Wijbes, Wijbe

Geboortenaam Wijbes, Wijbe
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Pekes, Fokel
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1685-02-22    

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1685
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 februari 1685
Man : Wybe Wybes afkomstig van Wyckel
Vrouw : Fokel Pekes afkomstig van Elahuizen

1
  Kind.
 1. Wijbes, Antie

Naaste verwanten

  1. Wijbes, Wijbe
   1. Pekes, Fokel
    1. Wijbes, Antie

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Nijega Elahuizen