Wolters, Lucas 1 2

Geboortenaam Wolters, Lucas
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 42 jaren, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1719-08-01    
3
Doop 1719-08-01 Havelte, Drenthe, Nederland  

Havelte, doopboek (1694-1755; DTB 57),
1 augustus 1719, pagina 137
Gedoopt: Lucas Wolter, geboren te Overcinge, zoon van Wolter Otten.
NB doopdatum in origineel onvolledig.

3
Overlijden 1761-08-19    

vermoedelijk te Nijeveen overleden

4

Ouders

Vader Otten, Wolter
Moeder Bartelts, Albertien
         Wolters, Lucas

Families

Getrouwd Vrouw Claeses, Albertje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1749-01-16    

Lucas Wolters en Albertje Claeses zijn getrouwd
voor 16 januari 1749, want toen werd hun zoon
Albert gedoopt:

Nijeveen, doop- en trouwboek (1705-1793; DTB 112),
16 januari 1749, pagina 67
Gedoopt: Albert, zoon van Lucas Wolters
en Albertjen Claeses.

4
  Kind.
 1. Lucas, Luittien

Media

Bijzonderheden

In 1754 moest Lucas Wolters Haardstedegeld betalen:

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868,
Haardstedegeld Nijeveen: Nijeveen, 1754 (1754), pagina 3107
Vermelding: Lucas Wolters, keuter
Bedrag: ƒ 01-00-00
opm: informatie over haardstedengeld staat bij
schoonzoon Lambert Koops Hester vermeld.
keuter - kleine boer

30e en 40e penning:

De registers van de 30e en 40e penning bevatten gegevens
over aan- en verkoop van onroerende goederen en over erfenissen.
De 30e penning was een belasting van 3,33 procent op erfenissen in de zijlinie.
Tot 1696 dienden alleen niet-Drenten deze belasting te betalen, maar
vanaf dat jaar gold deze ook voor inwoners van de Landschap Drenthe.

Daarnaast werd de 40e penning (2,5 procent) geheven over
transacties van onroerende goederen, zoals huizen en landerijen.
Vanaf 1741 waren niet alleen de 'buitenlanders' belastingplichtig,
maar ook de Drenten zelf.

Nijeveen
30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 12 december 1758, pagina 4920
Vermelding: Lucas Wolthers, woonplaats: Nijeveen.
Datering: 12-12-1758.

In 1758 kocht Lucas een akker bij Havelte waarover hij
de 40e penning moest betalen.

 

Na het overlijden van Lucas Wolters kocht Lambert Coops in 1772
van de mombaren van Lucas Wolthers een
halve keuterij.

Naaste verwanten

 1. Otten, Wolter
  1. Bartelts, Albertien
   1. Wolters, Lucas
    1. Claeses, Albertje
     1. Lucas, Luittien

Voorouders

Bronverwijzing

 1. 30e/40e penningen
 2. Haardstedegeld Drenthe
 3. Doopboek Havelte
 4. Doopboek Nijeveen