Swalue, Stijncke

Geboortenaam Swalue, Stijncke
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1608-01-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten
Datum: 17-01-1608
Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden Op 17 januari 1608 belijdenis
Lidmaat Stijncke Swalue

1
Ondertrouw 1601-08-15 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 15-08-1601
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
zij is een dochter van dr. O. Sualue
Bruidegom Joannes Bernardi wonende te Bolsward
Bruid Stijntken Ottos Sualue

2
Huwelijk na 1601-08-15   Getrouwd met Joannes Bernardi Sierxma
 
Schuldbekentenis 1605-06-07 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: gg019-281
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Ancke Henrixdr, weduwe van mr Dominicus Gedions.
7 Junij 1605. Geregistreerd een schuldbekentenis van Joannis Bernardi, gehuwd met Christina Swalue, broer van Taadske Bernardus, alhier, aan voornoemde Ancke ter somma van 300 carolusguldens, wegens verschotene penningen. Voornoemde Taadske stelt zich borge voor voornoemde Joannes.
Aktedatum: 1624-07-30

3
Schuldbekentenis 1623-06-16 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: gg019-164
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Jochum Pieters, burger, te Leeuwarden.
Gehuwd met: Antie Pieter Kansdr..
16 junij 1623. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Jochum en Antie, aan de echtelieden: Joannis Bernardi en Christina Swalue, zuster van Dr. Otto Swalue, burgers, alhier, ten aanzien van 1000 caroolse guldens, wegens verschotene penningenen.
Gecaseerd: 19 julij 1624, door voornoemde Otto Swalue, namens voornoemde schuldeisters.
Aktedatum: 1624-03-13

3
Overname admnistratie 1629-02-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: L849-316
Soort bron: Certificaatboeken
Samenvatting:
Arend Arents.
Henrick Henrix, snijder.
Verklaren dat hun naast gebuijr: Christina Swalue, weduwe van Johannes Bernardi, vanwege haar zwakke verstand, niet meer in staat is de administratie van haar goederen te verrichten.
De faandrich Otto Swalue en de schepen Simon Haies hebben de administratie daarom van haar overgenomen.
administrator: Otto Swalule
Aktedatum: 1629-02-09

3
Hypotheekboek 1640-04-12 Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland  

Hypotheekboek 24
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Datum: 12-04-1640

Bijzonderheden:
Tobias Sierxma, luitenant onder kapitein Douwe van Andringa verklaart £ 700 tegen 6% rente schuldig te zijn aan zijn broeder Rombertus Sierxma, als curator over "mijn moeder" Christina Sualuwe; onderpand: 6 pondematen land, waarvan drie aan het Ouddeel en drie aan het Langdeel zijn gelegen, die de crediteur zal mogen verhuren; getuige: dr. Otto Sierxma, broeder; geroyeerd 19 sept. 1643

4

Ouders

Vader Swalue, Otto
Moeder Canter, Anna Tijmens
    Broer     Swalue, Otto
    Zus     Swalue, Hillegondt
    Broer     Swalue, Eco
    Zus     Swalue, Jildou
         Swalue, Stijncke

Media

Bijzonderheden

Kinderen

1. Rombertus, gedoopt te Leeuwarden op 11 september 1608

2. Claerke, gedoopt te Leeuwarden op 17 november 1609

3. Otto

4. Tobias

5. Taetsche

6. Grietje

7. Bernardus

8. Atcke

Huwelijken van deze kinderen:

Rombertus Sierxma trouwde in 1633 te Leeuwarden:
Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 01-03-1633
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Rombertus Sierxma wonende te Leeuwarden
Bruid Rintie Popta wonende te Franeker

Otto Sierxma trouwde in 1639 met Tzietske Vrijelsma:

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 28-11-1639
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
hij is advocaat voor het Hof van Friesland
Bruidegom Otto Sierxma
Bruid Tzietske Vrijelsma wonende te Bolsward

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 22-12-1639
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Otto Sierxma
Bruid Tzietske Frijelsma wonende te Bolsward

Naaste verwanten

 1. Swalue, Otto
  1. Canter, Anna Tijmens
   1. Swalue, Otto
   2. Swalue, Hillegondt
   3. Swalue, Eco
   4. Swalue, Jildou
   5. Swalue, Stijncke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Leeuwarden
 2. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 3. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811
 4. Hypotheekboeken Tietjerksteradeel