Jeijdendrop, Coert Coertsen 1 2 3 4 5 6

Geboortenaam Jeijdendrop, Coert Coertsen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1681-03-23    
2
Doop 1681-03-23 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
23 maart 1681, pagina 19
Gedoopt: Coert Hermen, zoon van Coert Hermens
en Anna Roelofs.
NB vader overleden.

2
Belijdenis 1702-12-22 Meppel, Drenthe, Nederland  

Tekst lidmatenboek:

"Anno 1702 den 22 december heeft
men kerckeraat gehouden en naar
dat 's Heeren naam door den Eerwaarde
praeses aengeroepen waar, hebben
d'Bedienaers des Godtlichen woorts
openingh gedaan van het gene haar
in d' kerckelicke visitatie voor-
gevallen was. Voorts gene opsprake
gedaan zijnde op d'oude ledematen
behalve op we (?) en die daarom ook
het gebruijck van het heilig avontmaal
verboden is en soo sijn tot nieuwe
ledematen nae gedaene belijdenisse
hares geloofs aengenomen
(o.a.)
Coert Coertsen Jeijendrop"

7
2e Huwelijk 1718 Meppel, Drenthe, Nederland Getrouwd met Petertjen Arents

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 september 1718, pagina 163
Huwelijksdatum: 01-09-1718.
Bruidegom: Koert Koertsen Joitendrop,
weduwnaar van Marrigjen Alberts.
Bruid: Petertjen Arents, weduwe van Harmen Andries.
NB: huwelijksdatum onbekend.

Petertjen is in 1681 gedoopt te Meppel:

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
 25 november 1681, pagina 21
Gedoopt: Petertjen, dochter van Arent Roelofs.

Zij was de dochter van Arent Roelofs en
Grietjen Klaes.

Zij trouwde eerder op 18 januari 1713 te Meppel
met Harmen Andries.

Kind van Koert Koertsen en Petertjen Arents:

Arent Roelofs, gedoopt op 21 januari 1722
te Meppel, zoon van Koert Koertsen.

Arent (Roelofs) Koerts werd op 19 januari 1765 te
Meppel begraven:
"Arnt Koors van de Mool is vrij van de klock
siet het jaar 1730 den 19 november"

Petertjen Arents werd op 29 juli 1775 te
Meppel begraven:
"29 julij is verluijt Pietertje Arents Weduw
Coert Kinkhorst vrij van de klok zie de 19
januarij 1765 en 19 november 1730"

Op 19 november 1730 werd Coert Coertsen
Jeijdendrop begraven, vader en echtgenoot.

1 2 4
Overlijden voor 1730-11-19    
 
Begrafenis 1730-11-19 Meppel, Drenthe, Nederland  

"Is verluidt Koert Judendrop op de
Muilder is vrij van de klocke zijet den
21 October 1719"

Op 21 oktober 1719 werd een kind
van Coert Coertsen Jeijdendrop
begraven.

4

Ouders

Vader Hermens, Coert
Moeder Roelofs, Anna
    Broer     Koerts, Hermanus
    Broer     Koerts, Hermen
         Jeijdendrop, Coert Coertsen

Families

Getrouwd Vrouw Kinckhorst, Marrigjen Alberts
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1702-08-02 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1682-1717; DTB 91),
2 augustus 1702, pagina 80
Huwelijksdatum: 02-08-1702.
Bruidegom: Coer Coerssen Jeijdendrop, jongeman; herkomst: Meppelt.
Bruid: Marrigien Alberts Kinckhorst, jongedochter; herkomst: Meppelt.

1
  Bijz.

Op 28 juli 1705 is er een kind van Coert Coertsen begraven
te Meppel:

"Den 28 Jullij 1705 is verluijt het
kijnt van Koert Koertsen is vrij
van de kloeckke"

Van dit kind is geen doop gevonden.

Op 2 mei 1713 is er een kind van Koert Koers Mulder
begraven te Meppel:

"Den 2 meij verluijt het kijnt van Koert Koers Mulder
is vrij van de klock"

Ook van dit kind is geen doop gevonden.

Op 21 oktober 1719 is een kind van Kuurdt
Judendrop begraven te Meppel:

"Den 21 october 1719 het kind van Kuurdt
Judendrop geluijd is vrij van de klock zijt
den 14 september 1716"

Dit kind, van wie de doop niet gevonden is,
is vermoedelijk een kind uit het 2e huwelijk
van Coert Coertsen Jeijdendrop.

Uit het huwelijk van Coert Coertsen Jeijdendrop
met Marrigjen Alberts Kinckhorst zijn zeker 12 kinderen
geboren, waarvan er 10 gedoopt zijn.
Van Femmigjen en Harmen is een huwelijk
bekend. De overige kinderen zijn jong overleden.
Uit het 2e huwelijk van Coert Coertsen Jeijdendrop
zijn 2 kinderen bekend. Eén is jong overleden,
de ander Arent Roelofs is getrouwd, zie bijzonderheden.

  Kind.
 1. Jeijdendrop, Femmighje Coerts
 2. van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
 3. van de Kinckhorst, Harmen Coerts
 4. Jeijdendrop, Albert Koerts
 5. Jeijdendrop, Albert Koerts
 6. Jeijdendrop, Anne Lijsbet Koerts
 7. Jeijdendrop, Albert Coerts
 8. Jeijdendrop, Anna Elisabeth
 9. Jeijdendrop, Albert Koerts
 10. Jeijdendrop, Albert Koerts

Bijzonderheden

Arent Roelofs, zoon van Coert Coertsen Jeijdendrop en Petertje Arents trouwde
in 1743 met Hilletje Hendriks van der Bergh:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1743.
Bruidegom: Arent Koerts van der Meulen, jongeman.
Bruid: Hilletje Hendriks van der Bergh, jongedochter.
NB: huwelijksdatum niet bekend.

Kinderen, gedoopt te Meppel:

1. Meppel, doopboek , 5 februari 1744,
Gedoopt: Jentje, dochter van Arent Coerts van der Meule en
Hillighje Hendriks van den Bergh. Getuige: Jentje Andries Veuger.

2. Meppel, doopboek , 12 januari 1746,
Gedoopt: Grietje, dochter van Arend Coops van de Meule en
Hillegien van den Bergh. Getuige: Petertjen Arends.

Pertjen Arends was de moeder van Arent Coerts van der Meulen.

3. Meppel, doopboek, 30 september 1748,
Gedoopt: Coert, zoon van Arent Coers van der Meulen en
Hillichje Henderiks van den Berg. Getuige: Gese Willems.

Gese Willems was schoonzuster Geesje Willems Rouw, 3e vrouw van
Harmen Coerts van de Kinckhorst, halfbroer van Arent Coerts
van der Meulen.

Hilletje Hendriks van der Bergh was waarschijnlijk de dochter van
Hendrik Claes van den Berg en Jentjen Lamberts.
Zij trouwden in 1720 te Kolderveen/Dinxterveen:

Kolder- en Dinxterveen
Huwelijksdatum: 02-11-1720.
Bruidegom: Hendrik Klaas, jongeman; herkomst: Dinxsterveen.
Bruid: Jantjen Lamberts, jongedochter; herkomst: Colderveen.

In 1735 trouwde Hendrik Klaas van den Bergh met Hendrikjen Alberts Kuinder:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1735.
Bruidegom: Henderik Claes van den Bergh, weduwnaar van Jentjen Lamberts; herkomst: Dinxterveen.
Bruid: Henderikjen Alberts Cuinder, weduwe van Andries Henderiks Veuger.
NB: huwelijksdatum onvolledig.

Bovengenoemde getuige Jentje Andries Veuger was een dochter van deze Henderikjen
Alberts Kuinder en Andries Hendriks Veuger. Zij was dus een stiefzuster van Hilletje Hendriks
van der Bergh.

Hillechijn van den Berg is op 12 december 1792 te Meppel begraven:

"Is verluijd Hillechijn van den Berg weduwe van
Arent Koers van der Meulen is vrij van de klokke
ziet den 21 november 1750"

Op 21 november 1750 was er een kind van Hendrick van den Bergh
te Meppel begraven, vrij van de klok.
Dit was niet Hendrik Klaas van den Berg, maar Hendrik Gerrits van den
Bergh en dus niet de vader van Hillechien van den Berg!!!
Hij trouwde in 1737:

Meppel, ondertrouw- en trouwboek
Huwelijksdatum: 01-01-1737.
Bruidegom: Hendrik Gerrits van den Bergh, jongeman; herkomst: De Wijk.
Bruid: Vroukje Aven, jongedochter.
NB: huwelijksdatum onbekend.

In 1746 kocht Arent Coerts samen met Derk Kikken een huis:

30e en 40e penningen (1679-1797), rekendag 13 december 1746,
Vermelding: Arent Coerts, woonplaats: Meppel.
Datering: 09-02-1746.

"Den 9 Februarij hebben Derk Kikken en Arent Coerts
van Meppelte aangegeven, dat sij van Coop Jans Potser
en Sijn Suster een huis en leege plaatse hebben aangekogt
voor Elf hondert en twintig guldens en den 40sten penning
betaalt met agt en twintig guldens"

Derk Kikken was de zoon van Peter Roelofs Kikke (persoon
op deze site). Hij was op 11 september 1715 gedoopt te
Meppel.

Haardstedegeld:

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel:
10 Rot, 1754 (1754), pagina 2785
Vermelding: Arent Koerts van der Meulen
Bedrag: ƒ 02-00-00

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel:
10e rot, 1764 (1764), pagina 2843
Vermelding: Arent Coerts van der Meulen
Bedrag: ƒ 01-00-00

Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Meppel:
10e rot, 1784 (1784), pagina 2954
Vermelding: De wed.we Arent Koerts
Bedrag: ƒ 01-00-00

Naaste verwanten

 1. Hermens, Coert
  1. Roelofs, Anna
   1. Koerts, Hermanus
   2. Koerts, Hermen
   3. Jeijdendrop, Coert Coertsen
    1. Kinckhorst, Marrigjen Alberts
     1. Jeijdendrop, Femmighje Coerts
     2. van de Kinckhorst, Femmighje Koerts
     3. van de Kinckhorst, Harmen Coerts
     4. Jeijdendrop, Albert Koerts
     5. Jeijdendrop, Albert Koerts
     6. Jeijdendrop, Anne Lijsbet Koerts
     7. Jeijdendrop, Albert Coerts
     8. Jeijdendrop, Anna Elisabeth
     9. Jeijdendrop, Albert Koerts
     10. Jeijdendrop, Albert Koerts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Meppel
 2. Doopboek Meppel
 3. Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
 4. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 5. 30e/40e penningen
 6. Haardstedegeld Drenthe
 7. Lidmatenboek Meppel