Harmens, Auck

Geboortenaam Harmens, Auck
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 75 jaren

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1660 Noorder Drachten, Friesland, Nederland  
1
Overlijden tussen 1735 en 1740 Opeinde, Friesland, Nederland  
1

Families

Getrouwd Man Oedses, Goytse
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1683-01-04 Opeinde, Friesland, Nederland  

man: Goytse Oedses
vrouw: Auck Harmens afkomstig van Opeinde

2
Belijdenis 1687 Oudega, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1687
Man: Goitse Oedses
Vrouw: Auk Harmens
Woonplaats: Opeinde
- In januari 1687 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudega, Nijega en Opeinde,
lidmaten 1640-1697 en 1701-1743
DTB 626 blad 31

"Anno 1687
Den Jan hebben wij des Heeren H avontmael gehouden
in Oudega en sijn aldoe op belijdenisse haares
geloofs aangenomen
(o.a.)
- uit Opeinde: Auk Harmens met haar man Goitse Oedses
- Goitse Oedses de man van Auk Harmens"

3
  Kind.
 1. Goitses, Harmen

Naaste verwanten

  1. Harmens, Auck
   1. Oedses, Goytse
    1. Goitses, Harmen

Bronverwijzing

 1. Kwartierstaat Jan Pultrum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 3. Lidmatenboek Smallingerland