Abes, Gerben

Geboortenaam Abes, Gerben
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1677-09-16    
1
Doop 1677-09-16 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1677
Dopeling: Gerben
Gedoopt op 16 september 1677
in Molkwerum
Kind van Abbe Gerbrandts en Hid Ydses

1
Overlijden voor 1728    

In 1728 is sprake van Gerben Abes
weeskinderen.

2
Stemkohieren 1728 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 61, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Gerben Abes weeskinderen, eigenaar
Gerryt Douwes, gebruiker

2

Ouders

Vader Gerbrands, Abbe
Moeder Idtses, Hid
         Abes, Gerben

Families

Getrouwd Vrouw Andries, Pitter
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1701-02-13 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1701
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 13 februari 1701 in Warns
Man : Gerbren Abes afkomstig van Molkwerum
Vrouw : Pitter Andries afkomstig van de Wiel

Opm: De Wiel ligt vlakbij Mirns.

3
  Kind.
 1. Gerbens, Andries

Naaste verwanten

 1. Gerbrands, Abbe
  1. Idtses, Hid
   1. Abes, Gerben
    1. Andries, Pitter
     1. Gerbens, Andries

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl