenier
moeder: Catharina Meles, gaardenierster, wonende te Faan, gemeente Oldekerk, beide nog in leven en aanwezig

Op zondag 21 en 28 mei zijn er afkondigingen geweest voor de hoofdingang van het gemeentehuis te Grijpskerk, telkens 's middags ten twaalf ure en gedurende den tijd bij de wet bepaald opentlijk aangeplakt geweest (ook in Zuidhorn).

Henderika Melessen kan niet schrijven: "verklarende de Bruid van
niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd".

2
  Kind.
 1. Kaspers, Elisabeth
 2. Kaspers, Henderikus
 3. Kaspers, Roelf
 4. Kaspers, Catarina
 5. Kaspers, Ebertus
 6. Kaspers, Ekke
 7. Kaspers, Albert

Bijzonderheden

In de Provinciale Groninger Courant van 16 juni 1876 staat een verslag van de blikseminslag.
Hendrik Kaspers werkte bij de molen tijdens dit noodweer:

"Gisteren morgen tusschen 7 en 8 ontlastte zich boven Grijpskerk een hevige donderbui,
met dit gevolg, dat de molen van den heer A. Wiersema door den bliksem werd getroffen.
De meesterknecht en de bij den molen werkende timmerman H. Kaspers vernamen al
dadelijk, dat er iets smeulde in het riet, eenige voeten beneden den kap. Schielijk schoten
meer personen toe en door het aanbrengen van water van binnen en buiten hield men
den voortgang van den brand tegen totdat al spoedig de brandspuit aangebragt werd,
die, in een oogwenk gereed zijnde om water te geven, het gevaar geheel en al afwendde.
Gelukkig dat het voorviel bij dag; zoo het bij nacht gebeurd ware, was de molen een prooi
der vlammen geworden. Ofschoon de meeste ingezetenen van Grijpskerk bijna nooit een
brand van nabij hebben gezien, daar het hier in lange jaren niet is voorgevallen, dat er een
brand van eenige beteekenis is geweest, waren alle aanwezigen ijverig in de weer om het
gevaar af te wenden en was men zeer voldaan over de werking van de brandspuit, die voor
eenige jaren door het gemeentebestuur is aangekocht van den heer van Bergen te
Heiligerlee. - Dat het onweêr hier in de buurt nog al hevig is geweest, blijkt ook daaruit,
dat de houtzaagmolen van den heer Gaaikema te Gaarkeuken ook door den bliksem is
getroffen, waardoor een der wieken is beschadigd, zonder evenwel brand te veroorzaken;
terwijl men in de verte nog een watermolen zag afbranden, staande aan het trekdiep,
ongeveer een uur van hier."

Naaste verwanten

 1. Kaspers, Roelf Jacobs
  1. van Lingen, Elisabeth Teekes
   1. Kaspers, Hendrik
    1. Melessen, Henderika
     1. Kaspers, Elisabeth
     2. Kaspers, Henderikus
     3. Kaspers, Roelf
     4. Kaspers, Catarina
     5. Kaspers, Ebertus
     6. Kaspers, Ekke
     7. Kaspers, Albert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteregister Grijpskerk
 2. Huwelijksregister Grijpskerk