Heineman, Maria Claes 1

Geboortenaam Heineman, Maria Claes
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 37 jaren, 3 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1639-04-28    
 
Doop 1639-04-28 Koudum, Friesland, Nederland  

Gedoopt op 28 april 1639 in Koudum
Dopeling: Mari, dochter
Vader: Claes
Moeder: Fed

2
Overlijden na 1676-08-26    
 

Ouders

Vader Heineman, Claas
Moeder Wybes, Fettie
         Heineman, Maria Claes
    Broer     Heineman, Wybe Claes
    Zus     Heineman, Pier Claes
    Zus     Heineman, Eefjen Claes
    Zus     Heineman, Dieu Claes
    Broer     Heineman, Borrus Claas

Bijzonderheden

STAVERSE FAMILIES - HEINEMAN

Weesboek Staveren (R.A. Leeuwarden deel 27.)
d.d. 27-03-1666
Op huyden den 27 Marty 1666, heb ick Douwe Andries Ockes praesederende Burgemr. met Jan Jacobs Haarsma
ten verzoeke van de kinderen, Erfgenamen van Fed Wybes ?laetste vrouw? van Claes Heyneman,
ten sterfhuyse van Wybe Claes Heyneman, in leven harbargier buyten inde Stadtsherbarg der voors. Stede
erfgename van deselve ter presentie van Pier Claes ende Borres Heynemans sampt andere kinderen op't kleyn
kamertien boven't Kantoor

Weesboek Staveren
d.d. 19-04-1666
Op huyden den 19 april 1666 zyn voor my Douwe Andries Ockes enz. ten verzoeke van
Maria olt 26 jaeren
Ina?? olt 22 jaeren
Eefjen olt 20 jaeren ende
Dieuwke Claes Heineman, gesusteren ende
Borres Claes Heineman olt 15 jaeren, alle kinderen ende erfgenamen van
Claes Heyneman ende Fod Wybes dr. EchteLieden alhier gewoont hebbende.
In de inventaris zijn lepels met de volgende letters: FW; MW; PD.DB.CH CH; WH 1663; BH;
FS FW; CH FW en: CLAES HEYNEMAN, FETTJE WYBES 1653
Op huyden den 26 May 1666 ten sterfhuyse van Wybrandus Heyneman enz. enz.
o.a. een hantschrift tot laste van Ruadus Hocqwarda, ten profyte van Wybrandus Heyneman 01-11-1662

Autorisatieboek
Bron: Nedergerechten; autorisatieboeken
Soort registratie: Inschrijving autorisatieboeken
Datum: 26-08-1676
Curator Maryke Claes Heyneman
Curator ad actum divisionis
Alexander Sanders
Bronvermelding
Autorisatieboek, archiefnummer 13-36,
Nedergerecht Stavoren - Tresoar, inventarisnummer 17, aktenummer 30
Gemeente: Stavoren
Periode: 1669-1809

Naaste verwanten

 1. Heineman, Claas
  1. Wybes, Fettie
   1. Heineman, Maria Claes
   2. Heineman, Wybe Claes
   3. Heineman, Pier Claes
   4. Heineman, Eefjen Claes
   5. Heineman, Dieu Claes
   6. Heineman, Borrus Claas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Staverse families - Heineman
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum