Hoitema, Foppe Hommes

Geboortenaam Hoitema, Foppe Hommes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 25 jaren, 8 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1795-07-09 Hommerts, Friesland, Nederland  
1
Doop 1795-08-09 Hommerts, Friesland, Nederland  

Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1795, doopjaar 1795
Dopeling: Foppe
Geboren op 12 juli 1795 in Hommerts
Gedoopt op 9 augustus 1795 in Hommerts
Kind van Homme Foppes en Froukje Halberts

1
Overlijden 1821-04-01 Hommerts, Friesland, Nederland  

Foppe Hommerts Huitema, zonder beroep,
geboren en wonende te Hommerts,
oud vijf en twintig jaren, ongehuwde zoon
van Homme Foppes Huitema overleden,
en van Vroukjen Halbes, zonder beroep,
wonende te Hommerts.

Memories van Successie
Kantoor Sneek, overl. jaar 1821

Overledene  : Foppe Hommes Huitema
Overleden op: 1 april 1821
Wonende te  : Hommerts
Tekst:
zoon van wijlen Homme Foppes Huitema & Froukje Halbes;
broer van minderjarige
Halbe, Tjitse en Antje Hommes Huitema. Saldo fl. 30,-.

2 3

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Halbes, Froukje
    Zus     Hoytema, Antje Hommes
    Zus     Hoitema, Tjitske Hommes
    Zus     Hoitema, Halbertje Hommes
    Zus     Hoitema, Fopkjen Hommes
         Hoitema, Foppe Hommes
    Broer     Huitema, Halbe Hommes
    Broer     Huitema, Tjitse Hommes

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Halbes, Froukje
   1. Hoytema, Antje Hommes
   2. Hoitema, Tjitske Hommes
   3. Hoitema, Halbertje Hommes
   4. Hoitema, Fopkjen Hommes
   5. Hoitema, Foppe Hommes
   6. Huitema, Halbe Hommes
   7. Huitema, Tjitse Hommes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Jutrijp en Hommerts
 2. Overlijdensakte Wymbritseradeel
 3. Memories van Successie Friesland