Hylles, Minne

Geboortenaam Hylles, Minne
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1718-05-15    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1718
Minne Hylles
Op 15 mei 1718 belijdenis
Oostermeer, Eestrum

1
Stemkohieren 1728 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Ritmeester Johannes Poutsma erven, eigenaar
Minne Hyles, gebruiker

2

Families

Getrouwd Vrouw Ruurds, Inske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1716-02-09 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1716
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1716 in Oostermeer
Man : Minne Hylles afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Inske Ruurds afkomstig van Oostermeer

3
  Kind.
 1. Minnes, Hylle

Naaste verwanten

  1. Hylles, Minne
   1. Ruurds, Inske
    1. Minnes, Hylle

Bronverwijzing

 1. Lidmaten Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum