Pol, Roelof Egberts 1 2 3 4

Geboortenaam Pol, Roelof Egberts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1727-04-20    
5
Doop 1727-04-20 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Roelof, zoon van Ebert Pol en
Geesjen Bartelds
getuige Klaasjen Jacobs

5
Huwelijk voor 1759-12-23   Getrouwd met Aaltjen Kiers van Swol

Aaltje was gedoopt op 27 november 1737
te Zwartsluis, dochter van Kier Tijmens van Zwol
en Matjen Jans van der Meulen.
Bij haar doop was Anna van Dashorst getuige.

Deze Anna van Dashorst was gedoopt op 21 juli 1691
te Zwartsluis, wonende bij de kalckovens, dochter van
Johannes van Dashorst en Anna Kiers.
Zij trouwde op 27 mei 1714 te Zwartsluis met Thijs Wiltvank.
Johannes van Dashorst was apotheker te Zwartsluis en
bezat een aantal kalkovens.
Thijs Wiltvank was kalkbrander.

Kinderen van Roelof Pol en Aaltje van Swol,
gedoopt te Zwartsluis:

1. Egbert, gedoopt 23 december 1759,
getuige Mettien Jans

2. Kier, gedoopt 26 juni 1761,
getuige Mettien Jans

3. Gerbrig, gedoopt 26 december 1762,
getuige Bartha Kiers van Zwol

4. Grietjen, gedoopt 17 oktober 1764,
getuige Jacobjen Everts Otten

5. Jan, gedoopt 11 december 1766,
getuige Mettien Jans

6. Grietjen, gedoopt 1 november 1767,
getuige Jacobje Everts

7. Geesjen, gedoopt 6 november 1768,
getuige Mettien Jans

8. Tijmen, gedoopt te Amsterdam:

zoon Tijmen
vader Roelof Pol
moeder Aaltje van Swol
getuigen Kier van Swol
Matje Jans
pastor Daniel Serrurier
doop 17 augustus 1774
religie Hervormd, Nieuwe kerk
bron 57 p. 328 (folio 164v) nr. 4

Opmerking: getuigen waren de ouders
van Aaltje Kiers van Swol.

9. en 10. Geesje en Grietje, gedoopt
te Amsterdam:

doopdatum: 24-05-1778
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Egberts Pol, Roelof
moeder: Kiers van Swol, Aeltje
getuige: Egberts Pol, Jan
getuige: Eeverts, Jakoba

Opmerking: Jan Egberts Pol, broer van
Roelof Egberts Pol, met zijn vrouw
Jacobjen Everts.

11. Aeltje, gedoopt te Amsterdam:

dochter Aeltje
vader Roelof Pol
moeder Aeltje van Swol
getuigen Freedrik Pol
Lambarta van Swol
pastor Dirk Semeins van Binnevest
doop 12 oktober 1781
religie Hervormd, Oude kerk
bron 31 p. 120 (folio 60v) nr. 4

Opmerking:
Fredrik Pol was de zoon van Jan Egberts Pol,
broer van Roelof Egberts Pol.
Lambarta (Kiers) van Swol was de zuster van
Aaltje Kiers van Swol.

Op 22 januari 1797 zijn Roelof Pol en Aaltje van Zwol
getuigen bij de doop van Roelof, zoon van Kier Pol,
te Amsterdam.

De Roelof Pol, die hier vermeld staat, is niet Roelof Egberts Pol,
want deze is al in 1796 begraven, tenzij de data niet kloppen.

5 6 1
Poorterboeken 1777-06-11 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Roelof Egbert Pol
Schuijtevoerder, Zwartsluis

7a
Getuige 1793-07-28 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Roelof Egberts Pol was getuige
bij de doop van kleinzoon Roelof:

kind: Roelof
doopdatum: 28-07-1793
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Poll, Jan
moeder: Koets, Grietje
getuige: Poll, Roelof
getuige: [van] Zwol, Aaltje

1
Overlijden voor 1796-04-17    
8
Begrafenis 1796-04-17 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

ingeschrevene: Pol, Roelof Egberts
Lange Koningstr.
datum begrafenis: 17-04-1796
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof

Aaltje Kiers van Swol werd begraven
in 1811:

ingeschrevene: Poll, Roelof
ingeschrevene: Kiers van Zwoll, Aaltje
datum begrafenis: 07-01-1811
begraafplaats: Noorder Kerk en Kerkhof
"Aaltje Kiers van Zwoll, weduwe Roelof Poll
In de Langestraat bij de Brouwersgragt"

Op 14 februari 1800 werd er ook een
Roelof Pol begraven. Hij was de zoon van Kier Roelofs Pol:

ingeschrevene: Pol, Roelof
datum begrafenis: 14-02-1800
begraafplaats: St. Anthonis Kerkhof
Roelof Pol, Kapel Steeg
Vaders Naam: Kier Roelof

8

Ouders

Vader Pol, Egbert Jans
Moeder Bertelts, Geesjen
    Broer     Pol, Jan Egberts
    Broer     Pol, Bartelt Egberts
    Broer     Pol, Barteld Egberts
    Zus     Pol, Grietjen Egberts
         Pol, Roelof Egberts
    Zus     Pol, Grietjen Egberts

Bijzonderheden

Aaltje Kiers van Swol was getuige in 1797 bij de doop van haar kleinzoon Roelof:

kind: Roelof
geboortedatum: 20-01-1797
doopdatum: 22-01-1797
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Pol, Kier
moeder: Pieters Krijt, Jannetje
getuige: Pol, Roelof
getuige: [van] Zwol, Aaltje

Roelof Pol was hier getuige, maar dit kan niet Roelof Egberts Pol
geweest zijn, want die was het jaar ervoor al overleden.
Wie dit dan wel was, is nog niet duidelijk.

Aaltje Kiers van Swol was ook getuige in 1804 bij de doop van haar kleindochter
Aaltje:

kind: Aaltje
geboortedatum: 20-02-1804
doopdatum: 26-02-1804
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Roelofs Poll, Egbert
moeder: Sluijman, Elisabeth
getuige: Roelofs Poll, Kier
getuige: Kiers van Zwoll, Aaltje

Huwelijken van de kinderen van Roelof Egberts Pol en Aaltje Kiers van Swol:

I. Egbert Roelofs Pol

inschrijvingsdatum: 13-09-1793
Amsterdam
naam bruidegom: Poll, Egbert Roelofs
naam bruid: Sluijmans, Elisabeth
naam eerdere man: Woelers, Coenraad

(in de kantlijn:)
"zij mans dood goed.
Egbert Roelofs Poll van Swartsluis geref. oud 31 jaren,
in de Koningsstraat bij Dwarsboomsloot gead: met zijn
vader Roelof Pol, woont als boven
Elisabeth Sluijmans van Amst. geref. wed. van Coenraad
Woelers op de Zeedijk hoek van de wijde Capelsteeg
(ondertekening)
Egbert Roelofs Poll
Eliesabet Sluijmans"

II. Kier Roelofs Pol

inschrijvingsdatum: 26-11-1784
Amsterdam
naam bruidegom: Pol, Kier Roelofs
naam bruid: Krijt, Jannetje Pieters
naam eerdere man: Cornelisse, Simon

(in de kantlijn) :
"Zij man doot goet
Zij weeskamers vold. 8 October 1784
Kier Roelofs Pol, van Amsterdam Gereform. Oud 23 Jaar
op de Bier Caaij geadsisteert met Roelof Egbers Pol (zijn vader)
Jannetje Pieters Krijt van Amsterdam Gereform. Weduwe
van Simon Cornelisse op de Palmgragt
(ondertekening)
Kier Roelofs Pol
Dit is het teken van Jannetje Pieters Krijt + "

Opmerking: De laatste tekst is geschreven door Kier Roelofs Pol
(hetzelfde handschrift).

Kier Roelofs Poll, Wijngaarts steeg, werd op 30 september 1804
te Amsterdam begraven, St. Anthoniskerkhof.

III. Gerbreg Roelofs Pol

1e huwelijk:
inschrijvingsdatum: 20-04-1786
naam bruidegom: Halk, Johannes Mattijse
naam bruid: Pol, Gerbreg Roelofs

(In de kantlijn:)
"Sij vaders Consent goet ingebr.
Johannes Matthijse Halk van Amsterdam Gereform oud 22 Jaar
in de Warmoesstr. Geadst. met zijn moeder Anna Jansen
Gerbreg Roelofs Pol van Swartsluijs Gereform. oud 21 Jaar
op de Keijsersgragt haar vader Roelof Pol - Niet Present
(ondertekening)
Johannes Mattijs Halk
Gerbreg Roelofs Pol"

2e huwelijk:
inschrijvingsdatum: 22-03-1805
naam bruidegom: Spiers, Casparus
naam eerdere vrouw: Boom, Hendrina Cornelia
naam bruid: Poll, Gerbreg
naam eerdere man: Hallik, Johannis

(In de kantlijn:)
"hij vrouws dood goed
Weeskamer voldaan 5 Augustus
zij mans dood goed
Weeskamer voldaan 5 Augustus
Casparus Spiers van West Zaandam geref. Wedr.
van Hendrina Cornelia Boom op den Amstel In 't Besjeshuis
Gerbreg Poll van Amst. geref. Wed. van Johannis Hallik
In 't Besteedlingshuis op de Sode(?)heerengragt
(ondertekening)
Casparus Spiers
Gerbreg Poll"

IV. Jan Roelofs Pol

1e huwelijk:
inschrijvingsdatum: 30-10-1789
naam bruidegom: Poll, Jan Roeloffs
naam bruid: Koets, Grietje

"Jan Roeloffs Poll van Amst. Greff Oudt 23 Jaar op de Zeedijk
geasst. met Sijn Moeder Aaltje van Swoll in de Koningstr.
bij de Niewe Markt
Grietje Koest van Amst. Greff Oudt 22 jaar op d'Oude Schans
geass. met haar Vader Bastiaan Koest over 't Zeeregt
(ondertekening)
Jan Roelofs Poll
Grietie Koets"

Opmerking: Zeeregt - gebouw aan het IJ, waar zeevolk gevangen
gehouden en te regt gesteld, plagt te worden.

2e huwelijk:
inschrijvingsdatum: 01-06-1798
naam bruidegom: Poll, Jan Roelofs
naam eerdere vrouw: Koets, Grietje
naam bruid: Hoestedt, Anna

(In de kantlijn:)
hij vrouws dood goed
Weeskamer vold: 7 Junij 1798
Jan Roelofs Poll van Amst. geref Wed. van Grietje Koets op 't Droogbak
en
Anna Hoestedt van Amst. Roomsch oud 28 Jaren aan de
Slijpsteenen ouders doot gead. met haar Nigt Catharina Koning
In de Vijzelstraat.
(ondertekening)
Jan Roelofs Poll
Anna Hoestedt"

V. Grietje Roelofs Pol

inschrijvingsdatum: 15-04-1808
Amsterdam
naam bruidegom: Meijer, Jan
naam bruid: Poll, Grietje Roelofse

"Jan Meijer van Hamburg geref. oud 28 Jaren op 't Hoedemakerspad
buiten de Utrechtse poort, Ouders dood, Gead. met Bernardus Kruijskamp
in de Lange Niezel
Grietje Roelofse Poll van Amst. geref. oud 27 Jaren In de Binnenwieringerstr.
boven No. 8, Gead. met haar moeder Aaltje van Swol, woont als boven
(ondertekening)
Jan Meijer
Grietje Pole"

VI. Aaltje Roelofs Pol

Zij trouwde op 29 mei 1808 te Amersfoort, Evangelisch Luthers:

"Hendrik Johannes Keijser Sanders op den Poole
J. M. van Badbergen in het Osnabrugse
Aaltje Pol J. D. van Amsterdam
beide thans wonende te Nijkerk"

Naaste verwanten

 1. Pol, Egbert Jans
  1. Bertelts, Geesjen
   1. Pol, Jan Egberts
   2. Pol, Bartelt Egberts
   3. Pol, Barteld Egberts
   4. Pol, Grietjen Egberts
   5. Pol, Roelof Egberts
   6. Pol, Grietjen Egberts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Petrus Wieland: Nederduitsch taalkundig woordenboek
 4. Trouwboek Amersfoort (Evangelisch Luthers)
 5. Doopboek Zwartsluis
 6. Jaap Hagedoorn (o.a): Zwartsluis tot 1800 - Een groot en deftig dorp
 7. Poorterboeken Amsterdam
   • Pagina: nr. 26, blz. 275
 8. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam