van Popma, Riem Riencksdr

Geboortenaam van Popma, Riem Riencksdr
Geslacht vrouwelijk

Gezinnen

    Gezin van van Harinxma, Tjaard Aggema en van Popma, Riem Riencksdr
Getrouwd Man van Harinxma, Tjaard Aggema
  Kind.
  1. van Harinxma, Teth Tjaards Aggema

Naaste verwanten

    1. van Popma, Riem Riencksdr
      1. van Harinxma, Tjaard Aggema
        1. van Harinxma, Teth Tjaards Aggema