van Popma, Riem Riencksdr

Geboortenaam van Popma, Riem Riencksdr
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man van Harinxma, Tjaard Aggema
  Kind.
  1. van Harinxma, Teth Tjaards Aggema

Naaste verwanten

    1. van Popma, Riem Riencksdr
      1. van Harinxma, Tjaard Aggema
        1. van Harinxma, Teth Tjaards Aggema