van der Kleij, Gijsbertus Mattheus 1

Geboortenaam van der Kleij, Gijsbertus Mattheus
Bijnaam Hendrik (?)
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 33 jaren, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1824-05-15 Willemsoord, Drenthe, Nederland  

"Gijsbertus van der Kleij, van beroep kolonist
wonende te Willemsoord, oud 44 jaren, heeft
verklaard, dat zijn Huisvrouw Catharina
Adams op den 15 mei 1824 des morgens te acht uren
te Willemsoord is bevallen van een kind van het
mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornamen
zijn gegeven van Gijsbertus Mattheus"

2
Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid rond 1840 Willemsoord, Drenthe, Nederland  

1e vermelding:

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Hendrik Gijsb. M. van der Kleij, geboren op 15-05-1824;
plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: herv.;
ingeschreven in Willemsoord als kolonistenzoon;
vertrokken op 14-10-1829.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 82 (inv.nr. 1358);
 82 (inv.nr. 1359).

Bijzonderheden:
vertrekdatum is huwelijksdatum moeder met B.Faber
zie boek 10 blz.380
Hendrik is een zoon van Gijsbert van der Kleij en
Catharina Adams.
Op 26-03-1845 gedeserteerd; terug op 16-04-1845
en op 02-06-1845 gedeserteerd.

2e vermelding:

Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
Hendrik Gijsb.Mar van der Kleij, geboren op 15-05-1824;
plaats van herkomst: Willemsoord; godsdienst: herv.;
aangekomen op 14-10-1829; ingeschreven in Willemsoord
als kolonistenzoon; vertrokken op 02-06-1845.

Ingeschreven als wonende op hoeve: 97 (inv.nr. 1358);
97 (inv.nr. 1359); 97 (inv.nr. 1360); 97 (inv.nr. 1361);
97 (inv.nr. 1362).

Bijzonderheden:
Hendrik is een voorkind van Catharina Faber-Adams,
wed.v.d.Kleij. zie boek 7 blz.400

3
Overlijden 1857-06-02 Soerabaja, Oost-Java, Indonesië (Nederlands Indië)  
 

Ouders

Vader van der Kleij, Gijsbert
Moeder Adams, Catharina
    Broer     van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts
         van der Kleij, Gijsbertus Mattheus

Media

Bijzonderheden

Gijsbertus Mattheus van der Kleij komt voor in de volgende naamlijst:

Nederlandsche Staatscourant van 1 augustus 1860:

"Namen en voornamen der Personen uit welker nalatenschap
de saldo's herkomstig zijn:

(o.a)
Gijsbertus Mattheus van der Kley
Geboorteplaats: Willemsoord
Laatste woonplaats: Steenwijkerwold
Ouderdom (geboortedatum): 15 mei 1814
Uit Nederland vertrokken met het schip Admiraal Tromp
den 27 Jan. 1846 als soldaat
Overleden: 2 Junij 1857 te Soerabaja
Graad waarin overleden: soldaat
Namen der ouders: Gijsbertus (van der Kley) en Catharina Adams
Geldelijk bedrag: f 0,83"

Opmerking:
Geboortedatum is onjuist, dit moet 15 mei 1824 zijn.

Provinciale Overijsselsch Courant, 6 augustus 1860:

"Het ministerie van koloniën heeft wederom openbaar gemaakt
eenen staat van nalatenschappen, afkomstig van onderofficieren
en verdere manschappen, behoord hebbende tot de landmagt
van Oost-Indië, en waarvan de saldo's door rechthebbenden bij
het departement van koloniën behooren te wroden ingevorderd.
Daarop komen onder anderen de nalatenschappen van:
(o.a.)
Gijsbertus Mattheus van der Kley (van Steenwijk) ten bedrage van f 0,83."

Naaste verwanten

 1. van der Kleij, Gijsbert
  1. Adams, Catharina
   1. van der Kleij, Carel Lodewijk Gijsberts
   2. van der Kleij, Gijsbertus Mattheus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 2. Geboorteakte Steenwijkerwold
 3. Bevolkingsregister Maatchappij van Weldadigheid