Gijsels, Agnes

Geboortenaam Gijsels, Agnes
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk voor 1609   Getrouwd met Godefroij Turck

Godefroij Turck was de zoon van Johan Turck van Aelst en NN. Bruhese.
Johan Turck van Aelst, overleden voor 28 februari 1592, was eigenaar van het Slotje van Aelst te Oosterhout, zoals beschreven in "De slotjes te Oosterhout" door J.H. VAN MOSSELVELD, Jaarboek De Oranjeboom 55 (2002):

"Rond het einde van de zestiende eeuw is jhr. Johan Turck, die heer van Aalst in
Gelderland was, door vererving via zijn vrouw (een Bruheze) eigenaar."

Uit het huwelijk van Agnes Gijsels en Godefroij Turck is één zoon bekend: Willem Turck van Aelst. Er zijn waarschijnlijk meer kinderen geweest.

Godefroy overleed voor 1614 want Agnes werd in dat jaar weduwe genoemd in een geschil over een te betalen huishuur.

1
Alimentatieregeling 1609-10-08 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

Oplossing van een conflict over de alimentatie voor natuurlijke kinderen van Adriaen Bouden Gijsels.
Zie Media/Galerij.

2a
Overlijden 1627 Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland  
1

Ouders

Vader Gijsels, Adriaen Bouden
         Gijsels, Agnes

Families

Getrouwd Man van den Donck, Gerard
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1619    

Raad van Brabant, 1586 - 1811
788.0401 Gerard van der Donk, als man van Agnes Gijsels in Oosterhout, contra Cornelis Peter Joosten, oud-burgemeester van Oosterhout: rechtmatigheid executie wegens achterstallige contributies, 1619
Datering: 1619
NB: Overige naam: Hendrik Pots
Vindplaats origineel: Den Bosch
Organisatie: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

 
Overlijden 1627 Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland  

In het voorjaar van 1625 zijn Geraert en Agnes allebei in hun huis in Geertruidenberg overleden aan de pest.

1
  Kind.
 1. van den Donck, Johanna
 2. van den Donck, Agatha
 3. van den Donck, Balthasar

Media

Bijzonderheden

Gelders Archief:

0417 Heerlijkheid Nederhemert 1

377 Jr. Wilhem Turck belooft de kinderen van zijn overleden broeder Johan Turck,
als: Govert en Caspaer Turck, zomede .... Turck, gehuwd met Govert van Kemnade,
te zullen voldoen en betalen, zoals overeengekomen was op 5 november 1591.
Ten overstaan van Dierck Pieck en Arndt die Raeth, schepenen in Zulichem, 1592 februari 28. 1 charter
N.B. Op perkament, met de geschonden uithangende zegels in groen was der schepenen.

388 Godert Turck heeft gerichtelijk aengefangen een pannenhuijs met
hof en hopland, gelegen in het gerecht van Aelst, zomede enige andere goederen
aldaar, toebehoord hebbende aan Wilhem Turck heer tot Aelst, zijn oom.
Ten overstaan van Adriaen van Beesd van Reijnoij, Jan Gijsbertsz, Jan Adriaensz,
Jan de Groot en Rutger Goertsz, schepenen in Zulichem, 1597 oktober 20. 1 charter
N.B. Op perkament, van de vijf uithangende zegels ontbreekt het vierde.

Vestbrieven 1609, inventarisnummer 508, blad 11v
Gemeente: Breda
Aktedatum: 10-01-1609
Geregistreerde
Agnes Adriaen Gijsels
Diversen: woonplaats Oisterwijk. Gehuwd met Godefroij Turcq

Uit deze akte blijkt, dat Adriaen Bouden Gijsels een natuurlijke
zoon heeft gehad, die Jan/Johan Gijsels heette en was getrouwd
met Margriet van Helmont.
In 1568 op 4 november had Adriaen Bouden Gijsels aan de
moeder van zijn natuurlijke kinderen, Maeijken Jan Aert
Lemmens, alimentatie belooft voor haar kinderen, die door
hem waren verwekt. Jan/Johan Gijsels is in 1602 in Ostende
te Vlaanderen overleden. Op 17 februari 1603 had Adriaen
Boudens Gijsels een testament gemaakt te Oosterhout. Over
de betaalde alimentatie en donatie was in 1609 tussen
Godefroij Turck, man van Agnes Gijsels, en Margriet van Helmont,
weduwe van Jan/Johan Gijsels een conflict ontstaan. Met behulp
van enige goede mannen werd dit naar tevredenheid opgelost.

Zie Media/Galerij

19 Raad van Brabant, 1586 - 1811

10721 Gijsels, Agnes
Datering: 1609 - 1634
Vonnisnummer 2540
Toegangsnummer: 19
Inventarisnummer: 818
datum: 5 oktober 1618

"In den saecke hangende voor den etc. tusschen Adriaen
Michielssen Schouteth van s'Gravenmoer Impetrant van
mandament van reformatie ende van requeste civile in
date den eenentwintichsten Maij XVIc vijfthien, verweerder
a minima ende gerequireerde respective ter eenre, Ende
Jouffrouwe Agnes Ghijsels weduwe wijlen Godefroij Turck
eenige dochter ende universele erffgenaeme van Adriaen
Ghijsels geinthimeerde ende eijschersse a minima in t'selve
cas, mede gerequireerde ende requirant respective ter
andere sijden. Den raedt etc.
Totum als in de voorgaende"

788.0401 Gerard van der Donk, als man van Agnes Gijsels in Oosterhout, contra
Cornelis Peter Joosten, oud-burgemeester van Oosterhout: rechtmatigheid
executie wegens achterstallige contributies, 1619

In 1628 werd er geprocedeerd tussen Cornelis van der Donk en Octaviaan
Martini, curator van Willem Truck van Aalst:

788.0488 Octaviaan Martini, procureur-generaal Raad van Brabant in Den Haag,
als curator van Willem Turck van Aalst, in garnizoen in Zaltbommel, voorkind van
Agnes Gijsels en Turck contra Cornelis van der Donk in Oosterhout, als voogd van
nakinderen van Agnes Gijsels en Gerard van der Donk: verkoop huis in Oosterhout
en rekening van beheer goederen, nagelaten door Agnes Gijsels, 1628
Datering: 1628
Vindplaats origineel: Den Bosch (BHIC)

Naaste verwanten

 1. Gijsels, Adriaen Bouden
  1. Gijsels, Agnes
   1. van den Donck, Gerard
    1. van den Donck, Johanna
    2. van den Donck, Balthasar
    3. van den Donck, Agatha

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Stan Bol: De hoeve van Tolloysen
 2. Vestbrieven Breda
   • Datum: 1609-10-08
   • Pagina: Vestbrieven 1609, inventarisnummer 508, bladzijden 11v, 12r en 12v