Meinen, Fijchjen 1 2 3 4 5 6 7 8

Geboortenaam Meinen, Fijchjen
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 59 jaren, 4 maanden, 20 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1753-06-24    
 
Doop 1753-06-24 Meppel, Drenthe, Nederland  

Fijchjen, 24 juni 1753
dochter van Meine Klaas en Geertjen Heimen.
Getuige: Jentjen Klaas.

1
Huwelijk 1784-01-11 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Jan Folkerts

Huwelijksdatum: 11-01-1784;
Ondertrouwdatum: 27-12-1783.
Bruidegom: Jan Folkerts, weduwnaar van Evertjen Konink.
Bruid: Fijgjen Meinen, jongedochter.

Jan Folkerts was gedoopt te Diever:
3 mei 1742,  Gedoopt: Jan,
zoon van Helprig Volkers en Hilligjen Egberts.

Jan Folkerts was in 1776 te Meppel getrouwd met
Evertjen Konink:

Huwelijksdatum: 03-03-1776;
Ondertrouwdatum: 09-02-1776.
Bruidegom: Jan Folkers, jongeman.
Bruid: Evertjen Konink, jongedochter.
NB: bruidegom voormalige woonplaats Dieveren.

Kind, gedoopt te Meppel:  
28 februari 1783,  Gedoopt: Evertjen,
dochter van Jan Folkers en Evertjen Kominks.

Kinderen van Jan Folkerts en Fijgjen Meinen,
gedoopt te Meppel:

1.  17 oktober 1784, Gedoopt: Hendrikje,
dochter van Jan Folkers en Fijgien Meijnen.

Op 15 maart 1785 werd er een kind van
Jan Folkers begraven te Meppel:
"Op 15 maart 1785 heeft Jan Folkers van
Diever het Regt der Klokke gekogt.
Zijn vrouw Feigien Meinen is vrij zie 1746
den 12 november
op dato haar kind verluijt"

2.  29 juli 1785,  Gedoopt: Helprigh,
kind van Jan Folkers en Fijgien Mijnen.

Op 28 juli en 1 augustus 1785 werden er
2 kinderen begraven van Jan Folkers:
"28 juli, 't kint van Jan Folkers, is vrij, ziet
15 maart 1785
1 augustus, nog een kint van Jan Folkers"

3.   23 maart 1787, Gedoopt: Geertje,
dochter van Jan Folkerts en Fijgjen Meinen.
Getuige: Trijntjen Meinen.

Op 8 oktober 1787 werd er een kind van Jan
Folkers begraven:
"Verluidt het kint van Jan Volkers vrij van
de klokken 1785 de 1 augustus"

4. 11 februari 1789 Gedoopt: Helprigh,
kind van Jan Folkers en Fijgien Meijnen.

Op 1 december 1789 werd een kind van
Jan Folkers begraven:
"Verluijd het kindt van Jan Folkers vrij
siet 8 october 1787"

5.  15 mei 1791, Gedoopt: Meijne,
zoon van Jan Folkers en Fijgien Meijne.
Dit jongetje werd drie dagen na zijn doop
begraven te Meppel op 18 mei 1789:
"Is voor Luijdt het kraamkint van Jan Vollekers
is vrij van de klok ziet het Jaar 1789 den
1 december"

6. 30 augustus 1793 "verluidt het Craamkindt
van Jan Volkers vrij van de klok 1789 den
1 december en 18 mei 1791"
Van dit kraamkind is geen doop gevonden.

7. 11 december 1796, Gedoopt: Meijne Klaas,
zoon van Jan Folkers en Trijntjen Meijnen.

Toelichting:
Naam van de moeder is onjuist.

Ook dit kind werd spoedig begraven:
11 januari 1797 vermeldt het begraafboek:
"verluid het kind van Jan Volkers vrij
zie 1793 den 30 augustus"

Van Jan Folkers en Fijchien Meinen werden
8 kinderen kort na de geboorte begraven,
6 werden er gedoopt. Vermoedelijk heeft
geen van hun kinderen de volwassenheid
bereikt.
Evertjen, het kind uit het eerste huwelijk van
Jan Folkerts, is getrouwd en op de leeftijd
van 77 jaar te Meppel overleden. Zie de
Bijzonderheden voor meer informatie over
haar.

2 9 1
Overlijden 1812-11-13 Meppel, Drenthe, Nederland  

Fijgien Meijnen oud 59 Jaar zijnde
gehuwd wonende te Meppel in het
huis No.585 Wijk S Zuideind, dogter
van wijlen Meine Klaas en Geertien Heinen
woonagtig geweest te Meppel

Jan Folkers overleed in 1815 te Meppel:

Meppel, overlijdensakte, 24 april 1815, aktenr. 44
Overledene: Jan Folkers, beroep: koopman;
weduwenaar, overleden te Meppel op 24-04-1815,
zoon van Hilprig Folkers en Hillechien,
- in het huis No. 585 wijk 8

5

Ouders

Vader Klaas, Meijne
Moeder Heijmen, Geertje
    Broer     Meinen, Heime
    Broer     Meinen, Claes
    Broer     van der Hoek, Jan Meinen
         Meinen, Fijchjen

Bijzonderheden

Evertien Folkers, de dochter van Jan Folkerts
en Evertjen Koninks, werd in 1783 te Meppel
gedoopt:

Kind, gedoopt te Meppel:
28 februari 1783, Gedoopt: Evertjen,
dochter van Jan Folkers en Evertjen Kominks.

Zij trouwde in 1807 met Johan Frederik Brocades:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 05-07-1807; 1e proclamatiedatum: 14-06-1807.
Bruidegom: Johan Frederik Brocades, jongeman.
Bruid: Evertien Folkerts, jongedochter.

Oprechte Haarlemse courant, 18 juni 1807:
"Heden zijn ondertrouwd
J. F. BROCADES
E. FOLKERTS
Meppel, den 12 Junij 1807"

Johan Frederik Brocades was gedoopt in 1776 te IJhorst/De Wijk:

IJhorst/De Wijk, doopboek, 3 november 1776
Gedoopt: Johan Frederik, geboren te De Wijk op 31-10-1776,
zoon van Johannes Wilhelmus Brocades en Johanna Hagedoorn.
NB beroep vader: predikant.

Johan Frederik Brocades was de oudere broer van Willem Brocades,
die het farmaceutische bedrijf Brocades stichtte te Meppel.

Van Evertien Folkerts en Johan Frederik Brocades zijn geen kinderen
bekend.

Johan Frederik Brocades overleed in 1845 te Meppel:

Meppel, overlijdensakte, 10 oktober 1845, aktenr. 102
Overledene: Johan Frederik Brocades, geboren te IJhorst (Staphorst);
beroep: zilversmid; overleden te Meppel op 09-10-1845; oud: 68 jaren en 11 maanden,
zoon van Johannes Wilhelmus Brocades en Johanna Hagedoorn.
Gehuwd geweest met Evertien Folkers, in leven.

Oprechte Haarlemsche courant, 14 oktober 1845:

"Heden overleed, na eene langdurige ongesteldheid,
in den ouderdom van bijkans 69 jaren, mijn geliefde
Echtgenoot JOHANN FREDRIK BROCADES, na eene
Echtvereeniging van bijkans 38 jaren.
E. FOLKERS
Wed. J. F. Brocades
Meppel, 9 October 1845"

Memorie van Successie:
Kantoor Meppel, memorie van successie, 7 januari 1846, inventarisnr. 64,
opnamenr. 582, memorienr. 147
Overledene: Johan Fredrik Brocades, overleden te Meppel op 09-10-1845.
Er is onroerend goed aanwezig.

In 1861 overleed Evertien Folkers:

Overlijdensakte Meppel,
Aktedatum: 21 januari 1861
Aktenummer: 11
Overledene: Evertien Folkers, geboren te Meppel; beroep: zonder;
overleden te Meppel op 19-01-1861; oud: 77 jaren, dochter van Jan Folkers
en Evertien Danen Komink.
Gehuwd geweest met Johan Frederik Brocades, overleden.

Provinciale Drentsche en Asser courant, 22 januari 1861:

"Heden overleed, in den ouderdom van bijna 78 jaren,
onze waarde Tante en behuwd-Tante Mejufvrouw
EVERTIEN FOLKERS Wed. van den Heer J. F. BROCADES.
uit aller naam
JACOB DE JONGE Jr
Meppel, 19 Januarij 1861
Eenige kennisgeving"

Jacob de Jonge was weduwnaar van Aleida Brocades,
dochter van Willem Brocades, broer van Johan Frederik Brocades.

Memorie van Successie:
Kantoor Meppel, memorie van successie, 18 juli 1861,
inventarisnr. 76, opnamenr. 22, memorienr. 5521
Overledene: Evertien Folkers, overleden te Meppel op 19-01-1861.
Er is onroerend goed aanwezig.

In de Grote of Maria kerk te Meppel staat in het begraafboek bij
het graf nr. 332 het volgende vermeld:

"Grafnummer 332
Jan Meijnen
4 februari 1788 Nu Jan Folkers
Den 16 october 1795 het Hoog geld betaald 0 - 7 - 8
1806 14 october ad idem
1825 - nu J. F. Brocades"

Toelichting:
Jan Meijnen is waarschijnlijk Jan Klaas Meinen, broer van
Fijchjen Meinen.

Naaste verwanten

 1. Klaas, Meijne
  1. Heijmen, Geertje
   1. Meinen, Heime
   2. Meinen, Claes
   3. van der Hoek, Jan Meinen
   4. Meinen, Fijchjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Meppel
 2. Trouwboek Meppel
 3. Opregte Haarlemsche Courant
 4. Doopboek IJhorst/ De Wijk
 5. Overlijdensakte Meppel
 6. Memories van Successie, Drenthe
 7. Provinciale Drentsche en Asser courant
 8. Begraafboek Meppel - Graven
 9. Doopboek Diever