Broers, Willem

Geboortenaam Broers, Willem
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Nijland, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Nijland (Wymbritseradeel)
Stem nr. 17, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Anna van Ytsma, eigenaar voor 1/3
De heer Feyo van Ytsma, eigenaar voor 1/3
Luitenant-kolonel Jurrien Kock, als
     erfgenaam van zijn overleden echtgenote Fokeltje /
     Foockel van Ytsma, eigenaar voor 1/3
Willem Broers, gebruiker

Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van
Friesland

1

Families

Getrouwd Vrouw Dircks, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1684-04-20 Nijland, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, huwelijken 1684
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 april 1684
Man : Willem Broers
Vrouw : Antje Dircks

2
  Bijz.

Kinderen gedoopt te Nijland,
vader Willem Broers:

1. Lutske, 17 mei 1685

2. Broer, 6 maart 1687

3. Diuwke, 12 januari 1690

4. Jan, 30 april 1693

5. Litje, 30 april 1693

6. Wietske, 12 april 1696

  Kind.
 1. Willems, Broer

Naaste verwanten

  1. Broers, Willem
   1. Dircks, Antje
    1. Willems, Broer

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Nijland