Carstens, Folkje

Geboortenaam Carstens, Folkje
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Roels, Joucke
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1706-03-21 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1706
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 maart 1706 in Oostermeer
Man : Jouke Roelofs afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Folcku Karstis afkomstig van Oostermeer

1
Belijdenis 1707-05-15 Zwartveen, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1707
Man: Joucke Roels
Vrouw: Volku Carstis
Woonplaats: 't Zwartveen
- Op 15 mei 1707 belijdenis te Nijega

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 45

2
  Kind.
 1. Joukes, Aaltje

Naaste verwanten

  1. Carstens, Folkje
   1. Roels, Joucke
    1. Joukes, Aaltje

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 2. Lidmatenboek Smallingerland