Wopkes, Jan

Geboortenaam Wopkes, Jan
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1687-07-01 Ee, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1687
Dopeling: Jan Wopkes
Gedoopt op belijdenis op 1 juli 1687 in Ee
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1698 Engwierum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Engwierum (Oostdongeradeel)
Stem nr. 15, groot 70 pondematen, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jr. Tiallingh van Camstra, grietman
     over Idaarderadeel, eigenaar
Jan Wopkes, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

2

Families

Getrouwd Vrouw Alberts, Jeskje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1683-07-29 Ee, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 juli 1683 in Ee
Man : Jan Wopkes afkomstig van Ee
Vrouw : Iesch Alberts afkomstig van Ee

3
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Ee:

1. Antie, 16 maart 1684
2. Wopke, 16 maart 1684
3. Antie, 27 juni 1686
4. Antie, 26 april 1691
5. Grietie, 11 februari 1694
6. Antie, 15 december 1695

  Kind.
 1. Jans, Antje

Naaste verwanten

  1. Wopkes, Jan
   1. Alberts, Jeskje
    1. Jans, Antje

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Ee
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Ee