Wybes, Aege

Geboortenaam Wybes, Aege
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 65 jaren, 2 maanden, 11 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1683-10-21    
1
Doop 1683-10-21 Eernewoude, Friesland, Nederland  

Dopeling Age,
zoon van Wybe Aages en
niet genoemde moeder

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Eernewoude, Friesland, Nederland  

Age Wijbes
Aangeboden capitalen: 2
Personen: 3
Eernewoude

2
Quotisatiekohieren 1749 Eernewoude, Friesland, Nederland  

Age Wybes
omschrijving: arbeider, wint de cost
gezin volw: 4
aanslag: 24 - 1 - 0

3
Overlijden na 1749    
 

Ouders

Vader Aages, Wybe
Moeder Jans, Sijdtje
         Wybes, Aege

Families

Getrouwd Vrouw Idserts, Trijntie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1712-10-16    

Op 16 oktober 1712 werd zijn dochter Sijtje gedoopt
te Eernewoude.

1
  Kind.
 1. Ages, Zijttje

Naaste verwanten

 1. Aages, Wybe
  1. Jans, Sijdtje
   1. Wybes, Aege
    1. Idserts, Trijntie
     1. Ages, Zijttje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749