Dijkstra, IJbeltje Heerings

Geboortenaam Dijkstra, IJbeltje Heerings
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 73 jaren, 3 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1778 Molkwerum, Friesland, Nederland  
 
Huwelijk 1805-05-12 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Hendrik Aukes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1805
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1805 in Warns
Man : Hendrik Aukes afkomstig van Warns
Vrouw : Iebeltje Heerings afkomstig van Scharl

Hendrik Aukes was gedoopt te Wijckel:

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Dopeling: Hendrik
Geboren op 13 februari 1776
Gedoopt op 18 februari 1776 in Wijckel
Kind van Auke Gerlofs en Gertje Hendriks

Opmerking: Hendrik Aukes was de oudere broer van Pier Aukes, die met Pytrig Heerings, zuster van IJbeltje was gehuwd.

Hendrik Aukes Polderboer is op 28 oktober 1840 te Warns
overleden:

"Hendrik Aukes Polderboer, geboren te Oudemirdum,
en als arbeider te Warns gewoond hebbende, oud
68 jaren, Echtgenote van Ijbeltje Aukes zonder beroep
woonachtig te Warns, Zoon van Auke Gerlofs Polderboer
en Geertje Hendriks in tijden Echtelieden arbeiders,
gewoond hebbende en overleden te Oudemirdum".

1 2 3
Familienamen 1811 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, deel 1 folio 66
Polder, Hendrik Aukes, Warns
Kinderen:
geen

"Hendrik Aukes, wonende te Warns heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
Polder voor familienaam.
Dat hij is gehuwd. En geen Kinderen heeft.
En heeft deze met ons vertekend.
Stavoren den 30 December 1811
(getekend)
Hendrijk Aukes Polder"

4
Overlijden 1851-04-28 Warns, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1851
Aangiftedatum 28 april 1851, akte nr. 20
Ybeltje Heerings Dijkstra, overleden 28 april 1851,
73 jaar, vrouw
Weduwe

"IJbeltje Heerings Dijkstra, geboren te Molkwerum,
en zonder beroep gewoond hebbende te Koudum
zegge Warns, oud 73 jaren, weduwe van Hendrik
Aukes Polder, dochter van Heering Wijpkes en
Bauk Douwes, beiden overleden in tijden Echtelieden"

Memories van Successie

Kantoor Bolsward, overl. jaar 1851
Overledene : Ybeltje Heerings Dijkstra
Overleden op: 28 april 1851
Wonende te : Warns
Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 5

Ouders

Vader Wijpkes, Heering
Moeder Wijbes, Bauk
         Dijkstra, IJbeltje Heerings
    Zus     van Dijk, Lijsbert Heerings
    Zus     Steenstra, Jaay Heerings
    Zus     Heerings, Pytrig
    Zus     Heerings, Jaapje
    Broer     Steenstra, Wiepke Heerings
    Zus     Steenstra, Jeltje Heerings
    Broer     van Dijk, Douwe Heerings

Naaste verwanten

 1. Wijpkes, Heering
  1. Wijbes, Bauk
   1. Dijkstra, IJbeltje Heerings
   2. van Dijk, Lijsbert Heerings
   3. Steenstra, Jaay Heerings
   4. Heerings, Pytrig
   5. Heerings, Jaapje
   6. Steenstra, Wiepke Heerings
   7. Steenstra, Jeltje Heerings
   8. van Dijk, Douwe Heerings

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wyckel
 3. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 4. Familienamen 1811
 5. Memories van Successie Friesland