Sijmons, Broer

Geboortenaam Sijmons, Broer
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1714-08-12    
 
Doop 1714-08-12 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1714
Gedoopt op 12 augustus 1714
Dopeling: Broer, zoon
Vader: Simon Broers

1
Belijdenis 1742-02-16 Hemelum, Friesland, Nederland  

Broer Sijmons

2
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Hemelumer Oldeferd, Hemelum
Broer Symens
Toegezegde bijdrage £ 5:0:0
Aantal personen: 4

3
Quotisatie 1749 Hemelum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd Quotisatie 1749
Plaats: Hemelum
Omschrijving : ordinair huysman
Perso(o)n(en): Broer Symonsz
Aant. volw. : 4
Aanslag : 47:3:00

4

Ouders

Vader Broers, Symon
Moeder Jotties, Eeuw
    Zus     Simens, Attje
         Sijmons, Broer

Naaste verwanten

 1. Broers, Symon
  1. Jotties, Eeuw
   1. Simens, Attje
   2. Sijmons, Broer

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 2. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 3. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 4. Quotisatie 1749