Veenstra, Jacob Wiegers

Geboortenaam Veenstra, Jacob Wiegers
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 72 jaren, 6 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1767-04-05 Oosterwolde, Friesland, Nederland  
1 2
Doop 1767-04-05 Oosterwolde, Friesland, Nederland  

Dopeling Jacob,
kind van Wycher Jacobs en
Zijtske Claeses
Opm. De ouders wonen in Oosterwolde.

2
Familienaam aangenomen 1812-02-12 Drachten, Friesland, Nederland  

Voor ons Maire der Gemeente van
Dragten Canton Beetsterzwaag, arrondisse-
ment Heerenveen, Departement Vriesland
gekompareerd zijnde Jakob Wiegers wonende
te noorderdragten N. 235. heeft deselve verklaard
dat zijn vader Wieger Jakobs wonende
te Bakkeveen nog in Leven is, dat hij
heeft drie Zonen en drie Dochters, te weten
Trijntje, oud seventien, Wieger oud vijftien
Libbe oud dertien, Sietse oud tien, Sietske
oud ses en Jantje oud twee jaren en wonend
te Dragten en heeft acte met ons verteekend
desen 12 Febr. 1812
(ondertekend) Jakoob Wijgers

Zijn vader Wieger Jakobs neemt in Ureterp de
naam "Veenstra" aan voor zichzelf, kinderen
en kleinkinderen.

3
Overlijden 1839-11-02 Lippenhuizen, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Opsterland, 1839
Aangiftedatum 2 november 1839, blad nr. 44 (suppl. nr. 1-8)
Jacob Wiegers Veenstra, overleden 2 november 1839,
72 jaar, man
Gehuwd

"Jacob Wiegers Veenstra, oud 72 jaren, boer,
geboren te Oosterwolde, wonende te Lippenhuizen,
gehuwd aan Antje Liebbes, zoon van
Wieger Jacobs en Trijntje, zijnde de verdere
naam van de moeder aan de Declaranten
onbekend, beide overleden".

Memorie van Successie
Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1839

Overledene  : Jakob Wiegers Veenstra
Overleden op: 2 november 1839
Wonende te  : Lippenhuizen
Tekst:
72 jr; boer; gehuwd; vader van Trijntje (vrouw van Wytze Jarings Veenstra,
te Drachten), Wieger, te Bakkeveen, Libbe, te Drachten,
Sytske (vrouw van Wytze Martens de Vries, aldaar),
Sytze, te Ureterp en Jantje Jakobs Veenstra (vrouw
van Wiebe Sipkes Lindeboom, aldaar).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

1 4

Ouders

Vader Veenstra, Wyger Jacobs
Moeder Klazes, Sytske
         Veenstra, Jacob Wiegers

Families

Getrouwd Vrouw Veenstra, Antje Libbes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1792-09-02 Ureterp, Friesland, Nederland  

man: Jacob Wiegers afkomstig van Ureterp
vrouw: Antje Libbes afkomstig van Ureterp

5
  Kind.
 1. Veenstra, Trijntje Jacobs

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boer (1839)
4

Naaste verwanten

 1. Veenstra, Wyger Jacobs
  1. Klazes, Sytske
   1. Veenstra, Jacob Wiegers
    1. Veenstra, Antje Libbes
     1. Veenstra, Trijntje Jacobs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Opsterland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha
 3. Familienamen 1811
 4. Memories van Successie Friesland
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude